Kolejna Sesja - kolejne decyzje - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKolejna Sesja - kolejne decyzje      Na sesji Rady, 26 lutego sporną kwestią okazała się na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej sprawa podjęcia uchwały w zakresie rozwiązania Straży Miejskiej w Chojnowie. Przypomnijmy: pod koniec 2001 r. decyzją ówczesnego burmistrza miasta Chojnowa Straż Miejska działająca do tego czasu przy stanie osobowym 6 inspektorów, ograniczona została do trzech osób. W 2002 r. szeregi Straży opuścił kolejny strażnik. W Straży pozostał komendant Robert Matla oraz insp. Wiesław Hołowacz.
      Sprawa likwidacji niepokoiła radnych nie od dziś. Już od dłuższego czasu mówiło się o likwidacji tej jednostki Urzędu. Uzasadnienia stawiane przez burmistrza Jana Serkiesa wydawały się przekonujące, a dotyczyły głównie kosztów utrzymania Straży.
Nie dla wszystkich radnych jednak ta decyzja była oczywista. Radny powiatowy Robert Wierzbicki (notabene były strażnik miejski w Chojnowie, obecnie w Legnicy) w swojej wypowiedzi przekonywał o słuszności pozostawienia tej jednostki. R. Wierzbicki podkreślał zadania i dotychczasowe sukcesy Straży, polegające m.in. na wielu skutecznych nterwencjach przeprowadzanych wspólnie z policją.
      Radni, którzy opowiadali się za rozwiązaniem Straży Miejskiej konieczność likwidacji uzasadniali wysokimi kosztami jej utrzymania. Mówiono o tym, że dwóch strażników nie zapewni bowiem bezpieczeństwa w mieście, a na zatrudnienie dodatkowych nie ma w budżecie pieniędzy. Jako alternatywę w tej sprawie uznano wprowadzenie monitoringu. Od ponad roku na kominie kotłowni przy Domu Chemika pracuje kamera, która bieżąco "penetruje" teren Rynku i okolicznych ulic. Druga kamera ma mieć zasięg na ulicę Kolejową i okoliczne.
Podsumowaniem w zakresie wspomnianej uchwały było jej przegłosowanie.
Na 13 radnych obecnych na sesji, sześciu optowało za podjęciem uchwały, trzech było przeciwko niej, czterech wstrzymało się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta.
Kolejnym, istotnym dla naszego miasta tematem, była sprawa Pogotowia Ratunkowego budząca wciąż wiele emocji. O tym jak obecnie działa chojnowskie pogotowie mówił na sesji dyrektor naczelny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Legnicy Andrzej Hap (wypowiedź dyrektora na stronie 5).
W jednym z kolejnych punktów porządku obrad pełnomocnik burmistrza d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Mirosława Kamińska zreferowała ocenę realizacji zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Przewodnicząca Rady Joanna Katarzyna Dziedzic wystąpiła z prośbą skierowaną do burmistrza Jana Serkiesa o korektę wydatków planowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2003 r., w paragrafie 4300, w pozycji "Akcja Letnia - obóz"?
      - W projekcie wydatków przewidziano kwotę 12.000 zł na wypoczynek letni zaledwie 30. dzieci najbiedniejszych chojnowskich rodzin dotkniętych patologią alkoholową - powiedziała przewodnicząca -. W związku z tym proponuję, aby z takiego wakacyjnego wyjazdu skorzystało 100 dzieci, gdyż rodzin z problemem alkoholowym jest w naszym mieście kilkaset.
      Po wnikliwej analizie projektu wydatków doszłam do wniosku, że możliwość zadośćuczynienia mojej propozycji istnieje. Wystarczy odrobina dobrej woli, zwłaszcza, że chodzi o dobro nieszczęśliwych dzieci.
      Pragnę podkreślić, że środki na fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi - w myśl art. 11 ustawy - pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i powinny być przeznaczone m. in. na pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W tak oczywistej sprawie nie muszę chyba używać dodatkowych argumentów (skoro ustawa nakazuje) za tym, ażeby sprawić radość stu dzieciom.
      Uważam, że to jest jak najwłaściwsza propozycja i jak najbardziej uzasadniona społecznie.
W końcowej części sesji burmistrz Jan Serkies wyraził swoje stanowisko odnośnie sprawozdań z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w Promocji Miasta, "Gazecie Chojnowskiej" i Domu "Chemika".


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama