Dom Schrama - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyDom Schrama(szerokość: 640 / wysokość: 480)

W październiku 2010 roku Dom Schrama – obiekt przez wiele lat służący lokalnej społeczności poddany został gruntownemu remontowi. Inwestor – Urząd Miejski w Chojnowie właśnie dokonał odbioru budowlanego od wykonawcy.

(szerokość: 640 / wysokość: 480)

Inwestycja pn. „Adaptacja Domu Schrama na Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie" jest dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem RPO WD jest przede wszystkim podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawę konkurencyjności regionu.

(szerokość: 375 / wysokość: 281)(szerokość: 375 / wysokość: 281)

Cele te zostały ustalone zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 oraz wpisują się w cele i priorytety Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Są one również zgodne z treścią rozporządzeń Rady i Parlamentu Europejskiego, dotyczących Funduszy strukturalnych w latach 2007-2013.

(szerokość: 375 / wysokość: 281)(szerokość: 375 / wysokość: 281)

RPO to dziewięć priorytetów skupionych na rozwoju każdej dziedziny życia społecznego mieszkańców Dolnego Śląska. Chojnów uzyskał dofinansowanie na modernizację Domu Schrama w ramach Priorytetu 9 „Miasta", obejmującego aglomeracje powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Inwestycja kosztowała 3.330.626, 91 zł. 65 % kosztów kwalifikowalnych (2.001.257.82 zł) zostało wydatkowanych w ramach RPO DW, pozostałą część pokrył samorząd.

 

 (szerokość: 640 / wysokość: 853)(szerokość: 375 / wysokość: 499)

Zgodnie z inskrypcją tablicy fundacyjnej, zachowanej w sieni, dom zbudował dla siebie w roku 1544 obywatel Chojnowa, Hans Schram.

Renesansowy portal powstał w tzw. Warsztacie Chojnowskim i jest uważany za pierwsze chronologicznie dzieło tego zespołu. Tworzyli go m.in. działający na Śląsku, członkowie włoskiej rodziny Parrów.(szerokość: 640 / wysokość: 853)

Za projektanta wystroju kamienicy uważa się najbardziej utalentowanego przedstawiciela rodu, architekta, Franciszka Parra, który co najmniej od 1547 na stałe mieszkał w Chojnowie. Przez kolejne stulecia dom tracił na swojej świetności. Dopiero w połowie XIX wieku staje się znany za sprawą nowego właściciela, który uruchamia w tym miejscu hotel - „Schmidts Hotel". Ekskluzywne pokoje, restauracja, duża sala balowa ze sceną czyniły obiekt znanym w okolicy. Wtedy jeszcze odnaleźć tu można było wiele oryginalnych, cennych elementów architektury czy zdobień. W czasach II wojny budynek nabrał charakteru militarnego. Zachowane fotografie z tamtego okresu sugerują, że niemieccy żołnierze, mieli tu swoją kantynę.

 

Dziś Dom Schrama odzyskuje dawną świetność..

Odnowiona elewacja i odrestaurowany portal zabytkowej kamienicy zachęcają do wejścia w jego progi. Po ich przekroczeniu wita przebudowana klatka schodowa ze stylizowaną balustradą i ścianami wyłożonymi elegancką tapetą. Na tej kondygnacji znajduje się sala konferencyjna i pokoje biurowe.

(szerokość: 375 / wysokość: 281)Na pierwszym piętrze największe wrażenie robi sala klubowa – przestronna a jednocześnie kameralna. Tu także zlokalizowano szatnię i łazienki.

Główne pomieszczenie kolejnego poziomu to sala koncertowa z półokrągłą sceną – duża i nowoczesnie zaprojektowana. Poprzednie pomieszczenia kuchenne przystosowano do obsługi cateringowej. Wygospodarowano także miejsce na chłodnię i pomieszczenia socjalne.

Drugie piętro zmieniło układ pomieszczeń. Przebudowana kondygnacja oferuje teraz jasne, estetyczne, pokoje gościnne z łazienkami.

Inwestycja jest jednym z głównych zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji, którego nadrzędnym celem jest rozwój społeczny, poprzez przywrócenie funkcji usługowo- handlowych historycznemu centrum. "Dom Schrama" jest najwartościowszą i najstarszą kamienicą w pierzei rynku. W założeniach będzie instytucją zajmującą się bezpośrednio i pośrednio pomocą osobom dotkniętym zjawiskiem wykluczenia społecznego lub narażonym na nie. Funkcjonowanie obiektu jako placówki kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej i zmierza do zmniejszenia występowania niekorzystnych zjawisk, których monitoring i ocena pozwoli określić skuteczność podjętych działań.

Zastosowane tu technologie i funkcjonalność pomieszczeń z pewnością będą sprzyjać integracji społecznej.

(szerokość: 375 / wysokość: 281)(szerokość: 375 / wysokość: 499)eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama