Kalendarium 2016 - inwestycje - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyKalendarium 2016 - inwestycje
 

kwiecień-listopad

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego.

 

maj-sierpień

Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 2.

 

czerwiec-sierpień

Przebudowa drogi dojazdowej - ul. Broniewskiego.

 

sierpień

Oddano do użytku dwa zestawy siłowni zewnętrznych - przy Orliku i przy Morskim Oku.

 

sierpień-wrzesień

Przebudowa nawierzchni ulicy Rejtana.

 

wrzesień

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy-kanalikami oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przykanalikami w ulicach Niemcewicza-Małachowskiego oraz Witosa.

część I

Przebudowa sieci wodociągowej z przy-łączami oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ul. Mickiewicza, Witosa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Małachowskiego, Pl. Konstytucji 3-go Maja.

część II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudowa sieci wodociągowej z  przyłączami w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki).

***

wrzesień-listopad

Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Reja, na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego, strona zachodnia i północna

 

listopad

Budowa oświetlenia drogowego w ulicach Kraszewskiego oraz Wrzosowej.

 

W tym roku miasto zamontowało trzy kolejne place zabaw - Komuny Paryskiej -Tkacka, przy ul. Złotoryjskiej i przy ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego. W sumie najmłodsi mieszkańcy mogą korzystać z 12 miejskich placów.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama