Mała misja - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyMała misjaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma za zadanie wspierać najbardziej potrzebujących mieszkańców Chojnowa, nie tylko środkami finansowymi ale i opieką. Pracownicy tej placówki starają się poprawić warunki życiowe osób, które się do nich zgłaszają. (szerokość: 190 / wysokość: 142)Każdy, kto tylko przyjdzie z prośbą o pomoc zawsze zostaje wysłuchany i zrozumiany.

Z Panią Małgorzatą Matlą nową kierownik  MOPS-u rozmawia Anna Szymków-Ziembowska.

 

Anna Szymków-Ziembowska - Jakimi predyspozycjami trzeba być obdarzonym, by móc pracować w tego typu placówce?

Małgorzata Matla - Każdy kto podejmuje się takiej pracy powinien być bardzo dobrym psychologiem i socjologiem. Przychodzą do nas różni ludzie, nie tylko po wsparcie finansowe, ale także po poradę. Trzeba być  profesjonalnym menadżerem działań  pomocowych, który stwarza warunki oraz inspiruje do twórczego poszukiwania wciąż nowych metod i form działalności pomocowo - aktywizacyjnej oraz organizacyjnej.

Sposób zaangażowania w działania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie  pracowników socjalnych jak również pozostałego personelu musi uwzględniać  zarówno ich wiedzę w zakresie planowania i podejmowania decyzji  jak również  poszanowanie dla drugiego człowieka. Zarządzanie pomocą społeczną różni się od zarządzania innymi organizacjami tym, że pomoc społeczna jest w dużej mierze zależna od innych instytucji i  należy uwzględniać to przy planowaniu różnorakich działań. Ważne jest łączenie umiejętności profesjonalnych z interpersonalnymi, sprawności technicznej z jakością etyczną działań pomocowych.

 

A.S. - Często wychodzicie do ludzi i sprawdzacie jak sobie radzą?

M.M. – Długoletnia praktyka zawodowa i obserwacja  zachodzących zjawisk  pozwala mi sądzić,  że głównym celem jest doprowadzenie do usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy  społecznej.  Bardzo ważnym  działaniem  jest integracja  klientów OPS ze środowiskiem, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, stworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców naszego miasta poprzez poprawę sytuacji materialnej, zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym. Różnego rodzaju formy pomocy i wsparcia  prowadzą  do łagodzenia pogłębiającego się ubożenia mieszkańców naszej gminy.

 

A.S. - Czy obawiała się Pani zwiększenia obowiązków związanych z awansem?

M.M. - Oczywiście, nawet bardzo. Już wcześniej tu pracowałam więc wiedziałam, że nie będzie łatwo sprostać takiej ilości obowiązków. Jest to niemałe wyzwanie zważywszy, że klienci pomocy społecznej to osoby z poważnymi problemami osobistymi i życiowymi.  Codziennie jesteśmy  świadkami  trudnych sytuacji rodzinnych, często w naszej pracy  mamy kontakt z osobami, które  nie mają motywacji do zmiany własnej sytuacji życiowej jednak musimy  sprostać wymaganiom  klienta ale również  postępować  zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Zdaję sobie sprawę że stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  jest odpowiedzialną  funkcją i wymagającą ciągłego doskonalenia jednak mam nadzieję że moje długoletnie doświadczenie zawodowe, wiedza i  umiejętności jakie zdobyłam na przestrzeni wielu lat pracy, jak również moje zaangażowanie  w zakresie działań  realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pomogą mi w sposób  racjonalny i efektywny  pokierować  powierzoną mi jednostką.

 

 

 

A.S. - Planuje Pani wprowadzić jakieś zmiany odnośnie funkcjonowania MOPS-u?

Sądzę, że konieczność wypracowania nowych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług i projektów realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla różnych grup świadczeniobiorców, poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, terapii i wyspecjalizowanej pracy socjalnej. Program rozwiązywania problemów społecznych w naszym mieście powinien być skierowany  na rozszerzenie i pogłębienie różnorakich form pracy socjalnej, pomoc osobom niepełnosprawnym, uzależnionym, wykluczonym społecznie.

.

A.S. - Jak Pani spędza wolny czas?

M.M. – W związku  z przejęciem nowych obowiązków  zawodowych ostatnio mój wolny czas jest bardzo ograniczony. Jednak gdy znajdę choć jedną wolną chwilę, spędzam ją z rodziną, organizujemy wspólne wypady do kina lub sięgam po dobrą książkę.

 

Życzymy nowej Pani kierownik, powodzenia na nowym stanowisku i nie wygasającego zapału do pracy.

 

 

 

 Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama