Odpady – kłopotliwa sprawa? - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyOdpady – kłopotliwa sprawa?W Polsce rocznie generujemy 12 mln ton śmieci. Dotychczas tylko 11% z nich trafiało do recyklingu. Funkcjonująca od 1 lipca tego roku nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma to radykalnie zmienić. Nowy system gospodarki odpadami to duża zmiana zarówno dla mieszkańców, jak i dla samorządów gminnych. Dla wszystkich oznacza to nowe obowiązki, ale nie zapominajmy też o korzyściach. Jak w przypadku każdych zmian, tak i w tym, początki nie są łatwe. Polskie samorządy borykają się z wieloma problemami, nieco zdezorientowani są także mieszkańcy. Chojnów, w zestawieniu z innymi aglomeracjami, z wdrażaniem „śmieciowej ustawy" radzi sobie całkiem sprawnie, chociaż nie bez przeszkód.

U nas selektywną zbiórkę odpadów wprowadzono już w 2005 roku. Urząd zakupił wówczas 120 dzwonów na papier, szkło i plastik, dodatkowo też w licznych punktach stanęły pojemniki „siatkowe". Przez osiem lat chojnowianie przywykli do segregowania odpadów, nie dziwi zatem fakt, że 95% z nich wypełniając deklaracje opowiedziało się za segregowaniem. Niemniej wciąż mamy pytania, niejasności. Najwięcej wątpliwości budzi organizacja odpadów. Szkło, papier, plastik – to oczywiste, ale co zrobić np. z odpadem po konserwie, z kartonem po mleku czy napojach, z metalowymi opakowaniami typu spray?

O tym, do ilu i jakich pojemników wrzucamy odpady decydują samorządy – w każdym mieście organizacja może być inna. W Chojnowie mamy do dyspozycji trzy barwne pojemniki i kontener na odpady zmieszane.

Odpady komunalne w Chojnowie przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1.

„Śmieciowa" ustawa funkcjonuje zaledwie od kilku tygodni. Zarówno mieszkańcy jak i władze wciąż jeszcze uczą się organizacji. Zgłaszane np. służbom miejskim problemy z zalegającymi śmieciami miały charakter przejściowy. Lubińska firma, która wygrała przetarg na wywóz nieczystości potrzebowała trochę czasu na zapoznanie się z topografią miasta, częstotliwością wywózki, na organizację swojej pracy na tym terenie.

Wciąż jeszcze jednak mamy jakieś wątpliwości. To naturalne. W praktyce, jak to bywa, teoria nieco się zatraca, ale jeśli tylko, każdy z nas, z zaangażowaniem podejdzie do tematu, poważnie potraktuje sprawę segregacji, za jakiś czas wszystko się ustabilizuje, a korzyści odczuje zarówno miasto jak i jego obywatele.

 

Każdy kto ma pytania, może zasięgnąć informacji pod numerami telefonów :

76 818-82-85 (Urząd Miejski)

76 818-84-18 (Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).

 

Zasady optymalnej segregacji
według stanowiska Ministerstwa Środowiska

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

1. Papier to m.in.: opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papieru:

papier powlekany folią i kalkę, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,  tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

2. Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:

butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 

3. Szkło opakowaniowe to m.in.:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:

szkło stołowe – żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże, fajans i porcelana, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

odpady poremontowe i budowlane, odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, kalkulatory, itp.), zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp., opony, odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

 

Pozostałe odpady powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 opr.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
OLxmWUpcC1vX2014-01-198ASrGJWlT
Segregacja???????2013-09-01Tedi

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama