Liderzy Animacji Społecznej (6) - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyLiderzy Animacji Społecznej (6)Proponujemy Państwu cykl artykułów pn. „Liderzy Animacji Społecznej" czyli LAS. Pod tą nazwą kryją się dziesiątki osób, które w różny sposób, na różnych płaszczyznach pracują bezinteresownie na rzecz naszej lokalnej społeczności. Niewiele osób wie, że w Chojnowie działa około 20 związków, stowarzyszeń, kół, a przy jednostkach samorządowych i placówkach oświatowych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które niemal w każdej dziedzinie życia starają się wspierać, rozwijać i animować naszych mieszkańców. Chcemy przez ten cykl przybliżyć działalność, sukcesy, zamierzenia tych organizacji i dać jednocześnie możliwość zainteresowanym poznania i kontaktu z wybraną jednostką.

 

Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gmin (Miast) Partnerskich

 

Gdy 1-go maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, (szerokość: 640 / wysokość: 480)

po raz pierwszy po wieloletnich staraniach pojawiła się szansa na znalezienie w Niemczech miasta partnerskiego. Wieloletni przyjaciel Chojnowa i jedno-cześnie Honorowy Obywatel naszego miasta Dieter Schroeder obiecał porozmawiać o tym z burmistrzem Egelsbach - Rudim Moritzem. Rozmowa była skuteczna, ponieważ już w sierpniu 2004r. zostaliśmy zaproszeni do Egelsbach na tzw. rozmowy wstępne. Podczas tego pierwszego spotkania poznaliśmy Horsta Miltenbergera – przewodniczącego tamtejszego stowa-rzyszenia, które prowadzi współpracę w ramach partnerstwa z francuskim Point Sant Exprit. Niemieccy koledzy przychylnie przyjęli propozycję drugiego partnerstwa z Chojnowem i doradzili nam, założenie stowarzyszenia, dzięki któremu współpraca będzie formalnie łatwiejsza. Tak też się stało.

(szerokość: 640 / wysokość: 480)We wrześniu 2005r. do rejestru sądowego zostało wpisane Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gmin (Miast) Partnerskich, które powstało z inicjatywy kilkunastoosobowej grupy założycielskiej. Siedziba stowarzyszenia mieści się w chojnowskim domu kultury. Jako motto przyjęliśmy hasło: "budujmy mosty, a nie mury". Naszym założeniem jest rozwijanie współpracy między mieszkańcami, instytucjami i stowarzyszeniami, likwidacja uprzedzeń i propagowanie tolerancji i porozumienia między narodami polskim i niemieckim. Ważnym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji europejskiej, rozbudzanie w mieszkańcach Chojnowa świadomości "Europejczyka" i troska o wspólny europejski dom. Ale nie tylko. Razem z naszymi partnerami prowadzimy działalność charytatywną głównie na rzecz ludzi chorych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. (szerokość: 640 / wysokość: 480)Utrzymujemy się ze składek członkowskich i okazjonalnego wsparcia sponsorów.

Obecnie do stowarzyszenia należy ok. 30 osób. Spotykamy się regularnie raz w miesiącu (zawsze w pierwszy czwartek miesiąca). Dwa lata temu świętowaliśmy 5-lecie. W uroczystościach oprócz władz lokalnych wzięła udział także delegacja z Egelsbach.

W ramach naszej działalności trzy razy gościliśmy już w Chojnowie obywateli Egelsbach i wiele razy zarząd niemieckiego stowarzyszenia. Nasi partnerzy uczestniczyli we wszystkich najważniejszych wydarzeniach Chojnowa. Wielokrotnie też przyjeżdżali do nas z darami (np. dla Niebieskiego Parasola).

(szerokość: 640 / wysokość: 480)

 

Mieszkańcy Chojnowa w ramach partnerskiej wizyty dwukrotnie odwiedzili Egelsbach. Byliśmy gośćmi w domach egelsbachczyków. Tak powstało wiele trwałych przyjaźni. W maju, kolejny raz jedziemy do Egelsbach. Wiemy, że nasi niemieccy partnerzy przygotowali interesujący program. Po raz pierwszy w ramach stowarzyszenia dojdzie do wymiany uczniowskiej między naszymi miastami.

 

Chojnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół Gmin (Miast) Partnerskich współpracuje także ze stowarzyszeniem z Görlitz "Frauen auf dem Weg nach Europa".

Dwa razy gościliśmy w Görlitz, a członkinie stowarzyszenia kobiet gościły w Chojnowie. Organizowaliśmy też wspólne seminaria i spotkania edukacyjne.

 

Mosty, które dzięki naszemu partnerstwu budujemy, mają nam i następnym pokoleniom zapewnić bezpieczne życie w naszym wspólnym europejskim domu, oparte na respekcie, wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

Elżbieta Kłapcińska

Przewodnicząca ChSMPNapisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama