Chojnowskie inwestycje nagrodzone - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyChojnowskie inwestycje nagrodzoneW X edycji konkursu „Dolnośląska Budowa Roku 2012" Dom Schrama zajął pierwsze miejsce, a rewitalizacja Rynku uzyskała wyróżnienie.

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wrocławskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa powołało Komitet Konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele Wojewody Dolnośląskiego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i innych instytucji związanych z budownictwem. Jury wzięło pod ocenę m.in. oryginalność i trafność rozwiązań architektoniczno - konstrukcyjnych zgłaszanej budowli, nowatorstwo i poziom rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w procesie inwestycyjnym jakość rozwiązań wykończeniowych i ogólne odczucia zespołu sędziowskiego po wizytacji obiektu i analizie udostępnionych materiałów.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 960)

 

W oczach profesjonalnych sędziów chojnowski Dom Schrama, w kategorii „Obiekty rewitalizowane" zasłużył na pierwszą nagrodę – złotą statuetkę Konkursu "Dolnośląska Budowa Roku", a rewitalizacja Rynku otrzymała wyróżnienie.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 917)

 

- Konkurs jest okazją do prezentacji szerszemu gronu nowych realizacji oraz omówienia osiągnięć dolnośląskiego budownictwa – wypowiada się mgr inż. Tadeusz Nawracaj, Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PZITB. - X edycję konkursu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Wrocławski, patronatem objęli Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej oraz Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Patroni konkursu mówią o nim m.in. „Wyniki tego Konkursu są zauważane nie tylko w dolnośląskim środowisku budowlanym. Wychodzą dużo dalej poza to środowisko - w Polskę i poza jej granice. Stąd też, wzrastająca od wielu lat konkurencja kształtuje coraz wyższy poziom Konkursu co powoduje, że bycie laureatem tego wydarzenia jest odczuwane jako wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie" - prof. dr hab. inż. Cezary Madryas, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej.

X edycja Konkursu "Dolnośląska Budowa Roku" jest ważnym wydarzeniem technicznym, społecznym i kulturowym na Dolnym Śląsku. Jeśli zważyć jak wiele obiektów budowlanych było przedmiotem oceny i zachwytu przez te dziesięć edycji Konkursu, to trzeba mieć uznanie dla jego organizatorów oraz poczucie dumy z tego, co udało się zrealizować w dziedzinie budownictwa na terenie ziemi dolnośląskiej. Zadaniem inżynierów budownictwa i architektów jest przyjazne dla otoczenia i funkcjonalne kształtowanie naszego środowiska, a wskazywanie na obiekty, które spełniają te kryteria w stopniu wybitnym jest głównym celem Konkursu" - dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Założeniem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych odznaczających się wysokimi walorami we wszystkich fazach procesu budowlanego. Konkurs stanowi szeroko rozumianą promocję projektantów, wykonawców, inwestorów, dla których końcowym wynikiem zakończenia jest między innymi obiekt budowlany zgłoszony do konkursu. Nagrodzony obiekt o charakterystycznych parametrach indywidualnych

stanowi wizytówkę możliwości twórczych jego autorów i jest ważnym argumentem w przetargach na realizację podobnych inwestycji.

Cieszy zatem fakt, że aż dwie chojnowskie inwestycje zostały docenione i zyskały uznanie w środowisku inżynierów i techników budowlanych.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 917)

 opr.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
Kupili :)2014-03-08jacek
parodia2014-02-24kiks
C33KATrzA2014-01-19NpS4yv2wb

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama