Majowe święta państwowe - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyMajowe święta państwowe
"212 lat temu, początkiem suwerenności naszej ojczyzny i narodzinami polskiej demokracji stała się Konstytucja 3 Maja. Była ona drugą w świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą rządową, regulującą organizację władz państwowych oraz praw i obowiązków obywateli. Czyniła z Rzeczypospolitej nowoczesną monarchię konstytucyjną, pozostawiając w niej ustrój stanowy".
58 lat minęło od dni, kiedy nad Europą i światem zapanowała cisza. Zamilkły armaty . 8 maja 1945 roku Trzecia Rzesza skapitulowała. Skończył się koszmar II wojny światowej.

Fragment przemówienia burmistrza Jana Serkiesa jakie wygłosił on podczas uroczystej akademii w MDK w Chojnowie był przypomnieniem istotnych dla naszego kraju historycznych wydarzeń, które doprowadziły Polskę do drzwi jeszcze lepszej przyszłości.
2 maja zdominowały w naszym mieście uroczystości obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Zwycięstwa.


O godzinie 18.30, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury zgromadzili się kombatanci zrzeszeni w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koła Miejskie i Gminne w Chojnowie, przedstawicieli Związku Sybiraków z Tadeuszem Bisiorkiem, a także przedstawicieli Związku Kombatantów z Legnicy, oraz zaproszeni goście w osobach m.in. burmistrza Jana Serkiesa, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Cieśli, wójt Barbary Jasińskiej, wicewójt Wandy Chomiczewskiej, proboszcza Parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła - ks. prałata Tadeusza Jurka, komendanta chojnowskiego Hufca, Związku Harcerstwa Polskiego - hm Artura Reicherta i przedstawiciela byłych żołnierzy AK - Władysława Mossakowskiego.
      Zebranych w imieniu organizatorów powitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie Jerzy Janus. Na scenę wprowadzono poczty sztandarowe.
      O tych ważnych dla narodu Polskiego czasach mówiła w swoim referacie dr Kazimiera Jaworska - prorektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Nawiązując do czasów I Rzeczypospolitej i ogłoszenia ustawy rządowej znanej pod nazwą Konstytucji 3 Maja, zwróciła w wystąpieniu uwagę na jej znaczenie dla pokoleń, które w następnych latach prowadziły walkę wyzwoleńczą z zaborcami, a w okresie II wojny światowej - okupantami hitlerowskimi i sowieckimi.
      Już po raz kolejny obchodziliśmy w wolnej Polsce dzień Konstytucji 3 Maja. "Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samych sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w nasze ręce jest powierzony, oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy..." - to słowa zawarte w preambule do tego historycznego dokumentu.

      "Przez ten czas Konstytucja stanowiła swego rodzaju "credo" dla pokoleń, które dążyły do odzyskania Wolnej i Niepodległej Polski. Udało się to dopiero w 1918 r. , ale nie na długo. Wybuch II wojny światowej spowodował, iż nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości zostały przekreślone. Pomimo pokoju zawartego w 1945 roku niepodległość naszego kraju nie była taka, o jaką walczyły pokolenia. Kolejne 44 lata oczekiwań zaowocowały w 1989 roku prawdziwą wolnością" - powiedział w swoim wystąpieniu burmistrz Jan Serkies.
      "Przed nami referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To ogromna szansa dla naszego kraju, dla naszych dzieci i wnuków - mówił dalej burmistrz - O tym czy będzie im się żyło lepiej, dostatniej i spokojniej możemy wspólnie zadecydować. Mówiąc TAK zapewnimy sobie, naszym najbliższym i ojczyźnie godną, bezpieczną i spokojną przyszłość."
      W drugiej części, w koncercie zaprezentowała się Orkiestra Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z Rokitek, od lat kierowana przez kapelmistrza Jana Buńkowskiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4, zaprezentowali okolicznościowy program poświęcony ówczesnym wydarzeniom. Ta wspaniała inscenizacja przybliżyła w sposób bardzo obrazowy postaci i okoliczności, które doprowadziły do uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Historyczne kostiumy, scenografia, reżyseria i zaangażowanie młodych wykonawców stworzyły atmosferę lat 90.tych osiemnastego wieku.
      Potem wystąpił barwny zespół taneczny "Rytm" z tej samej szkoły. Zaproszeni goście byli zachwyceni mistrzowskim przygotowaniem występów. Brawa nie ustawały.
      Po uroczystości, około godziny 20.00 zebrani udali się pod obelisk przy ul. Chmielnej, gdzie złożyli wiązanki kwiatów. Zapłonęły znicze i pochodnie. Kwiaty złożyły delegacje: Urzędu Miejskiego z burmistrzem Janem Serkiesem, Urzędu Gminy z wójt Barbarą Jasińską, kombatantów chojnowskich z p. Adamem Kiernickim i Związku Sybiraków z p. Tadeuszem Bisiorkiem.
Wartę przed pomnikiem zaciągnęli chojnowscy harcerze.
Około godziny 20.20 uroczystości zakończono...

* * *

      Następnego dnia kombatanci uczestniczyli we Mszy św. celebrowanej przez ks. prałata Tadeusza Jurka. Homilię wygłosił ks. kan. Władysław Bystrek. We mszy uczestniczyły także poczty sztandarowe licznych organizacji i związków z terenu Chojnowa. Odśpiewanie hymnu "Boże coś Polskę..." zakończyło obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dnia Zwycięstwa.Jerzy Józefowicz
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
hmmm2005-04-28:P

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama