Liderzy Animacji Społecznej (7) - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyLiderzy Animacji Społecznej (7)Kontynuujemy cykl artykułów pn. „Liderzy Animacji Społecznej" czyli LAS. Pod tą nazwą kryją się dziesiątki osób, które w różny sposób, na różnych płaszczyznach pracują bezinteresownie na rzecz naszej lokalnej społeczności. Niewiele osób wie, że w Chojnowie działa około 20 związków, stowarzyszeń, kół, a przy jednostkach samorządowych i placówkach oświatowych dodatkowo kluby, sekcje, itp., które niemal w każdej dziedzinie życia starają się wspierać, rozwijać i animować naszych mieszkańców. Chcemy przez ten cykl przybliżyć działalność, sukcesy, zamierzenia tych organizacji i dać jednocześnie możliwość zainteresowanym poznania i kontaktu z wybraną jednostką.

 

 

Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Chojnowie

 

Cukrzyca to choroba podstępna, wyniszczająca i dotykająca coraz większą ilość (szerokość: 375 / wysokość: 217)społeczeństwa. Często przez lata nie daje widocznych objawów, trawiąc od wewnątrz nasz organizm. Diagnoza szokuje i wzbudza w pacjencie niepokój. W takiej sytuacji warto poszukać wsparcia wśród ludzi od dawna dotkniętych cukrzycą.

W naszym mieście od 27 lat działa Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Skupia 130 członków – to jedna z największych organizacji pozarządowych w Chojnowie.

Podstawą jego działalności jest praca społeczna na rzecz ludzi chorych na cukrzycę.

Członkowie uczestniczą w tematycznych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez opiekuna Koła dr Marię Dziurę - specjalistę z zakresu diabetologii. Za jej sprawą

odbywają się w Kole szkolenia dotyczące najnowszych metod leczenia cukrzycy, życia z cukrzycą, diet i innych niezbędnych dla ciągłego poszerzania wiedzy o tej chorobie.

Koło nie prowadzi działalności gospodarczej, ale dzięki właśnie dr Dziurze wspiera je wiele firm dostarczając bezpłatnie sprzęt i materiały do pomiaru i monitorowania cukrzycy, umożliwiając badania ogólnego stanu zdrowia i poziomu hemoglobiny, zapewniając materiały informacyjne czy prowadząc wspomniane wcześniej szkolenia.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 225)

 

We współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy Koło organizuje wyjazdy członków na turnusy rehabilitacyjne do nadmorskich miejscowości. Wielki udział w tych wyjazdach mają też władze miasta zapewniając diabetykom dojazd i powrót z turnusu .

 

Wsparcie, profilaktyka, leczenie, opieka medyczna, edukacja – w tych kilku słowach można ująć główną działalność chojnowskiego Koła. Spotykają się z okazji różnych okoliczności, wspólnie świętują, organizują wycieczki, plenerowe biesiady. (szerokość: 375 / wysokość: 144)

Aktywnym członkom to jednak nie wystarczy. Wielu z nich angażuje się w pomoc potrzebującym w innej formie. Od kilku lat diabetycy współpracują z Bankiem Gospodarki Żywnościowej oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dzięki tej kooperacji, co miesiąc rozdają paczki żywnościowe wspomagając ludzi o bardzo niskich dochodach.

 

Terenowe Koło Diabetyków w Chojnowie spotyka się w każdy wtorek w godz. od 14 do 16 w lokalu, który mieści się w budynku przy ulicy Grodzkiej (IIp.).

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama