Sesja inauguracyjna - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySesja inauguracyjna
1 grudnia odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Miejskiej Chojnowa. Dwa tygodnie po wyborach samorządowych, radni wybrani wolą mieszkańców zostali zaprzysiężeni.

Zanim najstarszy senior przystąpił do prowadzenia sesji, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył indywidualne zaświadczenia MKW w Chojnowie o wyborze do Rady Miejskiej.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym otwarcia posiedzenia dokonał najstarszy radny - Jerzy Poznar, który prowadził sesję do momentu ukonstytuowania się nowej rady.

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg." – wypowiedziany tekst uprawomocnił funkcje reprezentantów lokalnej władzy.

 

Chwilę potem ślubowanie złożył także burmistrz elekt:

"Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg".


(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Zaprzysiężone władze miasta oficjalnie przystąpiły do realizacji porządku obrad. Pierwsze posiedzenie dotyczyło głównie powołania prezydium.

Powołano zatem Komisję skrutacyjną upoważnioną do przeprowadzenia wyborów na przewodniczącego Rady i jego zastępcę.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


W wyniku tajnego głosowania, przewodnictwo Radzie jednogłośnie przekazano Janowi Skowrońskiemu.

Dziękując za zaufanie przewodniczący Rady powiedział: Zapewniam, że będę równo traktował wszystkich radnych. Dołożę też wszelkich starań, aby nasza wspólna praca przebiegała tak harmonijnie i efektywnie jak w poprzedniej kadencji.

 

Przejmując od radnego-seniora prowadzenie posiedzenia przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania na wiceprzewodniczącego Rady.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Zgłoszona została jedna kandydatura radnej Barbary Kułacz, którą jednomyślnie wybrano.

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)


To był ostatni punkt sesji inauguracyjnej. Na najbliższej, która odbędzie się już 09 grudnia, Radni m.in. powołają Komisje Stałe.

 

Skład Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

Skowroński Jan - przewodniczący

Kułacz Barbara – wiceprzewodnicząca

członkowie:

Cieśla Maciej, Czapska Krystyna, Grabek Paweł, Grzech Krzysztof, Kopacki Ryszard, Kowalczyk Mariusz, Łukaszewski Marek, Matuszewski Andrzej, Matys Dariusz, Morawski Dariusz, Poznar Jerzy, Ptak Łukasz, Szaban Bona.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama