Na II sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa II sesjiDruga sesja nowej rady dotyczyła głównie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Chojnowa. Funkcjonujące w naszym mieście 4 komisje – Rewizyjna; Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych, Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktur oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa skupiają radnych, którzy deklarują pracę w wybranej komisji. Skład komisji zatwierdza się Uchwałą. Na posiedzeniu, poprzez uchwałę wybrano także przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Poznar Jerzy, członkowie:  Cieśla Maciej, Czapska Krystyna, Grzech Krzysztof, Kopacki Ryszard, Łukaszewski Marek, Matuszewski Andrzej, Morawski Dariusz, Ptak Łukasz, Szaban Bona.

 

Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych

Grabek Paweł, Grzech Krzysztof, Kułacz Barbara, Matys Dariusz, Poznar Jerzy, Ptak Łukasz, Skowroński Jan.

Komisja zajmuje się w szczególności sprawami:

- opieki społecznej,

- opieki socjalnej,

- działania ośrodka pomocy społecznej,

- łagodzenia skutków bezrobocia,

- ochrony zdrowia,

- funkcjonowania przychodni,

- ochrony środowiska,

- ochrony zieleni,

- ochrony wód, funkcjonowania oczyszczalni,

- ochrony powietrza,

- zadań zleconych przez administrację rządową w swoim zakresie.

 

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktur:

Poznar Jerzy – przewodniczący, Krystyna Czapska, Kopacki Ryszard, Kowalczyk Mariusz, Kułacz Barbara, Łukaszewski Marek, Matuszewski Andrzej, Morawski Dariusz.

Komisja zajmuje się w szczególności sprawami:

- budżetem miasta,

- podatków i opłat miejscowych,

- kreowania polityki finansowej miasta,

- tworzenia, reorganizacji i likwidacji przedsiębiorstw, zakładów,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,

- programów gospodarczych,

- planowania inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych,

- tworzenia i przystępowania do związków gmin,

- sprawami komunalnymi miasta,

- współdziałania z innymi gminami,

- szeroko pojętej promocji miasta,

- przyjmowania zadań administracji rządowej w swoim zakresie.

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa

Cieśla Maciej, Czapska Krystyna, Kopacki Ryszard, Kowalczyk Mariusz, Matuszewski Andrzej, Matys Dariusz, Poznar Jerzy, Szaban Bona.

Komisja zajmuje się w szczególności sprawami:

- bezpieczeństwa obywateli,

- bezpieczeństwa w szkołach,

- oświaty,

- szkół podstawowych, przedszkoli miejskich, gimnazjów;

- kultury,

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i innych placówek upowszechniających kulturę w mieście m.in: Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- młodzieży,

- kultury fizycznej,

- sportu i rekreacji,

- bezpieczeństwa na drogach, ulicach i placach publicznych,

- prawidłowości i organizacji ruchu drogowego,

- porządku publicznego,

- ochrony przeciwpożarowej,

- zadań zleconych przez administrację rządową w swoim zakresie.

 

Mijający tydzień upłynął radnym pod znakiem komisyjnych spotkań, na których ustalano plan pracy na najbliższy rok i wybrano spośród siebie prezydium poszczególnych komisji.

 eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama