W Domu Schrama - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyW Domu Schrama(szerokość: 640 / wysokość: 426)

 

W XVI wieku, dokładnie w roku 1544, w centrum Chojnowa Hans Schram wybudował okazałą kamienicę, która na przestrzeni wieków kilkakrotnie była modernizowana i pełniła różne funkcje.

Powstała jako dom mieszczańskiej rodziny. Był tu hotel, w okresie II wojny wojskowa kantyna, potem dom kultury. Obecnie, Dom Schrama, przez wiele lat funkcjonujący w naszym mieście jako Dom Chemika, po gruntownym remoncie, od kilku miesięcy stanowi nowy, dodatkowy obiekt Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

(szerokość: 640 / wysokość: 426)

(szerokość: 640 / wysokość: 426)

Swoją siedzibę znalazły tu organizacje pozarządowe i sekcje działające dotychczas w pobliskim domu kultury. Glidia Artystów Chojnowa, chór Skoranta, szachiści, sekcja brydża sportowego, filatelistyczna, fotograficzna, komputerowa, tkacka i wokalna, korzystają z nowego obiektu i nowoczesnego wyposażenia realizując w komfortowych warunkach statutowe cele. Od stycznia przenosi się tu także Punkt Konsultacyjny i Terapie dla osób uzależnionych i współuzaleznionych.

(szerokość: 640 / wysokość: 426)

Sala balowa, klubowa, edukacyjna, to miejsca spotkań szkoleniowych, warsztatowych i towarzyskich różnych środowisk. Odbywają się tu wystawy, prezentacje małych form scenicznych. Najstarszy budynek w Rynku tętni zatem życiem. Zastosowane tu technologie i funkcjonalność pomieszczeń są idealnym miejscem integracji społecznej. Takie też były założenia inwestora. Obiekt jako placówka kulturalna, sportowa i rekreacyjna jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„W Domu Schrama  tkamy losy i marzenia – wyposażenie MOKSiR w Chojnowie" LOGO

 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, jedyna tego typu placówka działająca (szerokość: 640 / wysokość: 962)na terenie miasta Chojnowa, dzięki środkom finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskanym w ramach zadania „W Domu Schrama tkamy losy i marzenia – wyposażenie MOKSiR w Chojnowie", rozszerzył ofertę kulturalną dla mieszkańców Chojnowa.

Utworzone i wyposażone zostały nowe pracownie: plastyczna, fotograficzna, komputerowa i wokalna oraz sale: edukacyjna i widowiskowa.

Dzięki pozyskaniu nowego profesjonalnego sprzętu można było rozpocząć działalność dla nowych grup odbiorców:

- w zajęciach w pracowni rzeźby udział biorą dzieci przedszkolne, uczniowie szkół oraz seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

- w zajęciach w pracowni fotograficznej udział bierze młodzież i dorośli pasjonujący się fotografią;

- pracownia komputerowa prowadzi zajęcia edukacyjne dla osób dorosłych, bezrobotnych, seniorów oraz zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży;

- z pracowni wokalnej korzystają głównie dzieci i młodzież z chojnowskich szkół;

- sale edukacyjna i widowiskowa przeznaczone są na działania adresowane do różnych grup społeczności (od dzieci i młodzieży po seniorów);

- sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy wykorzystywany jest podczas działań kulturalnych i edukacyjnych.

(szerokość: 640 / wysokość: 426)

Realizując zadanie, miasto Chojnów znacząco uzupełniło ofertę kulturotwórczych propozycji dla mieszkańców.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
uuuuuuaaa2012-12-30on

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama