Budżet Obywatelski po raz pierwszy - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyBudżet Obywatelski po raz pierwszyW 2017 roku Chojnów po raz pierwszy przystępuje do realizacji budżetu obywatelskiego.

 

Co to jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta. Władza samorządowa, którą mieszkańcy wyłaniają w wyborach powszechnych, zachęca w ten sposób do większego zaangażowania mieszkańców w sprawy miasta.

 

Ile środków zaplanowano?

Z budżetu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tysięcy zł - 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki. Zrealizowane będą projekty, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców, a następnie pozytywnie ocenione przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania.

Gdzie składać wniosek?

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2017 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/128/16 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2016 r.

 

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15.03.2017 r. (druk do pobrania na stronie chojnow.eu lub sekretariacie Urzędu Miejskiego).

Jakie warunki trzeba spełnić?

Każdy złożony projekt musi spełnić następujące wymagania:

- data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 15.03.2017 r.,

- osoba składająca projekt jest stałym mieszańcem Chojnowa (zameldowanym) i ukończyła 18 lat,

- projekt jest poparty przez co najmniej 50 pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa (listę z podpisami należy załączyć do formularza),

- zgłoszona propozycja projektu należy do zakresu zadań własnych gminy,

- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- teren, na którym ma być zlokalizowana realizacja projektu stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wyłączeniem terenów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne,

- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysięcy złotych,

- projekt jest możliwy do zrealizowania.

Dalsze losy wniosku

Projekty spełniające powyższe wymagania zostaną pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego i umieszczone na liście projektów podlegających konsultacjom. Lista opublikowana zostanie do 31 marca 2017 roku. Projekty umieszczone na liście zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Od 8 maja do 7 czerwca 2017 roku (w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie) odbędzie się głosowanie nad projektami. Karty do głosowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami będą wydawane w trakcie głosowania w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Każdy głosujący może oddać jeden głos. Głosować można wyłącznie osobiście.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 12 czerwca 2017 roku.

Po ogłoszeniu wyników nastąpi realizacja projektów.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama