V Sesja - o strategii, drogach i nie tylko... - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyV Sesja - o strategii, drogach i nie tylko...      W minioną środę, 29 stycznia odbyła się kolejna, V Sesja Rady Miejskiej w Chojnowie. Wiodącymi tematami były miejsce, rola i perspektywy Chojnowa w Strategii Rozwoju Powiatu Legnickiego oraz informacja o realizacji zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem dróg powiatowych w Chojnowie.

      W jednym z pierwszych punktów Sesji burmistrz Jan Serkies tradycyjnie złożył sprawozdanie z prac między sesjami. Od 30 grudnia ubiegłego roku, do 29 stycznia br., burmistrz odbył kilka spotkań, które dotyczyły przyszłości naszego miasta, współpracy z poszczególnymi jednostkami, pozyskania środków pozabudżetowych i perspektyw rozwoju Chojnowa. Spotkanie ze Starostą Mieczysławem Kasprzakiem, jego zastępcą Jarosławem Humennym i radnymi Powiatu Legnickiego miało na celu omówienie współpracy obu samorządów.
      Dyskutowano o perspektywach rozwoju naszego miasta oraz o najpilniejszych zadaniach, które będą realizowane zgodnie z kompetencjami. Był to początek planowanych cyklicznych spotkań w tym gronie.
13.01.2003r. w Urzędzie Wojewódzkim i Urzędzie Marszałkowskim burmistrz
rozmawiał o możliwości pozyskania środków pozabudżetowych na infrastrukturę, kulturę, oświatę i obiekty sportowe. Rozmawiano również o dokończeniu inwestycji na ul.Legnickiej i Lubińskiej.
      Spotkanie noworoczne z pracodawcami dotyczyło możliwości poprawienia koniunktury gospodarczej w naszym mieście. Mówiono o działaniach, które wpłyną na aktywność gospodarczą istniejących podmiotów oraz na rozwój przedsiębiorczości.
Spotkanie z dyrektorem generalnym Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad, panem Lubomirem Glinieckim dotyczyło możliwości przebudowy ul.Parkowej (parking + chodnik).
Podczas spotkania z dyrektorem PKP - Polskich Linii Kolejowych SA we Wrocławiu, panem Stanisławem Jabłońskim mówiono m.in. o przyszłości chojnowskiego dworca. Na rok 2004 planowany jest generalny remont dworca kolejowego - m.in. remont układów torowych, peronów, tunelu i zejścia do tunelu.
      W kwietniu br. zaplanowano pomalowanie do wysokości lamperii ściany holu i tunel, wyremontowane zostaną wiatrołapy oraz wymienione świetliki.
Spotkanie z właścicielem firmy HÖCKER dotyczyło możliwości rozwoju firmy w naszym mieście i pomocy w promocji naszego miasta za granicą celem pozyskania chętnych do inwestowania.

Planowany w porządku obrad punkt dotyczący Strategii Rozwoju Powiatu Legnickiego omówił kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego pan Andrzej Kobes.
- Dokument, ten jest diagnozą stanu istniejącego i strategią rozwoju powiatu z ujęciem należących do niego miejscowości - powiedział kierownik A. Kobes. - Chojnów jest najwiekszą aglomeracją na naszym terenie. Z danych dostarczonych jeszcze przez poprzednie władze wynika także, że Chojnów, jako jeden z nielicznych, jest w znacznym procencie uzbrojony w media - gaz, wodę, jest skanalizowany i posiada podłączenie do oczyszczalni ścieków.
Dane nie mówią jednak o tym, że sieć wodna i kanalizacja wymagają gruntownej modernizacji, a do oczyszczalni ścieków podłączona jest tylko część miasta.
W Strategii Rozwoju Powiatu Legnickiego, autorzy uwzględnili zadania, które były Zarząd Miasta zaproponował do ujęcia. Obejmują one budowę kolektorów kanalizacji ogólnospławnej w północnej części miasta oraz przerzut ścieków z oczyszczalni Dolzametu na oczyszczalnię miasta, Wieloletni Program Inwestycyjny w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, budowę nowego ujęcia w Jaroszówce, budowę zakładu przetwórstwa warzywno-owocowego, budowę obwodnicy i modernizację kotłowni MDK.
Strategia obejmuje lata 2002 - 2017. Jej realizacja przyczyni się w istotny sposób do rozwoju społeczno-ekonomicznego naszego miasta, a tym samym do poprawy życia mieszkańców Chojnowa.
Życie mieszkańcom utrudniają natomiast, bez wątpienia, złe nawierzchnie dróg. Dziury, wystające lub zapadnęte studzienki czy zalegający piasek, nie tylko burzą estetykę, ale i stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa ich użytkowników. O tym problemie mówił podczas sesji wicestarosta Jarosław Humenny.
Powiatowe drogi w Chojnowie stanowią IV i V standard utrzymania. W praktyce oznacza to, że na tego typu drogach dopuszcza się np. kilku, a nawet kilkunastogodzinne zaleganie pośniegowe, zasp czy gołoledzi.
W planach na 2003 rok starostwo przewidziało remonty nawierzchni w okresie marzec-październik na łączną kwotę 25 tys. zł. Remonty dotyczyć będą głównie ubytków i drobnych napraw. Odnowione zostanie także oznakowanie poziome i pionowe. Największą inwestycją będzie drugi etap modernizacji drogi Chojnów-Biała.

O bezpieczeństwie na chojnowskich drogach mówił także komendant KP w Chojnowie Jerzy Poznar, który przedstawił statystykę wypadków i kolizji w mieście oraz na podległym terenie gminy, za ubiegły rok. Według tych danych tylko w jednym przypadku zły stan, a dokładnie wystająca ponad nawierzchnię studzienka była powodem stłuczki. Równie ważna, jak stan dróg, dla zachowania bezpieczeństwa kierowców, jest zmiana oznakowania i organizacji ruchu w mieście. O sugestiach rozwiązań w tej kwestii mówił komendat na zakończenie swojego wystąpienia.

W kolejnym punkcie sesji Radni podjęli przewidziane na ten dzień uchwały. Jedną z nich była uchwała dotycząca delegowania przedstawiciela do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w osobie Jana Serkiesa. Radni uchwalili także wysokość zryczałtowanych diet i zwrotów kosztów podróży dla radnych.

W punkcie "sprawy różne" radna Jolanta Wrotna poruszyła sprawę Pogotowia Ratunkowego, które w tym miesiącu przeniesione zostanie do nowej siedziby Straży Pożarnej przy ul. Fabrycznej. Temat poruszaliśmy na łamach "G.Ch" w dwóch poprzednich wydaniach. Według zapewnień dyrektora naczelnego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Legnicy p. Andrzeja Hapa pogotowie nie będzie w Chojnowie zlikwidowane. Niepokój radnej i mieszkańców naszego miasta budzi jednak fakt, że w chwili przeniesienia Pogotowia z ul. Grodzkiej na ul. Fabryczną, likwidacji ulegnie punkt ambulatoryjny. Oznacza to, że usługi medyczne w godzinach nocnych lub dni wolne od pracy, będą dostępne dla pacjentów np. w Legnicy czy Lubinie. Jeżeli będziemy mieli szczęście, karetka zawiezie nas do legnickiego ambulatorium, ale wracać będziemy już na własny koszt. Liwidacja tego punktu niesie za sobą wiele niedogodności, a co ważniejsze nawet zagrożenia.
Jaki wpływ na podjęte już decyzje będą mieli radni i czy ewentualne interwencje przyniosą skutek? "Gazeta Chojnowaska" będzie informować Państwa na bieżąco.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
ir1P7POqKa2015-11-21NX7wwtWZeulL

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama