Liderzy Animacji Społecznej (3) - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyLiderzy Animacji Społecznej (3)Koło Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu

 

Proponujemy Państwu cykl artykułów pn. „Liderzy Animacji Społecznej" czyli LAS. Pod tą nazwą kryją się dziesiątki osób, które w różny sposób, na różnych płaszczyznach pracują bezinteresownie na rzecz naszej lokalnej społeczności. Niewiele osób wie, że w Chojnowie działa około 20 związków, stowarzyszeń, kół, a przy jednostkach samorządowych i placówkach oświatowych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które niemal w każdej dziedzinie życia starają się wspierać, rozwijać i animować naszych mieszkańców. Chcemy przez ten cykl przybliżyć działalność, sukcesy, zamierzenia tych organizacji i dać jednocześnie możliwość zainteresowanym poznania i kontaktu z wybraną jednostką.(szerokość: 375 / wysokość: 530)

 

20 lat temu zrodził się pomysł zrzeszenia osób niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia nie tylko fizycznego, ale głównie moralnego, poprzez kontakty z innymi w podobnej życiowej sytuacji. Tak właśnie, za sprawą m.in. Jerzego Herbuta w listopadzie 1991 roku zawiązało się i aktywnie zaczęło działać koło Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Przez pierwsze lata swojej działalności Związek zdobywał nowych członków i przyjaciół. Wtedy też zainteresował się nami ks. Andrzej Wojciechowski, który jest opiekunem duchowym osób niepełnosprawnych w diecezji legnickiej. I tak mieliśmy pierwszego opiekuna duchowego. Z jego inicjatywy zaczęliśmy organizować jednodniowe pielgrzymki, do Sanktuariów Maryjnych. Przełomowym rokiem dla Związku okazał się rok 1999, kiedy to Kuria Biskupia w Legnicy, zorganizowała Kongres Osób Niepełnosprawnych pod hasłem „Jesteśmy Dziećmi Jednego Boga". Dzięki temu spotkaniu nawiązaliśmy szereg serdecznych znajomości ze stowarzyszeniami z całego dekanatu legnickiego. Kontakty te szybko zaowocowały wspólnymi działaniami, które były i są nie tylko formą wspólnego spędzania czasu, ale przede wszystkim wymianą doświadczeń i zdobywaniem nowych, trwałych przyjaźni.

(szerokość: 375 / wysokość: 578)To był też czas kiedy poznaliśmy ks. Tomasza Filipka - kleryka, który zaraził nas swą radością. Dzięki niemu uczestniczyliśmy w kilkudniowych rekolekcjach najpierw w Leśnej, w Lubomierzu potem w Legnicy. Stąd wzięły swój początek wyjazdy krajoznawcze, pielgrzymki kilkudniowe, pikniki, rekolekcje i turnusy rehabilitacyjne.

Od trzech lat należymy do Polkowickiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu, którego prezesem jest pan Stefan Topolski. Natomiast dzięki uprzejmości pana burmistrza Jana Serkiesa otrzymaliśmy nowe miejsce do spotkań, są to Warsztaty Terapii Zajęciowej, których dyrektorem jest pan Andrzej Pyrz.

 

Głównym cel Związku to pomoc osobom niepełnosprawnym starszym, samotnym i schorowanym w integracji społecznej poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań towarzysko-kulturalnych, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych. Staramy się wspólnie pielgrzymować do Sanktuariów Maryjnych oraz spędzić co roku przynajmniej tydzień na wspólnym wyjeździe rekolekcyjnym, a także dwutygodniowym turnusie rehabilitacyjnym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Nasz związek jest miejscem, gdzie każdy może podzielić się z innymi swoimi troskami, poradzić się i podzielić się z innymi swoim doświadczeniem.

Staramy się także pokazać umiejętności naszych członków organizując wystawy ich prac szydełkowych, hafciarskich, malarskich czy poetyckich. Aktywność i obcowanie z innymi, to dla naszych członków najlepsza terapia.

Od chwili powstania do dnia dzisiejszego jednym z celów grupy oprócz pogłębienia wiary i duchowego rozwoju jest chęć niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich zmotywowanie do wyjścia z tzw. własnych czterech ścian i otwarcie się na innych.

Nasze działania, począwszy od regularnych spotkań, a skończywszy na naszych wakacyjnych wyprawach, są wyzwaniami, którym staramy się sprostać, udowadniając na ile nas stać. Przewodnicząca Koła - Teresa Kamińska

(szerokość: 375 / wysokość: 536)(szerokość: 375 / wysokość: 626)

 Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama