70 lat na Ziemiach Zachodnich - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzy70 lat na Ziemiach Zachodnich17 grudnia, przed chojnowskim Ratuszem, uczczono siedemdziesiątą rocznicę powrotu Ziem Zachodnich do macierzy.

Z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, tego dnia uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą wydarzenia z 1945 roku. (szerokość: 190 / wysokość: 126)

- 12 czerwca 1945 roku przybyła do Chojnowa pierwsza, 18. osobowa grupa polskich osadników - mówił w swoim wystąpieniu Burmistrz Jan Serkies. - Dokładnie 4 miesiące później, na stacji zwanej wówczas Gajowisko, zatrzymał się pociąg wiozący repatriantów "zza Buga" i tę datę można symbolicznie przyjąć za początek repolonizacji dawnych ziem Piastów legnicko-brzeskich. Najliczniejszą grupę wśród pierwszych mieszkańców Chojnowa stanowili brzeżańczycy, ale przecież historia zetknęła tu z sobą także powracających z robót przymusowych w Niemczech, powstańców warszawskich, Polaków z południowych krańców Europy czy zamieszkujących północne tereny Francji polskich górników. Z tej kulturowo wielobarwnej zbiorowości kształtowała się w tamtym okresie drugiej połowy lat 40. XX wieku żywa, aktywna, miejska społeczność. Barwnie opisał to w swych pamiętnikach pierwszy powojenny burmistrz Chojnowa, pan Alfred Żydek.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Nowi mieszkańcy Chojnowa stali się pionierami pracującymi dla swojej przyszłości i przyszłości Polski. To właśnie im dzisiaj oddajemy hołd. Składamy pokłon ludziom, którzy jako organizatorzy administracji, samorządu, życia kulturalnego, naukowego, gospodarczego budowali tu Ojczyznę.

- Dziękuję władzom Chojnowa za przychylność i włączenie się w realizację tej idei - dodał gość specjalny, pomysłodawca inicjatywy, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Tadeusz Samborski. - Chcemy w ten sposób podziękować za ogromną pracę, jaką włożyli w odtwarzanie na Ziemiach Odzyskanych polskiej tożsamości.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


Tablicę wspólnym gestem odsłonili - Tadeusz Samborski i Pani Maria Steć, która jako dziecko, przyjechała do Chojnowa z jedną z pierwszych grup osiedleńców.(szerokość: 190 / wysokość: 285)

W tej niecodziennej uroczystości, obok władz naszego miasta, uczestniczyły także władze powiatu legnickiego, przedstawiciele gminy Chojnów, reprezentanci Związku Kombatantów, Sybiraków, poczty sztandarowe chojnowskich placówek oświatowych, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół oraz mieszkańcy.

 

Tablica, ufundowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i umieszczona na chojnowskim ratuszu, upamiętnia wydarzenia sprzed 70 lat, daje świadectwo polskiej historii, wyraża nasz szacunek i pamięć o pierwszych osadnikach.

Napis na tablicy brzmi:

 

           "W 70-lecie przybycia na Ziemie Zachodnie pierwszych polskich osadników,

którzy po 1945 zamieszkali na Dolnym Śląsku.

Pamiętamy o bolesnej historii przesiedleń.

Dziękujemy za dokonania pionierskich lat.

                                                                                                                 Samorząd Województwa Dolnośląskiego

                                                                                                            oraz Mieszkańcy Ziemi Chojnowskiej

 

                                                                                                               Chojnów 1945-2015"

 

Wyrażając w ten symboliczny sposób szacunek Pierwszych Osadników, trzeba pamiętać, że dziś, to my - ich dzieci i wnuki - odpowiedzialni jesteśmy za kształt przyszłości tego miasta i jego społeczności.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)


(szerokość: 640 / wysokość: 427)
eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama