Chojnowskie rozmaitości - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyChojnowskie rozmaitościNowa Lubińska, Przelot i Złotoryjska

 

Od kilku tygodni na ulicy Lubińskiej prowadzone są prace remontowe. Mieszkańcy Chojnowa długo czekali na naprawę jezdni w tym rejonie. Zarządca - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, po wielu monitach chojnowskiego samorządu, zaplanował w tegorocznym budżecie środki na ten cel.

Obecnie trwa tu wymiana sieci wodociągowej prowadzonej na zlecenie Urzędu Miejskiego. W pierwszym etapie firma wybrana w drodze przetargu wykonała tzw. przecisk kontrolowany pod powierzchnią drogi związany z wprowadzeniem nowej rury równolegle do dotychczasowej, celem przyspieszenia prac i uniknięcia robót w wykopach otwartych.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 562)

 

Kolejne prace dotyczyć będą wykonania podłączeń nowej rury do istniejącej sieci na krzyżówkach ulic. Jednocześnie nastąpi tu wymiana przyłączy wodociągowych na nowe. Inwestycja ma być oddana 30 marca i będzie kosztować Miasto ponad 176 tys. zł.

 

Po zakończeniu tych prac na teren wejdzie generalny wykonawca, który przystąpi do modernizacji nawierzchni ulicy Lubińskiej i Przelot. W zakresie tych prac przewidziane jest wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi z ułożeniem nowych warstw asfaltu, wymiana krawężników, wymiana nawierzchni istniejących chodników, które będą odtworzone w kostce betonowej i asfalcie oraz wykonanie nowych przykanalików wpustów ulicznych (studnie burzowe). Według umowy inwestycja ma być oddana do 15 lipca bieżącego roku.

 

Równolegle, na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei remontowana będzie ulica Złotoryjska na odcinku od krzyżówki z drogą krajową nr 94 do granic miasta. Wykonawca przeprowadzi tu prace polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożeniu nowego asfaltu. Oczyszczone zostaną rowy i przepusty drogowe.

 

Samorządowe porozumienie

Osiem samorządów z terenu powiatu legnickiego ( Miasto Chojnów, Gmina Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miasto i Gmina Prochowice, Miłkowice, Ruja) oraz Miasto Legnica 14 marca zasiadło przy wspólnym stole by razem opracować Porozumienie gmin aglomeracji legnickiej. Projekt ma na celu zintegrowaną, ponadlokalną działalność, której efektem będzie pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2014-2020 na realizację głównie przedsięwzięć inwestycyjnych, służących zrównoważonemu rozwojowi subregionu. Inicjatorzy partnerstwa postanowili przygotować wspólną deklarację , która ma określać prawa i obowiązki stron oraz cele i obszary wspólnego działania. Samorządowcy uznali, że planowane do realizacji wspólne przedsięwzięcia powinny dotyczyć np. infrastruktury drogowej, komunikacji, infrastruktury przeciwpowodziowej, melioracyjnej i wodno-ściekowej. Zintegrowane poczynania prowadzić można również w dziedzinach kultury, edukacji, turystyki czy ograniczania emisji do atmosfery dwutlenku węgla. Im więcej takich projektów, tym więcej szans na ich realizację z wykorzystaniem wsparcia unijnego.

 

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama