Kolejna placówka dla niepełnosprawnych - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKolejna placówka dla niepełnosprawnych(szerokość: 375 / wysokość: 210)W miniony poniedziałek, w Chojnowie uruchomiono kolejną placówkę dla osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał głównie dzięki staraniom Zarządu Powiatu Legnickiego i pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Powiat przekazał na ten cel budynek stołówki szkolnej, należącej niegdyś do Powiatowego Zespołu Szkół, z województwa natomiast wpłynęła dotacja w wysokości ponad 420 tys. zł. Kwota ta była przeznaczona na remont obiektu 160 tys. zł., na zakup oraz montaż windy dla osób poruszających się na wózkach 150 tys. zł., na wyposażenie 70 tys. zł. oraz na bieżącą działalność 41 tys. zł.

 

ŚDS w założeniach ma objąć opieką 40 osób, które znajdą tu profesjonalne wsparcie, szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych i wszelkiego rodzaju pomoc.

Celem działalności ŚDS jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom. Dotyczy to w szczególności partnerskiej rady i pomocy w sprawach związanych ze współżyciem społecznym, załatwieniem spraw poza domem, wykonywaniem różnych zajęć i prac, aktywnym spędzaniem wolnego czasu, motywowaniem do pracy przez wykorzystanie posiadanych umiejętności, utrzymywaniem kontaktów z rodziną i przyjaciółmi.

- Powierzchnia obiektu pozwala na przyjęcie 50 osób z zaburzeniami psychicznymi -  wyjaśnia dyrektor Leokadia Basiura. - Placówka oferuje zajęcia zespołowe i indywidualne. Jej usługi obejmują w szczególności trening funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umiejętności spędzania wolnego czasu, a także terapię ruchową. Ponadto uczestnicy znajda tu pomoc psychologiczną, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

Dom jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony jest w windę i sprzęt odpowiedni do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących. Zajęcia odbywają się tu pięć dni w tygodniu. W przypadku osiągnięcia przez uczestnika poziomu samodzielności umożliwiającego uczestnictwo w innych formach wsparcia zespół wspierająco-aktywizujący wnioskuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy o umożliwienie uczestnikowi korzystania z innych form wsparcia w celu kontynuacji procesu usamodzielniania w szczególności poprzez odpowiednie formy rehabilitacji zawodowej lub zatrudnienia.

 

6 lutego, podczas otwarcia placówki, o komforcie pracy, wyposażeniu domu i warunkach socjalno-bytowych mogli przekonać się goście, którzy uczestniczyli w uroczystości - Senator RP Dorota Czudowska, Poseł RP Ryszard Zbrzyzny, zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Dorota Grzybowska, przedstawiciele władz powiatu, miasta i gminy oraz dyrektorzy jednostek pomocy społecznej.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 210)(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest drugą placówką w mieście, obok Warsztatu Terapii Zajęciowej wspierającą osoby niepełnosprawne. Będzie zapewne też kolejną, która dostarczać nam będzie ciekawych tematów redakcyjnych.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
M1NtlCnezLsj2014-03-05h5egbZHoEp
9G9oWoYETjjt2013-09-18l31MPMrrAVmx
wGan10pHhXE72013-09-13wB1rld3oMvz
0mV7LOrMz2013-09-11lNNvlqK1aTOp
Pilnie potrzebne placówki służby zdrowia dla mieszkańców ziemi chojnowskiej2012-03-02RK

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama