Rewitalizacja – komfort, bezpieczeństwo, historia - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyRewitalizacja – komfort, bezpieczeństwo, historia(szerokość: 375 / wysokość: 281)Rozpoczęte kilka dni temu prace w centrum miasta, to zapowiedź ogromnych zmian, jakie przebiegać tu będą przez najbliższe miesiące.

Samorząd przystąpił do inwestycji pod nazwą „Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru śródmiej-skiego poprzez rewitalizację ciągu ulic: Rynek, Plac Zamkowy Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) – etap I.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyj-nego dla województwa Dolnośląs-kiego na lata 2007-2013.

 

 

Trzy lata miejskie służby pracowały nad projektem dotyczącym rewitalizacji centrum Chojnowa. Dla miasta najistotniejszym elementem było zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem w taki sposób, aby poprawić czytelność historycznej funkcji rynku, elementów małej architektury i układu drogowego. Zachowana będzie także stylistyka dawnych ławek, koszy, krat okołodrzewnych, słupów oświetleniowych i fontanny.

Zaproponowane rozwiązania mają zachować równowagę pomiędzy płaszczyzną rynku a otaczającą go zabudową. Projekt uwzględnia także poprawę bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców.

(szerokość: 375 / wysokość: 281)Zakłada np. rozbicie ruchu kołowego na układ jednokierunkowy wzdłuż pierzei wschodniej i zachodniej z jednoczesnym zwiększeniem bezpośredniej odległości od linii zabudowań. Zwiększenie powierzchni użytkowej rynku pozwoli na wprowadzenie większej ilości obiektów usługowych, np. ogródków kawiarnianych.

Centralnym elementem zagospodarowania tego miejsca będzie rabata z fontanną, która zostanie przesunięta i dzięki temu nawiąże do historycznej lokalizacji. Wokół powstanie układ ciągów pieszych z ławkami. Nowa forma fontanny, której stylistyka odbiega od militarnego charakteru dawnej, zachowanej na fotografiach, będzie nawiązywać do historycznego wątku z dziejów miasta. Jej głównym elementem będzie postać tkacza z przerzuconą przez ramię tkaniną. Fakturę płótna tworzyć będzie spływający po nim strumień wody.

Kompozycję zieleni oparto na regularnym układzie drzew i formach ozdobnych z kwitnących krzewów oraz bylin wzbogaconych roślinami sezonowymi.

Zupełnie zmienione będzie też oświetlenie – zarówno jego rozmieszczenie, jak i stylistyka. (szerokość: 375 / wysokość: 281)

W większości będą to lampy kinkietowe, instalowane na frontach kamienic. Całości dopełnią cztery lampy stojące, rozmieszczone w centralnych miejscach rynku, nawiązujące stylem do tych z przełomu XIX i XX wieku. Oświetlenie ma być cennym elementem podkreślającym historyczny charakter tej przestrzeni. Lokalizacja lamp pozwoli na doświetlenie rynku, a właściwie dobrana ornamentyka będzie współgrać z zabytkową formą całości. Oprócz właściwego doboru wzoru słupa oświetleniowego, w projekcie uwzględniono połączone stylistycznie z lampami wszystkie elementy małej architektury.

 

Wybór poszczególnych typów nawierzchni pozwoli na określenie charakteru użytkowego danego ciągu. Dominować będzie kostka. Rynek zyska więcej przestrzeni.

 

Prace rozpoczęto od rozbiórki nawierzchni asfaltowej i podbudowy z kostki brukowej we wschodniej części rynku.

eg

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama