Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie – Jest moc ! - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyPowiatowy Zespół Szkół w Chojnowie – Jest moc ! 

Te słowa mówią same za siebie ! Idealnie opisują atmosferę panującą w naszym zespole, a także pozycję szkoły. Tym artykułem chcemy zachęcić oraz jednocześnie przedstawić naszą bogatą ofertę gimnazjalistom i nie tylko. Jak wiadomo Powiatowy Zespół Szkół  posiada bogatą historie, a w jego skład wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa , a także Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące na podbudowie ZSZ dla dorosłych i Technikum Uzupełniające na podbudowie ZSZ dla dorosłychSzkoła mieści się w trzech budynkach umiejscowionych przy ulicy: Poźniaków 2, Witosa 1, Wojska Polskiego 16. Czas na przedstawienie naszych kierunków. Wybierając Technikum oferujemy takie profile jak:

1.                  Technik EkonomistaKształcenie w zawodzie technik ekonomista zapewnia osiągnięcie kwalifikacji :A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz A.36. Prowadzenie rachunkowości. Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, a także wiele więcej.

2.                  Technik Hotelarstwa - W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej otrzymasz tytuł technika hotelarstwa wraz z kwalifikacjami: T.11. Planowanie i realizowanie usług w recepcji, a także T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Zawód ten opiera się na kontaktach z ludźmi, stąd niezwykle istotne są takie cechy jak komunikatywność, zdolność przekonywania, odporność emocjonalna, a także wzbudzająca zaufanie prezencja.

3.                  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych - Kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów; T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie mógł pracować w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach czy też we własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne. Technik żywienia i usług gastronomicznych zajmuje się między innymi planowaniem produkcji i ustalaniem  asortymentu potraw czy też dokonuje oceny jakości półproduktów i wyrobów gotowych, potraw i napojów, pod kątem ich zgodności z przepisami kulinarnymi.

4.                  Technik Handlowiec - Kwalifikacje: A.18. Prowadzenie sprzedaży; A.22. Prowadzenie działalności handlowej. Do zadań handlowca należy przykładowo: organizacja działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analiza rynku pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, badanie możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym również na rynki zagraniczne.

5.                  Technik Mechanik - Kwalifikacje: M.44.Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną.

6.                  Technik Pojazdów Samochodowych - Kwalifikacje: M.18.Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych; M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych; M.42.Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. Technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych, poszerzy swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania

A także NOWOŚĆ w naszej ofercie – Technik Organizacji Reklamy. Kwalifikacje: A.26.Sprzedaz produktów i usług reklamowych; A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą. Jest to szerokoprofilowy kierunek, który łączy wiedzę z kilku zakresów, a mianowicie wiedzę ekonomiczną, plastyczną, organizacyjną i przede wszystkim informatyczną. Ukończenie tego kierunku umożliwi absolwentom pracę w środowisku szeroko rozumianej reklamy, która jak wiadomo jest jakże istotnym elementem gospodarki rynkowej.

 

W każdym z kierunków przewidziana jest praktyka zawodowa, trwająca w zależności od wyznaczonego okresu.

 

Teraz chcielibyśmy również przedstawić ofertę Liceum Ogólnokształcącego.

1.                  Klasa biologiczno - chemiczna

 Interesuje Cię człowiek, przyroda, zwierzęta? Lubisz eksperymentować? Chcesz nieść pierwszą pomoc?

Odpowiedzią na Twoje zainteresowania jest klasa biologiczno-chemiczna z elementami pierwszej pomocy:

• jedź z nami  na obozy naukowe;

• pracuj w laboratoriach;

• współpracuj z przedstawicielami służby zdrowia;

• zaangażuj się w projekty prozdrowotne;

• uczestnicz w zajęciach z pracownikami naukowymi uczelni wyższych we Wrocławiu

Nauka w tej klasie zwiększy Twoje szanse na uczelniach wyższych na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

 

2.                  Klasa językowo-europejska

Interesujesz się otaczającym Cię światem? Chcesz go poznawać, rozumieć i oceniać? Masz potrzebę dzielenia się swoimi opiniami z wieloma ludźmi i w wielu językach? Ta klasa jest dla ciebie!

W klasie językowo-europejskiej  możesz:

• poznać Europę dzięki udziałowi w projektach szkolnych i unijnych

• zwiedzać kraje Unii Europejskiej

• uczyć się języków obcych

• poznać elementy pracy dziennikarza

• odbyć wycieczki do radia i telewizji

Jeśli planujesz w przyszłości podjąć studia humanistyczne na kierunkach filologicznych, prawie, historii, dziennikarstwie wybierz naukę w tej klasie!

 

3.                  Klasa pożarniczo-ratownicza

Interesuje Cię zawód strażaka? Wiążesz swoją przyszłość ze strażą pożarną? Chcesz uczestniczyć w działaniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych? Chcesz podjąć studia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa cywilnego, ratownictwa medycznego? Zostań uczniem tej klasy!

 

Dzięki nauce w tej klasie możesz:

• brać udział w obozach strażackich i zawodach ratowniczych

• brać udział w kursach (dla członków OSP, kursie prawa jazdy, samoobrony i pływania)

• zdobyć dodatkowe uprawnienia, które zwiększą Twoje szanse nauki w szkołach kształcących służby mundurowe

  zdobyć umiejętności z zakresu medycznego i ochrony przeciwpożarowej

• podnosić swoją kondycję fizyczną i doskonalić umiejętności na torze sprawności

Dzięki nam możesz kontynuować naukę:

• w szkołach aspirantów i oficerów oraz policealnych szkołach ratownictwa medycznego

  na studiach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa cywilnego, ratownictwa medycznego

Z nami zrobisz duży krok w kierunku zdobycia atrakcyjnego zawodu!

4.                  A także kolejna NOWOŚĆ ! Klasa wojskowa !

Jeśli interesujesz się wojskowością i obronnością, lubisz działać zadaniowo i zespołowo, interesują Cię zagadnienia techniki zbrojnej, jesteś wytrwały i sprawny fizycznie ta klasa jest dla Ciebie!

Podejmując naukę w tej klasie, przygotujesz się do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych lub technicznych. Będziesz miał sposobność poznania służby wojskowej w jej różnych formacjach i odsłonach. Poznasz żołnierzy, którzy podzielą się z Tobą doświadczeniami oraz doradzą wybór odpowiedniej ścieżki wojskowej kariery.

 

W naszej szkole istnieją również stypendia za osiągnięte wyniki w nauce:

1.                  Stypendium Dyrektora Szkoły

2.                  Stypendium Starosty

3.                  Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

Zdawalność zarówno matur jak i egzaminów zawodowych utrzymuję się na bardzo wysokim poziomie już od wielu lat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o życiu naszej szkoły zapraszamy na stronę: www.pzs-chojnow.pl a także profil na facebook'u : www.facebook.com/pzs.chojnow.

 

Serdecznie zapraszamy do wyboru naszej szkoły. Z nami matura zdana na 100% !Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama