Partnerzy od 10 lat - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyPartnerzy od 10 lat
Dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich każde Dni Chojnowa, to kolejna rocznica partnerstwa z niemieckim Egelsbach i francuskim Commentry. Właśnie 10 lat temu chojnowski samorząd zdecydował o współpracy z Egelsbach a kilka miesięcy później z Commentry. Na tegoroczny jubileusz przybyły delegacje z naszych miast partnerskich, którym przewodniczyli byli burmistrzowie (to oni podpisywali traktaty o partnerstwie): po stronie niemieckiej - Rudi Moritz, a francuskiej - Jean Louis Gaby i przedstawiciel merostwa Chritophera Cabassut.


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


Gośćmi uroczystości były także przedstawicielki organizacji "Frauen auf dem Weg nach Europa" (Kobiety budują mosty w Europie) z Görlitz współpracujące z Chojnowskim Stowarzyszeniem.

Uroczyste obchody 10-lecia partnerstwa miast odbyły się w piątek 18 czerwca.

Rozpoczęła je Msza św. w kościele św. Ap. Piotra i Pawła, koncelebrowana przez ks. proboszcza Marka Osmulskiego i ks. Jaro-sława Góreckiego.


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


Po wspólnym nabożeństwie w sali edukacyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się wernisaż wystawy "10 lat partnerstwa i współpracy", która przedstawia najważniejsze wydarzenia naszej partnerskiej współpracy. Ileż wspomnień wiąże się z każdym z nich? Pierwsze spotkania, pierwsze przyjazdy, pierwsze pożegnania... Potem następne, coraz bardziej zażyłe, coraz serdeczniejsze, coraz trwalsze przyjaźnie.


(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)

O godz. 17-tej w MOKSiR odbyła się uroczysta akademia. Burmistrz Jan Serkies w ciepłych

słowach mówił o partnerstwie miast - To inicjatywa, która przynosi korzyści wszystkim uczestniczącym w niej stronom - stwierdził w swoim przemówieniu - Partnerstwo z naszymi przygranicznymi sąsiadami zaczęło się od Dietera Schroedera, który od lat promował Chojnów i dokumentował liczne miejskie wydarzenia. To za jego sprawą nawiązaliśmy kontakt z władzami Egelsbach - Rudim Moritzem i ówczesnym przewodniczącym rady Dieterem Hellerem, potem także z przewodniczącym niemieckiego stowarzyszenia Horstem Miltenbergerem i jego zastępczynią Martine Paquet, którym wiele zawdzięczamy. Z odległym o 1400 km Commentry połączyła nas piłka nożna. Za sprawą Jerzego Kozińskiego nawiązał się pierwszy sportowy kontakt, potem wydarzenia ruszyły jak lawina. Wielki udział w tym mieli śp. Henryk Zgliniecki, Chrystian Dubreuil i pani Halina Rzeźnik-Konopa. Sprzyjała też temu otwartość władz francuskiego miasta - mera Jean-Louis Gaby i jego współpracowników, życzliwość mieszkańców - w dużej mierze francuskiej Polonii, doprowadziły do decyzji o podpisaniu aktu.


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


W podobnym tonie wypowiadali się szefowie delegacji z Niemiec i Francji. Spotkania naszych współobywateli, trwałe przyjaźnie, wymiana uczniowska, sportowa, spotkania twórców kultury, wymiana doświadczeń, akceptacja naszej odmienności - to tylko niektóre elementy partnerstwa. Nie brakowało zatem podczas obchodów gratulacji, podziękowań, wyrazów uznania, szacunku i życzliwych deklaracji.

Część akademii była poświęcona Chojnowskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Miast Partnerskich, które również świętuje w tym roku jubileusz 10-lecia swojej działalności. Przez ten czas jego członkom udało się zbudować mosty przyjaźni, które łączą trzy społeczności. Z każdym rokiem stają się one coraz szersze i coraz bardziej stabilne.

Dobre relacje z miastami partnerskimi to zasługa władz samorządowych, ale także członków stowarzyszenia, którym należą się podziękowania za pracę i zaangażowanie.


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


Podziękowania należą się także wspaniałym, młodym wykonawcom, którzy uświetnili jubileusz zachwycającym programem artystycznym.

Chojnowskie zespoły taneczne -Mini Brooklyn, Mały Brooklyn, Brooklyn Junior, Brooklyn, Mały Karambol, Mały Karambol II, Karambol, oraz One Beat, występ Eweliny Płachty, Darii Opieli i Michała Gorzyńskiego, małego Jasia Czapskiego, koncert chóru Skoranta oraz wspaniałe arie operowe i pieśni w trzech językach wykonane przez Urszulę Mras przy akompaniamencie Tomasza Susmęda nadały uroczystości wyjątkowy charakter.

Ukoronowaniem jubileuszu 10-lecia partnerstwa był wspólny udział Niemców, Francuzów i Polaków w korowodzie trzech narodów. Dzięki partnerstwu miast zyskaliśmy przyjaciół i ofiarowaliśmy naszą przyjaźń, a przyjaźń to najpiękniejszy prezent, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.

 

Elżbieta Kłapcińska

Prezes Chojnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich


(szerokość: 750 / wysokość: 500)


(szerokość: 750 / wysokość: 500)

 

(szerokość: 640 / wysokość: 427)

(szerokość: 640 / wysokość: 427)


***


 

Delegacje miast partnerskich przebywały w naszym mieście kilka dni. Goście uczestniczyli w dwudniowych obchodach miejskiego święta, zwiedzali Chojnów, Legnicę, Bolesławiec.

W niedzielę, po pożegnaniu przedstawicieli Egelsbach, delegacja francuska uczestniczyła we Mszy św. w kościele NPNMP, podczas której ks. proboszcz Mirosław Makowski przekazał dar od chojnowskiej parafii dla ks. proboszcza w Commentry.

Wizyta naszych partnerów była, jak zawsze, miłym, przyjacielskim wydarzeniem.ek
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama