WYPOCZYNEK Z JEDNOŚLADEM - - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyWYPOCZYNEK Z JEDNOŚLADEM -wypowiedź p. Eugeniusza Bobiowskiego udzielona "Gazecie Chojnowskiej"


      Pomysł obozu narodził się krótko po Pucharze Wiosny (12 czerwca). Młodzież, z którą pracowałem - no cóż, warto z nią było współpracować - wystąpiła z propozycją zorganizowania kolarskiego obozu szkoleniowego.
      Propozycja zorganizowania obozu wstępnie zakładała dwa miejsca: Wojcieszów na trasie Złotoryja - Jelenia Góra oraz Karłowice w rejonie Lubania. Warunki jakie oferował Wojcieszów pod względem finansowym były nie dla naszych kieszeni (dziennie 40 zł). Podobnie okazało się w przypadku Karłowic.
      Z pomocą przyszli w efekcie harcerze, a konkretnie komendant ZHP - Hufca w Chojnowie dh Artur Reichert, który, na mój wniosek zaproponował pobyt naszej młodzieży w stanicy w Rokitkach. Naszą inicjatywę poparł burmistrz Jan Serkies. Cały pobyt w stanicy sfinansowali rodzice dzieci zainteresowanych obozem. Za dobre wyniki kolarskie młodych uczestników sekcji, pani wójt gminy Barbara Jasińska sfinansowała dodatkowo 1 dzień pobytu dzieci na wspomnianym obozie.
Dzień na obozie rozpoczynała poranna gimnastyka, z kolei, po śniadaniu i godzinnym odpoczynku wyjazd w trasę długości około 80 km. Trasy były urozmaicone. Przykładowo jedna z nich prowadziła przez Polkowice, Przemków, i z powrotem do Rokitek. Inny wariant: Lubin p. Trzebnice, Krzeczyn i z powrotem.
      Po obiedzie uczestnicy odpoczywali około godziny. Z kolei wszyscy udawaliśmy się na kąpielisko - najczęściej była to plaża przy żwirowni, gdzie chłopcy i dziewczęta do woli mogli sobie popływać. Z kąpieliska, po około godzinie, wszyscy wracaliśmy do obozu, skąd po sprawdzeniu sprzętu, zawodnicy wyjeżdżali na trasę długości 10-15 km w kierunku Biskupina na leśne drogi tzw. szutrowe. Po pokonaniu tego odcinka wszyscy powracali do obozu, gdzie, już po kolacji, korzystali z wolnego czasu. W tym momencie zajęcia były dowolne. Z reguły było to śpiewanie piosenek, dzielenie się wrażeniami z dnia, planowanie zajęć na dzień następny).
      W niedzielę 20 bm. zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne dzieci oraz ich rodziców przy grillu. Tego dnia obóz zaszczyciły swoją obecnością: przewodnicząca Rady Miejskiej w Chojnowie Joanna Katarzyna Dziedzic oraz redaktor naczelna Emilia Grześkowiak z "Gazety Chojnowskiej". W trakcie spotkania poruszaliśmy sprawy związane z przyszłością naszej sekcji kolarskiej. O wynikach rozmów i podjętych decyzjach poinformuję na łamach "Chojnowskiej" w terminie późniejszym.
      Bardzo duży wkład w pracę z młodzieżą włożyły w trakcie obozu; p. Maria Kuniej - opiekunka grupy oraz p. Andrzej Kozaczek - instruktor. Zaangażowanie ich w działalność sekcji jest niepomierne, za co chciałby im, korzystając z okazji, serdecznie podziękować.
      Również serdecznie dziękuję sponsorom: p. Zbyszkowi Borkowskiemu oraz Tadeuszowi Stasiewiczowi za zapewnienie prowiantu energetyzującego a także mojej żonie Ani, dzięki której dzieciaki mają na firmowych koszulkach, firmowe napisy, a uczestnicy integracyjnego spotkania mogli posilić się grillowymi przysmakami.
      Dziękuję pani wójt za zasponsorowanie dodatkowego pobytu na obozie, a p. burmistrzowi Janowi Serkiesowi za współdziałanie w organizacji obozu. Nie mogę też pominąć osoby komendanta Artura Reicherta, który umożliwił nam korzystanie ze sprzętu harcerskiego w trakcie trwania obozu, jak i za wspaniałe posiłki.
      Paniom: Dziedzic i Grześkowiak dziękuje za osobiste zainteresowanie sprawami grupy...


Jerzy Józefowicz
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama