Komunikacji nie będzie - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKomunikacji nie będzie      To była pierwsza, choć gorzka dla grupy chojnowskich radnych lekcja demokracji. Wydział Komunikacji przy Urzędzie Miejskim w Chojnowie nie zostanie uruchomiony. Mimo starań władz popartach przez większość radnych Rady Miejskiej w Chojnowie, wniosek spotkał się z odmową Starostwa Powiatu Ziemskiego Legnickiego.
      Przypomnijmy to, co już za nami. W związku z decyzją starosty przed trzema laty Wydział Komunikacji na terenie Urzędu Miejskiego w Chojnowie został zlikwidowany. Dokumentacja i wszystko z nim związane przekazano do powiatu. Tam też, od trzech lat mieszkańcy Chojnowa załatwiają sprawy związane z posiadaniem własnych pojazdów, wystawieniem praw jazdy i wielu spraw związanych z tą dziedziną. Przeszło pół roku dłużej funkcjonował identyczny wydział na terenie Urzędu Gminy Chojnów, jednak z biegiem czasu i on został zlikwidowany. Mieszkańcy Chojnowa, zarówno miasta jak i gminy, muszą we wspomnianych sprawach jeździć do Urzędu Powiatowego w Legnicy. Narażeni są na koszty, wyczekiwanie w kolejkach i wiele innych uciążliwości.
      Na wspomniane niedogodności zwrócił uwagę radny Wojciech Urbaniak w artykule zmaieszczonym w nr 46/534 Gazety Chojnowskiej: "...konieczne będą zapewne szczegółowe negocjacje ze Starostą Legnickim w zakresie zarówno zgody, jak i wyboru stosownego lokalu, określonego trybu funkcjonowania, czy też - co najważniejsze - sposobu finansowania".
      Burmistrz przekazał do Legnicy pismo w zgłoszonej przez radnych sprawie w dniu 27 listopada ub r. 10 grudnia starostwo odpowiedziało. W piśmie czytamy (cytuję w całości) :
      Odpowiadając na pismo nr OR 0171/41/02 z dnia 27.11.2002 r. informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 43, poz. 483) wprowadzony jest zakaz przekazywania przez starostów zadań i kompetencji dotyczących rejestracji pojazdów, wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz załatwiania innych spraw towarzyszących.
      W związku z powyższym nie mogę pozytywnie ustosunkować się do Pana prośby. Ponadto informuję, iż nie ma fizycznych i organizacyjnych możliwości rozdzielenia nowej ewidencji kierowców, która tworzona jest z dużym nakładem finansowym od 1 stycznia 2000 r. w tutejszym Wydziale Komunikacji i Dróg.
      Działanie to stanie się podstawą utworzenia do końca 2006 r. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców tzw "CEPiK", obejmującej teren naszego kraju.
      Kierunek działania Ministerstwa Infrastruktury jest jeszcze dalszy, obecnie w końcowym etapie legislacyjnym są akty prawne, które będą nakazywały wydawanie dowodów rejestracyjnych przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
      Podobna jest już sytuacja przy produkcji praw jazdy i świadectw kwalifikacji, gdzie transmisja danych z Wydziału KD do PWPW S.A. odbywa się łączami satelitarnymi.
      Pragnę zauważyć, że zasadność podjętych działań przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podyktowane były wymogami Unii Europejskiej, a także zasadami bezpieczeństwa i szczelności całego systemu tworzenia centralnej bazy danych, z której w przyszłości mają korzystać Policja, Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe, Prokuratura oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Z poważaniem
Starosta
Mieczysław Kasprzak

      Pismo do wiadomości otrzymała przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Katarzyna Dziedzic.

      I wydawałoby się cała sprawa w tym miejscu się kończy. Czy radni na dzień dzisiejszy są usatysfakcjonowani? Nie sądzę. Jedna z pierwszych inicjatyw, mówiąc potocznym językiem "dostała w łeb". Miejmy jednak nadzieję, że chojnowscy radni dalej będą poszukiwać drogi wyjścia. I że takie wyjście się znajdzie...


Jerzy Józefowicz
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama