Zagrożenie minęło - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyZagrożenie minęłoBurmistrz Miasta Chojnowa informuje, że w ramach systematycznego nadzoru sanitarnego i laboratoryjnego nad jakością wody, prowadzonego przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Państwowy Inspektor Sanitarny zarządził zakaz wykorzystywania wody do picia, przygotowywania potraw, mycia naczyń kuchennych, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, kąpieli noworodków. Należy również wstrzymać się z wykorzystywaniem tej wody do innych celów domowych.

Do czasu likwidacji skażenia wody i jej uzdatnienia, dowóz wody mieszkańcom zapewni Burmistrz Miasta Chojnowa. Informacji udziela Urząd Miejski w Chojnowie pl. Zamkowy 1 tel. 76 8186 680.

O kolejnych wynikach badań wody oraz o ustąpieniu zagrożenia i o możliwości korzystania z wodociągu mieszkańcy będą sukcesywnie informowani.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Chojnów, 17.08.2011 r.

Ogłoszenie tej treści w formie komunikatu internetowego, ulotek i informacji ogłaszanej przez megafon obiegło miasto i wzbudziło niepokój wśród mieszkańców.

 

Faks od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy z informacją o skażeniu wody z wodociągu sieciowego w Chojnowie wpłynął do urzędu 17.08. o godz. 9.51.(szerokość: 375 / wysokość: 281)

16 sierpnia, około godziny 13. 00, Sanepid w ramach rutynowych badań pobrał próbki wody w trzech miejscach miasta – stacja uzdatniania wody na ulicy Okrzei, hydrofornia przy ul. Sikorskiego i Komisariat Policji. Badania, zgodnie z procedurą, trwały kilkanaście godzin i wyniki mogły być dostępne dopiero następnego dnia. W dwóch pierwszych próbkach dot. ul. Okrzei i Sikorskiego stwierdzono ponadmornatywne wartości bakterii grupy coli i Escherichia coli i o fakcie poinformowano władze samorządowe naszego miasta. W urzędzie natychmiast uruchomiono Zespół Reagowania Kryzysowego. W pierwszej kolejności przygotowano komunikat dla mieszkańców, który strażacy i policjanci ogłaszali przez megafon, zamieszczono informację w Internecie, rozplakatowano ją także na klatkach budynków.

W tym samym czasie zorganizowano cysterny z wodą sprowadzając samochody z legnickiego i lubińskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Złożono także zapotrzebowanie do Wojewody Dolnośląskiego na kolejne cysterny.

Cysterny zlokalizowano w strategicznych miejscach wyznaczając punkty poboru wody przy ul. Sikorskiego, Wyspiańskiego, Kolejowej, Samorządowej, Wojska Polskiego, Paderewskiego i Maczka. Całodobowo dyżur pełniła cysterna w Rynku. Przez całą noc na Skorej pracowała również, uruchomiona przez strażaków, stacja uzdatniania wody.

Następnego dnia do Chojnowa dojechały kolejne cysterny - z legnickiej straży pożarnej i dwie desygnowane od wojska.

 

Cały czas ustalano źródło skażenia. Specjalnie powołana komisja złożona ze służb miejskich i gminnych zlokalizowała je na terenie gminy wiejskiej, na prywatnej posesji w Michowie. Dzisiaj rano przedstawiciele Urzędu Gminy i dyrektor Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w asyście funkcjonariuszy policji weszli na posesję. Okazało się, że ścieki socjalno-bytowe były tu wylewane bezpośrednio na grunt, nieopodal ujęć wody. Stwierdzono także przepełnione, nieopróżniane od lat szambo, które przelewało się na grunt i spływało na tereny wodonośne. Podobną sytuację zastano na sąsiadującej posesji. Wykryto zatem dwa źródła skażenia. Gminni urzędnicy podjęli decyzję o natychmiastowym usunięciu zanieczyszczeń.

 

W środę o godz. 13 pobrano pierwszą, po wykonaniu czynności odkażających, próbkę wody do laboratoryjnych badań. Na wyniki trzeba było czekać 24 godziny. Po tym terminie zniesiono zakaz spożywania wody. Zalecono jedynie, aby przez kilka najbliższych dni wodę przegotowywać.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
????2011-08-29xxxx
Wnioski2011-08-26xxx

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama