Na XI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XI sesjiWrześniową sesję zdominował temat chojnowskiej oświaty. Dyrektorzy placówek oświatowych złożyli radnym sprawozdanie z przygotowań swoich jednostek do roku szkolnego 2011/2012. Mówiono m.in. o przeprowadzonych podczas wakacji remontach, stanie zatrudnienia, wyposażeniu placówek …

 

 

Przedszkole Miejskie nr 1

W tym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 152 dzieci.

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w 7 grupach. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego przedszkole zostało gruntownie wysprzątane, a ogród przedszkolny sprawdzony pod względem bezpieczeństwa. Pomalowano huśtawki i stolik z ławeczkami. Podczas wakacji wykonano niezbędne prace remontowe - pomalowano kuchnię, wymieniono zniszczone blaty na stołach kuchennych na nowe ze stali nierdzewnej, pomalowano gabinet księgowej, wyremontowano biura intendentki, wymieniono piasek w dwóch piaskownicach

Zanim dzieci rozpoczęły edukację, przedszkole przeszło przegląd instalacji elektrycznej, kominiarskiej i gazowej. Placówka została doposażona w pomoce dydaktyczne i dużą ilość zabawek do każdej grupy wiekowej.

W roku szkolnym 2011/2012 w przedszkolu zatrudnionych jest 13 nauczycielek (łącznie z dyrektorem). Ponadto zatrudnionych jest 5 pomocy nauczyciela i jedna pomoc z interwencji, 2 kucharki i jedna pomoc kuchenna, intendentka, kadrowa, główna księgowa oraz konserwator.

 

Przedszkole Miejskie nr 3

Placówka przyjęła na ten rok 262 dzieci. W stosunku do ubiegłego roku liczba dzieci w placówce zwiększyła się o 57.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w 2 budynkach - w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Krasickiego 1 i w małym budynku przy Szkole Podstawowej nr 4.

Kadra pedagogiczna składa się tu z 14 nauczycieli w tym psychologa, logopedy i katechetki. Dodatkowo przedszkole zatrudnia 19 osób personelu obsługi.

W czasie wakacji przeprowadzono remont w zmywaku kuchni, planowane jest ocieplenie uszkodzonej ściany zachodniej, która miała być ocieplona w trakcie remontu dachu, który nie doszedł do skutku i będzie przeprowadzony w następnym roku.

 

Szkoła Podstawowa nr 3(szerokość: 375 / wysokość: 499)

Rok szkolny 2011/2012 Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie rozpoczęła z 280 uczniami w 12 oddziałach lekcyjnych. Zatrudnionych jest tu 23 nauczycieli na pełnym etacie oraz 8 niepełnozatrudnionych. Przy szkole działa świetlica szkolna, pracująca w godz. 6.45-15.45, która obejmuje opieką ok. 70 uczniów, szkolna stołówka wydaje ponad 110 obiadów.

Podczas wakacji zostało pomalowane pomieszczenie szkolnej biblioteki oraz blok żywieniowy w szkolnej stołówce. Dzięki funduszom zebranym przez Radę Rodziców oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Trójki zostały zakupione i zamontowane nowe blaty stolików uczniowskich w każdej klasie. W szkole realizowane są następujące programy: „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji", rusza „Dolnośląska e-szkoła", „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3" „Szklanka mleka" i „Owoce w szkole", „Szkoła bez przemocy", „Sprawny Dolnoślązaczek".

 

Szkoła Podstawowa nr 4

 

(szerokość: 375 / wysokość: 281)W 18 oddziałach (klasach) tej szkoły, w tym roku naukę rozpoczęło 462 uczniów, w tym 71 z gminy wiejskiej. Kadra pełno i niepełnozatrudnionych nauczycieli wynosi 41.

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych. Najlepiej wyposażony gabinet to obecnie pracownia przyrodnicza pozyskana z projektu z udziałem funduszy unijnych.

W ostatnim tygodniu sierpnia wykonano prace porządkowe na basenie - gruntownie wysprzątano i wyczyszczono niecki basenowe urządzenia jackuzi, kompleks saun, wszystkie powierzchnie płaskie oraz pomieszczenia szatni, dokonano przeglądu stanu wszystkich urządzeń. Regularnie prowadzone są prace porządkowe na Orliku.

 Pod koniec roku szkolnego i w trakcie wakacji pomalowano jadalnię, tzw. dużą świetlicę, hol na I piętrze, wyremontowano małą salę lekcyjną oraz gabinet pedagoga szkolnego. Sukcesywnie unowocześniane jest wyposażenie stołówki. Ostatnio zakupiono 2 nowe szafy na naczynia oraz nowe stoliki i krzesła do jadalni.

 

Gimnazjum nr 1

1 września naukę rozpoczęło tu 292 uczniów; 155 uczniów z tego obwodu uczęszcza do Gimnazjum nr 2 (prawie 6 oddziałów).

W związku z wchodzącym do gimnazjum niżem demograficznym zatrudnionych jest 27 nauczycieli na pełnym etacie i 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego, dokonano przeglądu obiektu. Ponieważ w 2010 roku w szkole przeprowadzono poważne remonty: wykonano nową instalację elektryczną i odgromową, odmalowano sale lekcyjne i korytarze, położono nową papę na łączniku pomiędzy budynkami w minionym roku szkolnym i podczas wakacji wykonano tylko niezbędne prace - zakupiono przepływowe podgrzewacze wody do toalet uczniowskich, wymieniono drzwi w salach lekcyjnych, toaletach, innych, pomieszczeniach, wymieniono drzwi wejściowe do szkoły od strony małego podwórka, zamontowano 5 nowych hydrantów. Trwa adaptacja pomieszczenia po byłych lokatorach odmalowano jedną toaletę, wymiana połączeń taboretów gazowych w kuchni, wymiana blatów w 5 salach.

W bieżącym roku szkolnym młodzież będzie realizowała dwa duże projekty edukacyjne – piętnastomiesięczny projekt przygotowujący do utworzenia telewizji gimnazjalnej pn. . „Telewizyjny kultywator możliwości" oraz  „Równaj do najlepszych - wsparcie Gimnazjum nr l im. Jana Pawła II w Chojnowie - roczny projekt finansowany ze środków unijnych.

W gimnazjum działa Gabinet Poradnictwa Zawodowego, dzięki któremu każdy uczeń klasy III wie, jaki ma potencjał i predyspozycje; wie, jak wybrać dalszą drogę edukacji.

 

Gimnazjum nr 2

W szkole obowiązek szkolny realizuje w tym roku 395 uczniów.

Placówka zapewnia maksymalne możliwe bezpieczeństwo uczniów, wyposażona jest w monitoring elektroniczny składający się z 16 kamer cyfrowych i rejestratora, nad którego pracą czuwa specjalnie zatrudniony pracownik. W szkole została wyremontowana sala gimnastyczna oraz powstało zaplecze dla uczniów i nauczycieli z szatniami i prysznicami. W chwili obecnej dobiegają końca prace nad uporządkowaniem terenu za budynkiem szkoły oraz naprawa elewacji i muru na podwórku. Naprawiony został płot szkolny, gdzie wymieniono 8 przęseł. Teren podwórka został wyrównany przy pomocy maszyn i odgruzowany.

Gimnazjum jest w wystarczający sposób wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

W tym roku placówka ponownie przeszła proces certyfikacji i kolejny raz otrzymała Zieloną Flagę, a w raz z nią mikroskop podłączany do komputera, który uatrakcyjni zajęcia biologii.

Biblioteka szkolna systematycznie pozyskuje od sponsorów pakiety darmowych książek, które wzbogacają i uatrakcyjniają księgozbiór.

 

Podsumowaniem tego tematu był raport o stanie oświaty przedstawiony przez Mirosławę Kamińską - inspektor ds. oświaty sportu i zdrowia.

 

Sprawozdanie 6/2011 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 25 sierpnia 2011 r. do dnia 28 września 2011 r. złożone na sesji Rady Miejskiej Chojnowa

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest rewitalizacja rynku. Wykonawca prowadzi prace przy budowie nawierzchni ulicy Grottgera.

2. Trwają prace przy adaptacji Domu Schrama na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

3. Zakończono i odebrano budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Słonecznej.

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony na prowadzenie szkoleń i warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem w związku z dofinansowaniem adaptacji Domu Schrama z funduszy europejskich.

5. Z dniem 15.09.2011 zakończono wykonywanie prac społecznie użytecznych wg. porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy zawartego na okres 6 miesięcy obejmującego 25 osób bezrobotnych.

6. Wykonano nowy chodnik od ul. Kościuszki do budynku przy ul. Drzymały 2 oraz utwardzono przyległą część ul. Drzymały tłuczniem kamiennym.

7. Wykonano naprawy nawierzchni po awariach wody i kanalizacji na ulicach Szpitalnej, Wyspiańskiego i Gałczyńskiego.

8. Przebudowano wypełnienia między płytami granitowymi na ulicach Dąbrowskiego oraz Witosa od Kolejowej do Kościuszki.

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz najemców 11 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 92 % i 95% bonifikaty,

- nieruchomość gruntową położoną przy ul. Rejtana 6 na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,

2. Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość zabudowaną budynkiem portierni i wiatą położoną przy ul. Fabrycznej,

- 2 działki pod budowę garaży przy ul. Parkowej.

3. Sprzedano w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku przy ul. Witosa 5 nieruchomość zabudowaną garażem.

4. Przeprowadzono przetargi:

- na sprzedaż działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Długosza – zakończony wynikiem negatywnym,

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Legnickiej 16 – zakończony wynikiem negatywnym,

- na dzierżawę gruntu na targowisku miejskim – zakończony wynikiem negatywnym.

5. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach:

- na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Samorządowej 4B/1,

- na sprzedaż działek pod budowę garaży przy ul. Zielonej,

- na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Drzymały 4,

- na sprzedaż dwóch działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Rejtana i Bolesławieckiej,

- na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskiem przy ul. Grodzkiej.

6. Wydano decyzję na podział działki przy ul. Łużyckiej z urzędu w celu wydzielenia działki na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

7. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej na kwotę 241 zł.

8. Z zakresu nadzoru nad gospodarka drzewostanem:

- przy ul. Baczyńskiego wydano decyzję zezwalającą na usunięcie zagrażającego drzewa gatunku świerk dla osoby fizycznej z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

9. Z zakresu zarządzania kryzysowego:

- uczestniczono w treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego.

10. Koordynowano na terenie miasta Akcję Sprzątania Świata w dniach 16-18 września 2011 r.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 61 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, rozpatrzono 76 wniosków, przyznając dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.764,36 zł, (wydano 73 decyzje pozytywne i 3 decyzje negatywne). Za miesiąc IX. 2011 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 47.843,84 zł.

2. Dowody osobiste: przyjęto 98 wniosków, wydano 97 dowodów osobistych.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 12 decyzji administracyjnych, 1 zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 7 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 2 akty urodzenia, 30 aktów małżeństwa, 10 aktów zgonu.

3. Załatwiono 147 spraw z biurem ewidencji ludności i USC, 1 korespondencję konsularną, 141 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

4. Sprawdzono około 75 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

5. Wysłano 2 wnioski do Prezydenta RP o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.

6. Zorganizowano 2 jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego /złote gody/.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
Uri9tkgFKBr2016-07-27q8Qw2FL8f3SR

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama