Chojnowski konwent o środowisku - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyChojnowski konwent o środowisku(szerokość: 190 / wysokość: 253)11 sierpnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się Konwent Wójtów i burmistrzów Powiatu Legnickiego. Przedstawiciele legnickich samorządów zapoznali się na nim z obowiązkami i uprawnieniami organów gminy wynikającymi z przepisów ochrony środowiska i wprowadzonymi zmianami. Wykład prowadziła Dyrektor WIOŚ Łucja Strzelec.

 

 

Istotna zmiana w obowiązkach gminy dotyczy przejęcia przez samorząd obowiązku właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dotychczas, w mieście, odpady odbierały firmy, które miały zgodę burmistrza. To one zawierały indywidualne umowy z właścicielami posesji czy przedsiębiorstwami. Nowelizacja mówi o tym, że po zmianach, samorząd zobligowany będzie do ogłoszenia przetargu, w wyniku którego wyłoniony zostanie zakład odbierający odpady, po podpisaniu umowy z burmistrzem.

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu m.in. uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych na składowiskach, zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Automatycznie zmieni się także system opłat. Właściciel nieruchomości będzie teraz wnosił opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W zamian gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Stawkę opłaty ustali rada gminy w drodze uchwały.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zacznie funkcjonować najpóźniej 18 miesięcy po wejściu w życie ustawy.

Na konwencie omawiano także problemy dotyczące ochrony środowiska z jakimi borykają się samorządy.

 opr. eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
7Fr3YqTYK2014-02-11e96WvUTca5f2
H6qUTIUWQN2013-09-134UfZaT0R

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama