Bieżące inwestycje - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyBieżące inwestycjeUrząd Miejski, w pierwszych dniach sierpnia, ogłosił przetarg na Rewaloryzację terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie („Morskie Oko"). Zagospodarowanie tego miejsca obejmuje m.in. utworzenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, spacerowych, placu zabaw, boiska do piłki plażowej oraz budowę oświetlenia i zasilania fontanny.

Teren będący częścią osiedla ma się stać oazą wypoczynkową nie tylko dla mieszkańców okolicznych bloków.

Tzw. Morskie Oko, to pozostałość po kamieniołomie z drugiej połowy XIII wieku. Pozyskiwano tu bazalt do budowy murów obronnych. Teraz to miejsce ma szansę stać się atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Prace mają dotyczyć m.in. robót rozbiórkowych betonowych nawierzchni, demontażu istniejących urządzeń sportowych i placu zabaw, wykonanie nowych ścieżek wykonanie boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem; montaż urządzeń placu zabaw wraz z ogrodzeniem; montaż elementów małej architektury; nasadzenia zieleni budowę oświetlenia zewnętrznego typu parkowego oraz oświetlenia iluminacyjnego; wykonanie zasilania fontanny.

Według specyfikacji inwestycja miałaby się zakończyć w maju przyszłego roku.

 

*****

 

Ciekawie zapowiada się także inwestycja pn. Wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. W przedmiocie zamówienia zawarto m.in. wykonanie ogrodzenia terenu placu zabaw; wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy; wykonanie nawierzchni z piasku oraz syntetycznych i nasadzenie zieleni.

 

*****

 

Wkrótce rozpoczną się prace przy budowie dróg w ulicach Konopnickiej i Orzeszkowej. Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni drogowej, sieci kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji projektowanej nawierzchni z istniejącymi elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia i istniejącego oświetlenia drogowego. Zakończenie prac według specyfikacji ma nastąpić 30 listopada br.

Zadanie obejmuje także modernizację ciągów pieszych: alejki na cmentarzu komunalnym.

 

*****

 

15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego, swój publiczny debiut miała zakupiona przez samorząd nowa scena mobilna. Stanęła w Rynku eksponując się w całej okazałości, ciesząc oko estetyką i nowoczesnym wyglądem. Scena o wymiarach 7,5m x 6m jest około 5m2 większa od poprzedniej, ale przede wszystkim znacznie łatwiej i szybciej jej konstrukcję się rozkłada i składa. Po złożeniu staje się przyczepką, którą bez trudu można transportować w dowolne miejsce.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

****

Pod koniec czerwca rozpoczęto prace remontowo-konserwatrorskie we wnętrzu Baszty Tkaczy. Prace obejmują wymianę balustrad schodów, stolarki drzwiowej i okiennej, usunięcie starych, zniszczonych tynków; i wykonanie nowych, renowację schodów i podług; prace malarskie; skucie posadzki cementowej na sklepieniu kolebkowym i ułożenie płytek gresowych ciętych w ornamenty historyczne. Według zamówienia, obiekt ma być oddany 30 października 2013r.

 

****

Trwają prace przy budowie ul. Bielawskiej. Wykonawca wybudował już sieć kanalizacji deszczowej służącej do odwodnienia jezdni i włączył ją do sieci kanalizacji ogólnospławnej miasta, wykonał oświetlenie drogowe ulicy. Nowa ulica przebiegać będzie od ul. Bolesławieckiej, do ul. Dąbrowskiego.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 499)

 

****

 

Zakończono już, długo oczekiwaną przez mieszkańców, inwestycję na ul. Lubińskiej. Droga, będąca własnością Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei z Wrocławia została zmodernizowana, wykonano przy niej także nowe ciągi piesze. Jeden z bardziej uczęszczanych szlaków drogowych przebiegających przez nasze miasto nie kłuje już w oczy wyrwami, błotem i kałużami.

 

(szerokość: 750 / wysokość: 499)eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama