Na XVI sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XVI sesjiNa październikowej sesji dominującymi tematami były sprawy oświaty i zdrowia.

O funkcjonowaniu Przychodni Rejonowej w Chojnowie w 2015r. i o zamierzeniach na 2016r. mówił kierownik jednostki Bolesław Jakubiak:

- W Przychodni Rejonowej w Chojnowie jest zadeklarowanych ok. 16100 osób z terenu miasta i gminy Chojnów. Osoby te objęte są opieką lekarzy POZ, pielęgniarek środowiskowych, położnych oraz pielęgniarek szkolnych (1958 uczniów z chojnowskich szkół, szkoły w Niedźwiedzicach i Budziwojowie). W ramach Przychodni działają także gabinet zabiegowy, punkt szczepień, laboratorium analityczne, gabinet RTG, gabinet USG, punkt spirometrii i rehabilitacja ambulatoryjna. Mamy także poradnie specjalistyczne: chirurgiczną, urazowo-ortopedyczną, preluksacyjną, otolaryngologiczną i ginekologiczną.

Kontrakty z NFZ na rok 2015, które aktualnie realizujemy są na poziomie roku 2014. Przychodnia przyjmuje pacjentów w dni powszednie od godziny 8.00 do 18.00, w pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta chojnowianie objęci są opieką firmy NOXMED, która przyjmuje pacjentów na terenie ośrodka "Niebieski Parasol".

W Przychodni Rejonowej w Chojnowie na umowę o prace pracują 52 osoby oraz na umowy cywilno-prawne 14 osób - najczęściej w niepełnym wymiarze godzin. Zatrudniamy ogółem 18 lekarzy w tym 9-ciu na pełnym etacie, 21 pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów, laborantów analitycznych, techników RTG itp.

Średnio w miesiącu w poradni POZ przyjmujemy ok. 5600 pacjentów, pielęgniarki i położne środowiskowe wykonują ok. 950 świadczeń, gabinet zabiegowy wykonuje ok. 1150 iniekcji oraz 120 badań EKG. W laboratorium analitycznym miesięcznie przeprowadza się ok. 7000 badań, w gabinecie RTG wykonuje się 560 zdjęć, w gabinecie USG 155 badań, a rehabilitacja przyjmuje ponad 200 pacjentów. Pielęgniarki i lekarze w szkołach wykonują po-nad 5300 świadczeń. W poradniach specjalistycznych w październiku udzielono ok. 1400 porad.

Nasz główny płatnik, Narodowy Fundusz Zdrowia zaproponował nam już kontrakty na pierwsze półrocze 2016 roku w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji ambulatoryjnej. Wysokość tych kontraktów prawie nie różni się od wysokości kontraktów w roku 2015. Szczególnie szkoda, że nie udało się zwiększyć kwoty dla rehabilitacji, bo popyt na te usługi jest tak duży, że prowadząc zapisy na dany rok już w końcu kwietnia wyczerpuje się pula miejsc.

Wielką niewiadomą jest sytuacja na drugie półrocze 2016r., bo zapowiedzi nowego rządu przewidują likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia i przeniesienie odpowiedzialności za finansowanie służby zdrowia na wojewodów. Nie wiadomo zatem czy zapowiadane konkursy w czerwcu 2016 roku odbędą się i na jakich warunkach. Następną niewiadomą jest to komu będzie przysługiwała bezpłatna opieka medyczna - wg zapowiedzi nowego ministra zdrowia nastąpi powrót do poprzednich założeń tzn. objęcie opieką także osób nieubezpieczonych.

***

Obecną sytuację Klubu Sportowego "Chojnowianka" przedstawił radnym zarządzający klubem od sierpnia tego roku, Bogdan Jóźwiak. KS "Chojnowianka" skupia obecnie około 160 zawodników trenujących w kilku grupach wiekowych. Nowemu prezesowi udało się uzupełnić skład I drużyny i stworzyć ambitny, zaangażowany team, trenujący pod okiem wykwalifikowanego trenera. Młodsze drużyny radzą sobie znakomicie, dobrze wróżąc na przyszłość. Optymistyczą perspektywą ma być także utworzenie w PZS sportowej klasy, szkolącej we współpracy z "Chojnowianką", przyszłych zawodników.

***

Statystyki dotyczące funkcjonowania w naszym mieście oświaty w minionym roku szkolnym przedstawiła radnym insp. ds. oświaty kultury i zdrowia Mirosława Kamińska.

  

Samorząd Miasta Chojnowa jest organem prowadzącym dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja i dwa przedszkola. Przedstawiam najważniejsze informacje o funkcjonowaniu tych placówek w roku szkolnym 2014/2015.

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chojnowie

1. Kadra pedagogiczna -zatrudnionych w szkole było 37 nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych 24. Ze względu na stopnie awansu zawodowego 25 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych, 3 kontraktowych i 3 stażystów.

2. Kadra niepedagogiczna.

Zatrudnionych w szkole było 3 pracowników administracji oraz 9,5 etatu pracowników obsługi.

3. Uczniowie

Do Szkoły Podstawowej Nr 3 uczęszczało 329 uczniów. Dla 7 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne.

4. Wyniki egzaminu

Naukę w szkole podstawowej kończy test kompetencji – sprawdzian szóstoklasisty. W roku szkolnym 2014/2015 średni wynik egzaminu dla powiatu legnickiego ze wszystkich przedmiotów wyniósł 61,9% punktów. W sprawdzianie udział wzięło 56 uczniów.

Ogólny wynik szkoły to 55,2 % punktów, jakie uzyskali uczniowie dwóch klas VI ze wszystkich egzaminacyjnych przedmiotów.

W rozbiciu na poszczególne przedmioty wyniki ukształtowały się następująco:


(szerokość: 750 / wysokość: 355)


5. Spektakularne osiągnięcia i sukcesy uczniów

- konkurs recytatorski Pegazik szczebel powiatowy - III miejsce

- Konkurs „Recyklingowe gadżety z naszej planety" - organizator Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w Myśliborzu - II miejsce

- I, II, V i VIII miejsce w Chojnowskim Dyktandzie

- Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" – 1 miejsce w eliminacjach miejsko- gminnych, 2 miejsce w eliminacjach powiatowych

- II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Taekwondo Olimpijskim w Opolu

- III miejsce w XVIII Mistrzostwach Polskiej Akademii Ju-Jitsu w Zielonej Górze, I miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju Ju-Jitsu w Mirsku, II miejsce w kata parami w VIII Ogólnopolskim Turnieju Mikołajkowym Ju-Jitsu w Zielonej Górze, III miejsce w kategorii kata parami w XIX Mistrzostwach Polski w Ju-Jitsu w Jeleniej Górze

- II miejsce w Finale Dolnośląskim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Rowerach MTB Dziewcząt – Chojnów, II miejsce w Turnieju Sprandi w Turowie.

Pięciu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 otrzymało nagrodę sportową Burmistrza Miasta Chojnowa, a jeden uczeń uzyskał stypendium Burmistrza Miasta Chojnowa za wyniki w nauce.

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie

1. Kadra pedagogiczna - zatrudnionych w szkole było 42 nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych 38. Ze względu na stopnie awansu zawodowego 29 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, 2 kontraktowych i  1 stażysta.

2. Kadra niepedagogiczna.

Zatrudnionych w szkole wraz z obsługą basenu było 4 pracowników administracji oraz 27,5 etatu pracowników obsługi.

3. Uczniowie

Do Szkoły Podstawowej Nr 4 uczęszczało 486 uczniów. Dla 3 uczniów prowadzone było nauczanie indywidualne.

4. Wyniki egzaminu

W sprawdzianie na zakończenie roku szkolnego udział wzięło 61 uczniów.

Ogólny wynik szkoły to 64 % punktów, jakie uzyskali uczniowie dwóch klas VI ze wszystkich egzaminacyjnych przedmiotów.

Przypominam, że w roku szkolnym 2014/2015 średni wynik egzaminu dla powiatu legnickiego ze wszystkich przedmiotów wyniósł 61,9% punktów.

W rozbiciu na poszczególne przedmioty wyniki ukształtowały się następująco:


(szerokość: 750 / wysokość: 355)


5. Spektakularne osiągnięcia i sukcesy uczniów:

- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur" szczebel ogólnopolski – 2 laureatów i 3 wyróżnienia

- Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia - 5 laureatów i 3 wyróżnienia

- Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Pionier" – 2 wyróżnienia

- Ogólnopolski Konkurs z języka angielskiego „Pionier" – 2 wyróżnienia

- Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy „Pionier" – 8 wyróżnień

- Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna „Olimp" – 3 laureatów

- 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Rozśpiewane nutki"

- na szczeblu wojewódzkim II miejsce w MTB w kolarstwie górskim

- W Olimpiadzie lekkoatletycznej - 3 miejsce,

- w sztafetach pływackich zawodach strefowych dziewcząt 2 miejsce i zawodach strefowych chłopców 3 miejsce

- I miejsce w powiecie w:  sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców klas III-VI; mini piłce ręcznej chłopców; siatkówce dziewcząt, siatkówce chłopców

* mini piłce koszykowej chłopców i dziewcząt; piłce nożnej dziewcząt; czwórboju dziewcząt

- II miejsce w powiecie w: * piłce nożnej chłopców; czwórboju chłopców; siatkówce chłopców.

Trzech uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 otrzymało nagrodę sportową Burmistrza Miasta Chojnowa; jeden uczeń uzyskał stypendium Burmistrza Miasta Chojnowa za wyniki w nauce, trzech za osiągnięcia w nauce i jeden uczeń otrzymał stypendium artystyczne.

 

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

1. Kadra pedagogiczna - zatrudnionych w szkole było 30 nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych 27. Ze względu na stopnie awansu zawodowego 20 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 3 kontraktowych i  1 stażysta.

2. Kadra niepedagogiczna.

Zatrudnionych w szkole było 3 pracowników administracji oraz 11 pracowników obsługi.

3. Uczniowie

Do Gimnazjum Nr 1 uczęszczało 298 uczniów. Nauczaniem indywidualnym objęty był jeden uczeń.

4. Wyniki egzaminu

W egzaminie na zakończenie edukacji gimnazjalnej udział wzięło 72 uczniów.

Szczegółowe wyniki egzaminu w Gimnazjum Nr 1 są następujące:


(szerokość: 750 / wysokość: 392)


5. Spektakularne osiągnięcia i sukcesy uczniów

- I miejsce w Ogólnopolskiej Stypendiadzie Polonistycznej „Ortografia"

- Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Wstańcie, chodźmy"- laureat

- II miejsce w Konkursie Starostwa Powiatowego w Legnicy „Nasza ziemia- nasz dom

- Mistrz Ortografii Ziemi Chojnowskiej - I miejsce

- III miejsce Prewencja Teatralna - konkurs powiatowy

- Mistrzostwo Dolnego Śląska w kolarstwie.

Trzech uczniów Gimnazjum Nr 1 otrzymało nagrodę sportową Burmistrza Miasta Chojnowa; czterech uczniów uzyskało stypendium Burmistrza Miasta Chojnowa za wyniki w nauce, dwóch za osiągnięcia w nauce i jeden uczeń otrzymał stypendium artystyczne.

 

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie

1. Kadra pedagogiczna - zatrudnionych w szkole było 32 nauczycieli, w tym pełnozatrudnionych 29. Ze względu na stopnie awansu zawodowego 25 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych i 5 kontraktowych.

2. Kadra niepedagogiczna.

Zatrudnionych w szkole było 3 pracowników administracji oraz 9 pracowników obsługi.

3. Uczniowie Do Gimnazjum Nr 2 uczęszczało 318 uczniów, w tym 5 uczniów klasy specjalnej. Nauczaniem indywidualnym objętych było 7 uczniów.

4. Wyniki egzaminu

W egzaminie na zakończenie III klasy udział wzięło 130 uczniów.

Szczegółowe wyniki egzaminu w Gimnazjum Nr 2 są następujące:


(szerokość: 750 / wysokość: 391)


5. Spektakularne osiągnięcia i sukcesy uczniów

- Grand Prix Polski w Tańcu Dance: I i II miejsca Brooklyn oraz II i III miejsca Mały Brooklyn

- brązowy medal w Mistrzostwach Dolnego Śląska w aerobicu sportowym

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Mam Gen Wolności"

- złoty medal w Mistrzostwach Dolnego Śląska w Boksie

- II miejsce w powiatowym konkursie „Co gimnazjaliści wiedzą o samorządach"

- brązowy medal w finale strefy legnickiej w piłce ręcznej dziewcząt

- miejsca od II do VI w Chojnowskim Dyktandzie

Piętnastu uczniów Gimnazjum Nr 2 uzyskało stypendium Burmistrza Miasta Chojnowa za wyniki w nauce, jeden za osiągnięcia w nauce i jeden uczeń otrzymał stypendium artystyczne.

 

We wszystkich miejskich szkołach w roku szkolnym 2014/2015 prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, podczas których uczniowie rozwijali swoje umiejętności lub wyrównywali braki edukacyjne.

W miejskich szkołach podstawowych i gimnazjach dla wszystkich uczniów samorząd miasta Chojnowa prowadził naukę pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego.

W każdej chojnowskiej szkole zatrudniony był pedagog szkolny, a w placówkach funkcjonowały biblioteki szkolne.

Sprawozdanie zawierało także obszerną listę spektakularnych osiągnięć każdej placówki – sportowych, artystycznych, naukowych – na arenie lokalnej, wojewódzkiej i ogólnokrajowej.

 

Przedszkole Miejskie Nr 1

W przedszkolu zatrudnionych było 12 nauczycielek na pełny etat oraz w niepełnym wymiarze nauczyciele języka angielskiego, religii i logopeda. Według stopni awansu zawodowego: 4 nauczycieli dyplomowanych, 7 nauczycieli mianowanych i 4 – kontraktowych. Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynosiła 14 osób, w tym na pełnym etacie 11.

W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszczało 157 dzieci, w tym tzw. „zerówkowych" dwadzieścia dwoje dzieci.Dzieci uczęszczające do placówki korzystały z nieobowiązkowych zajęć nauki języka angielskiego – 157 dzieci i z religii 22 dzieci.

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

W placówce zatrudnionych było 16 nauczycielek, z czego 11 na pełny etat. Ze względu na stopnie awansu zawodowego 2 nauczycielki dyplomowane, 10 mianowanych, 1 kontraktowa, 2 stażystki i jedna bez stopnia. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 18, w tym 15 na pełnym etacie.

Do przedszkola, do pięciogodzinnych grup zerówkowych uczęszczało 82 dzieci, a do grup zerówkowych z wyżywieniem – 29 dzieci. W Przedszkolu Nr 3 zorganizowane było indywidualne obowiązkowe wychowanie przedszkolne dla jednego dziecka w wymiarze 6 godzin oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w wymiarze 10 godzin dla drugiego dziecka. Kształceniem specjalnym w liczbie godzin 3,5 objęte było trzecie dziecko.

Z nieobowiązkowych zajęć nauki języka angielskiego korzystało 205 dzieci i z religii 139 dzieci.

 

Sprawozdanie 8/2015

z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 25 września 2015 r.

do dnia 25 listopada 2015 r.


Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

1. Kontynuowana jest budowa żłobka. Trwają prace wykończeniowe oraz wyposażanie obiektu.

2. Zamontowano nową wiatę przystankową przy ul. Paderewskiego.

3. Zamontowano 4 kamery cyfrowe, przekazujące obraz za pomocą Internetu, w tym:

- 2 szt. w Rynku, jedna będzie przekazywała obraz na stronie internetowej miasta w systemie ciągłym, a druga będzie obsługiwana przez policję;

- 1 szt. przy pl. Dworcowym;

- 1 szt. na terenie osiedla - nowy punkt monitorowania zlokalizowany przy ul. Kilińskiego.

4. Zakupiono 50 ton soli drogowej i 100 ton piasku  na utrzymanie dróg miejskich w okresie zimowym.

5. Podpisano porozumienie z Zarządem Powiatu Legnickiego na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta - wykonawcą będzie CHZGKiM.

6. Z dniem 31 października zakończono realizację umowy na roboty publiczne dla 5 bezrobotnych.

7. Zatrudniono 9 osób bezrobotnych na czas określony, w związku z porozumieniem

z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców trzy lokale mieszkalne z zastosowaniem obowiązującej bonifikaty.

- działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Złotoryjskiej.

2. Wydano decyzję na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej na kwotę 795 zł.

3. Wydano zgody na wykreślenie 5 hipotek ustanowionych z tytułu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali, w związku z upływem 5 lat od dnia nabycia lokalu od miasta.

4. Przeprowadzono przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 6/4, ul. Samorządowej 4C/10 oraz  nieruchomości zabudowanej halą produkcyjną przy ul. Złotoryjskiej - wszystkie zakończone wynikiem negatywnym .

5. Gmina nie wykonała prawa pierwokupu do 2 nieruchomości :

- niezabudowanej  położonej przy ul. Wrzosowej o pow. 246 m2, stanowiącej własność osoby fizycznej za cenę 15.000zł., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej,

- niezabudowanej  położonej  przy ul. Lubińskiej o pow. 0,2475 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki TAURON za cenę 10.000 zł., a zbywanej na rzecz osoby fizycznej.

6. Wydano 9 wypisów wraz z wyrysami oraz 8 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta.

7. Wydano 9 decyzji zezwalających na usunięcie drzew dla osób fizycznych:

- przy ul. Wyspiańskiego dot. 3 usychających świerków, z obowiązkiem nasadzenia 6 drzew,

- przy ul. Kościuszki dot. zagrażającej wierzby, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Wrzosowej dot. skupiska 10 uschniętych drzew olsza, z obowiązkiem nasadzenia 20 drzew,

- przy ul. Wojska Polskiego dot. 2 drzew lipa i klon kolidujące z zabudową działki, z obowiązkiem nasadzenia 4 drzew,

- przy ul. Sempołowskiej dot. usychającego klonu, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Bogusławskiego dot. usychającego świerku, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew,

- przy ul. Dąbrowskiego dot. zagrażającej brzozy, z obowiązkiem nasadzenia 2 drzew.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe: przyjęto 87 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego; po ich rozpatrzeniu wydano 83 decyzje pozytywne i 4 decyzje negatywne.

Za miesiące X -XI 2015 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 66.482,40 zł.

2. Dodatki energetyczne: przyjęto i rozpatrzono 64 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 4.033,12 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

1. Wydano: 3 zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

2. Sporządzono: 24 akty małżeństwa, 37 aktów zgonu i 9 aktów urodzenia.

3. Wysłano 25 korespondencji do Urzędów Stanu Cywilnego.

4. Załatwiono: 427 wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego.

5. Sprostowano i uzupełniono 16 aktów stanu cywilnego.

6. Naniesiono 8 zmian danych w PESEL

7. Wykonano 31 migracji aktów.Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama