Z kolędą w województwie - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyZ kolędą w województwie 

Jak co roku, burmistrz miasta z umuzykalnionymi dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 4 wyjechał do Wrocławia z kolędą i życzeniami od chojnowian.

Na odwiedziny małych kolędników urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i Kuratorium Oświaty są już przygotowani i podejmują naszych wysłanników z honorami.

15 grudnia, biura, aule, korytarze państwowych placówek rozbrzmiewały dziecięcym śpiewem. Dorośli chętnie włączali się do wspólnego kolędowania, przesyłając jednocześnie świąteczne powinszowania mieszkańcom Chojnowa.

Wyjazd od dziewięciu już lat organizuje burmistrz Jan Serkies, wspaniały występ przygotowuje z dziećmi Zenon Chmielewski.

 

(szerokość: 190 / wysokość: 127)(szerokość: 190 / wysokość: 142)(szerokość: 190 / wysokość: 142)

 

Szkolny chór z akompaniamentem instrumentów klawiszowych zagościł na początek w Urzędzie Marszałkowskim. Marszałek Rafał Jurkowlaniec, jego zastępcy - Radosław Mołoń i Jerzy Łużniak oraz członek zarządu Włodzimierz Chlebosz, nie tylko oklaskiwali młodych chojnowian, ale w podziękowaniu za doroczny koncert obdarowali upominkami.

 

(szerokość: 190 / wysokość: 142)(szerokość: 190 / wysokość: 142)(szerokość: 190 / wysokość: 142)

 

Kolejnej koncertowej odsłonie przysłuchiwali się pracownicy Urzędu Wojewódzkiego.

Urzędnicy Wydziału Polityki Społecznej z wicedyrektor Dorotą Grzybowską, Kuratorium (szerokość: 190 / wysokość: 253)Oświaty z wicekurator Danutą Leśniewską i wizytatorami, pracownicy sąsiadujących biur, wszyscy ze wzruszeniem oklaskiwali korczakowców, poddając się świątecznemu nastrojowi.

Stąd kolędnicy trafili do wojewody Aleksandra Skorupy, który szacownych gości przyjął w Sali Kolumnowej. Tu kolejni, licznie zgromadzeni urzędnicy wysłuchali kolęd i pastorałek, a te, których treści były im znane nucili wspólnie z wokalistami.

W drodze powrotnej dziecięce głosy rozbrzmiały w budynku wydziału ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

 

Nasi kolędnicy zanieśli do władz wojewódzkich nie tylko bożonarodzeniowe przesłanie z piosenką i życzeniami, ale także radość i jedność.

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
RNqmsRkGdXO2014-02-125G8lfRDJ
M6Wd7QKwDP7v2013-09-13k1NNWhi0

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama