Co było i co będzie – o Chojnowie rozmowa - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyCo było i co będzie – o Chojnowie rozmowa(szerokość: 640 / wysokość: 425)

 

W naszym mieście, od lat zachodzą zmiany - inwestycyjne, gospodarcze, społeczne. Chociaż wiele jest jeszcze do zrobienia, Chojnów z każdym rokiem modernizuje się, pięknieje…

W 2013r. zrealizowano planowane inwestycje, rozpoczęto nowe, które poprawią infrastrukturę, komfort życia i wizerunek miasta. Jak miniony rok ocenia samorząd? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do władzy wykonawczej czyli burmistrza Jana Serkiesa.

 

Jan Serkies – W mojej ocenie był to okres bardzo pracowity i efektywny. Przy planowaniu każdego zadania, priorytetem są potrzeby społeczne, dlatego szczególną uwagę poświęcamy modernizacji infrastruktury komunalnej. Ubiegłoroczne inwestycje, to inwestycje oczekiwane przez mieszkańców, jak przebudowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, budowa dróg czy parkingów. Ulica Lubińska ma już wyremontowaną sieć wodociągową i nową nawierzchnię, podobnie jak ul. Bielawska, Orzeszkowej, Konopnickiej. Wykonaliśmy także termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3. W tym roku, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury udało się przeprowadzić drugi etap remontu gotyckiej Baszty Tkaczy, która teraz będzie częściej udostępniana mieszkańcom. Wybudowano także nowe alejki na cmentarzu komunalnym.

 

Gazeta Chojnowska – Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto prace przy remoncie domu kultury. Na tę inwestycję mieszkańcy czekali wiele lat.

 

J.S. – To poważna inwestycja, wymagająca dużych nakładów finansowych. Kosztorys prac wyniósł 8 mln złotych. Wyasygnowanie takiej kwoty z budżetu byłoby trudne, dlatego niezmiernie cieszy mnie fakt, że udało nam się pozyskać środki z zewnątrz. Wniosek, w którym ujęliśmy rozwój społeczny różnych środowisk, został bardzo dobrze oceniony i otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej (Fundusz RPO) w wysokości 6.519.629,32 zł. Zmodernizowany MOKSiR poszerzy ofertę kulturalną i stanie się wizytówkĄ naszego miasta. Projekt przewiduje m.in. modernizację sali kinowo-widowiskowej, sali koncertowej z muszlą, budowę nowych pomieszczeń - pracowni ceramicznej, teatralnej, muzycznej i plastycznej, sali fitness, siłowni i kręgielni. Obiekt będzie też przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Warto także dodać, że w tym roku spodziewamy się kolejnego inwestora w naszej Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ogłosiliśmy niedawno przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości objętej granicami LSSE przy ul. Łużyckiej. Są zainteresowani, jest zatem szansa na kolejne miejsca pracy.

 

G.Ch. – Co, poza tym, przewidują plany inwestycyjne na 2014r?

 

J.S. – Mieszkańców osiedla ucieszy z pewnością nowa, rozpoczęta już, inwestycja – rewaloryzacja terenów zielonych przy ul. Kilińskiego, gdzie powstaną atrakcyjne miejsca rekreacyjne. Teren znany pod nazwą Morskie Oko będzie miał m.in. nowe oświetlenie, kolorową fontannę na oczku wodnym i wiele innych elementów małej architektury. Kolejne, najbliższe inwestycje to kładka nad Skorą łacząca ul. Racławicką z ul. Brzozową, sala gimnastyczna ze squashem w Szkole Podstawowej nr 4 i ogród zabaw w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu Radosna Szkoła.

W 2013r. wykonano dokumentacje techniczne, które będą realizowane w tym roku i w przyszłości, m.in.: na budowę oświetlenia ulicznego, następne sieci wodno-kanalizacyjne i budowę dróg. Przygotowujemy także tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Wyspiańskiego i Sikorskiego.

Chciałbym, aby samorząd wykorzystał nową perspektywę pozyskiwania środków z Unii, tak jak miało to miejsce w latach 2007-2013. Z pewnością będziemy aplikować o kolejne środki unijne i pozabudżetowe.

Mam nadzieję, że nowe inwestycje zadowolą mieszkańców, podobnie jak tegoroczne imprezy kulturalne. Wśród nich XII edycja Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego i Dni Chojnowa. Na scenie, jako gwiazdę, gościć będziemy popularny zespół Pektus i oczywiście kilka innych grup prezentujących różne gatunki muzyczne. W przygotowaniu jest też Noc w Muzeum, która ma już ogromne grono miłośników, pod koniec roku Jarmark Świąteczny, a wcześniej rodzinne festyny, muzyczne przeglądy, sportowe turnieje… W propozycjach, każdy znajdzie coś dla siebie.

 

 

G.Ch. – Za kilka miesięcy kończy się kadencja, odbędą się wybory samorządowe. Czy zamierza Pan kandydować na burmistrza?

 

J.S. – Tak. Uważam, że można jeszcze wiele zrobić dla rozwoju naszego miasta. To odpowiedzialna praca, często niesłusznie krytykowana, jednak zdecydowana większość chojnowian, widzi i docenia pozytywne zmiany zachodzące w Chojnowie. Cieszę się razem z nimi z każdej udanej inwestycji, kolejnych zrealizowanych planów. Mają one nie tylko wpływ na poprawę komfortu życia mieszkańców czy wizerunek miasta, ale także na inicjatywy społeczne. W Chojnowie, za sprawą placówek kulturalnych, sportowych i oświatowych oraz około 20 aktywnych organizacji pozarządowych, w ciągu roku mamy ponad 100 wydarzeń, które przyciągają coraz liczniejsze grono zainteresowanych. To bardzo cenne, ponieważ bez ambitnych, zaangażowanych ludzi, żadna społeczność nie może dobrze funkcjonować. A takich nam przybywa. Właśnie ukonstytuowała się kolejna Młodzieżowa Rada Miejska i dobrze, że w społeczne życie miasta włącza się młode pokolenie. Bardzo liczymy na świeże spojrzenie, kreatywność i pomoc.

Funkcja burmistrza nauczyła mnie zarówno pokory jak i walki o dobro miasta na wielu płaszczyznach.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama