Jedyny w powiecie - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyJedyny w powiecie
28 stycznia, niespełna rok po rozpoczęciu procedur, w Chojnowie oficjalnie otworzono Żłobek Miejski. Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, znalazła lokalizację przy ul. Sikorskiego 20.

Budowa trwała kilka miesięcy. Jej koszt wyniósł 2.185.039,96 zł brutto. Dzięki staraniom władz miasta udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 1.600 tys zł z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch - edycja 2015".


(szerokość: 640 / wysokość: 427)

(szerokość: 190 / wysokość: 285)


- Starania o budowę tego obiektu zaczęliśmy w lutym ubiegłego roku - mówił na otwarciu burmistrz Jan Serkies.

- Krótko po złożeniu zamówienia na projekt, spośród 5 oferentów wybraliśmy propozycję firmy "Projektygotowe.pl" z Krakowa. 30 kwietnia byliśmy w posiadaniu kompletu projektowych dokumentów. 5 maja został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na budowę żłobka. Spośród 6 oferentów, najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm z Jeleniej Góry: Axyo.pl Sp. z o.o i Filigran Sp. z o.o.,  z którym 13 maja podpisaliśmy umowę, a już tydzień później na wyznaczonym terenie rozpoczęły się prace budowlane. Po sześciu miesiącach odebraliśmy obiekt od wykonawcy.

Już od 1 lutego w tej wyspecjalizowanej placówce profesjonalną opiekę znajdzie czterdzieścioro najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Pomieszczenia żłobka wyposażone są w nowoczesne sprzęty, bezpieczne zabawki i monitoring wizyjny poszczególnych pomieszczeń. Na zewnątrz dzieci czeka wiele atrakcji. Jak tylko pogoda pozwoli, podopieczni żłobka będą mogli spędzać czas na świeżym powietrzu, na bezpiecznym i kolorowym placu zabaw.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)


Symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającego działalność placówki wspólnym gestem dokonali: Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej Marek Mendyk, Starosta Legnicki Janina Mazur, Bur-mistrz Jan Serkies, dyrektor żłobka Lucyna Setla-Bar oraz przedstawiciel wykonawcy Jacek Wojciechowski - Prezes Zarządu Axyo.pl Sp. z o.o.

Żłobek poświęcił gość honorowy - Biskup Marek Mendyk.

- W każdym dziecku drzemie dorosły człowiek - powiedział na wstępie biskup. - A każdy człowiek potrzebuje rozwoju od najmłodszych lat. Chojnów posiadając cnotę długomyślności, myślenia perspektywicznego, słynie z podejmowania dobrych, mądrych i odważnych decyzji. Składam wyrazy uznania i gratulacje władzom miasta i mieszkańcom Chojnowa.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Gratulacje dla władz miasta i życzenia dla kadry żłobka złożyła m.in. starosta J. Mazur, która poinformowała, że to jedyna w naszym powiecie placówka tego typu. Prezenty i gratulacje na ręce p. dyrektor złożyli także zaprzyjaźnieni z naszym miastem - burmistrz Złotoryi Robert Pawłowski, wójt gminy Kunice Zdzisław Tersa oraz z ramienia wójta gminy Chojnów - sekretarz Honorata Tajchman-Rękoś.

Z niezwykłym wzruszeniem życzenia rozwoju i pomyślności składała nowej dyrektor żłobka, emerytowana dyrektor funkcjonującego przed laty w Chojnowie żłobka Pani Marianna Cuch.

Z sympatią dla nowo powstałej placówki i wielką życzliwością ogromny prezent dla maluchów przekazali także dyrektorzy chojnowskich placówek oświatowych - szkół podstawowych, gimnazjów i PZS.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)


Cenną informacją dla rodziców jest z pewnością wiadomość, że w ramach Rządowego Programu "MALUCH - edycja 2016r." Urząd Miejski wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o dotację na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w żłobku. W zależności od wysokości przyznanej dotacji, może ona pokryć opłaty rodziców lub zaspokoić je w znaczącej części. Czekamy na rozstrzygnięcie. Byłaby to wielka pomoc dla rodziców.

Cztery dni po oficjalnym otwarciu nowe, kolorowe sale wypełnił dziecięcy gwar.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)
eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama