Na rzecz rozwoju - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa rzecz rozwoju(szerokość: 375 / wysokość: 428) 1 marca samorząd zaangażował się w projekt pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju" realizowanego w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego.

Celem projektu jest wsparcie 16 gmin z terenu Dolnego Śląska w zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez zawiązanie partnerstw mających na celu aktualizację bądź opracowanie Gminnych Strategii Rozwoju z uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i kultury. W ramach rozwoju każda gmina zobowiązana będzie do nawiązania partnerstwa z lokalnie działającymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsię-biorstwami. Zadaniem powstałego partnerstwa będzie wspólne opracowanie lub zaktualizowanie Gminnej Strategii Rozwoju, co pozwoli wszystkim trzem grupom podmiotów przystosować się do zmian gospodarczych. Partnerstwa mają być skutecznym narzędziem adaptacyjnym przedsiębiorstw, władz gmin i organizacji pozarządowych do mian zachodzących w gospodarce Dolnego Śląska.

Pierwszy etap projektu - „Popularyzacja Idei Partnerstw", w ramach którego gminy zostaną odpowiednio przygotowane do zawiązania partnerstw, natomiast końcowym elementem tego etapu będzie właśnie ich powstanie.

Drugi etap zakłada aktualizację GSR przez utworzone wcześniej partnerstwa. Eksperci opracują zagadnienia i cele strategiczne oraz wymagania jakościowe wraz z metodyką zarządzania. Dodatkowo przeprowadzą analizę istniejących strategii wraz ze wskazaniem obszarów modyfikacji.

Trzeci etap to spotkania robocze i warsztaty z zakresu tworzenia partnerstw i strategii. W spotkaniach roboczych wezmą udział przedstawiciele gmin, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty z zakresu funkcjonowania w partnerstwie dla urzędników gmin i organizacji.

Projekt „Partnerstwa na Rzecz Rozwoju" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu w holu pokoju nr 8 (Ip.) Urzędu Miejskiego uruchomione zostało Centrum Animacji. Mieszkańcy uzyskają tu wszelkie informacje na temat tworzenia partnerstw i strategii rozwoju miasta. W tym miejscu także można podzielić się swoimi sugestiami dotyczącymi powstającej właśnie strategii. Szerzej na ten temat będzie można podyskutować podczas społecznej debaty, która odbędzie się już w maju.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama