Na XL sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XL sesji
Głównym tematem wrześniowej sesji Rady Miejskiej Chojnowa był raport o stanie oświaty w roku szkolnym 2016/2017.

 

W roku szkolnym 2016/2017 według danych Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. do szkół i przedszkoli prowadzonych lub dotowanych przez samorząd miasta Chojnowa uczęszczało ogółem 1.819 uczniów, z czego do szkół podstawowych 841 uczniów i do gimnazjów 537. Opiekę w przedszkolach publicznych i niepublicznych znalazło 441 dzieci.

Zatrudnienie nauczycieli, w przeliczeniu na pełne etaty, wynosiło ogółem 158 etatów.

W podziale na stopnie awansu zawodowego, zatrudnienie nauczycieli kształtowało się następująco: dyplomowany 99,51 etatu, mianowany 32,47 etatu, kontraktowy 18,76 etatu, stażysta 5,86 etatu, bez stopnia awansu 1,40 etatu.

 

W miejskich przedszkolach średnio do grupy uczęszczało 24 dzieci. 288 dzieci korzystało z całodziennego wyżywienia, 50 dzieci uczęszczało do tzw. oddziałów "0" pięciogodzinnych.

Dyrektorzy miejskich placówek przedszkolnych organizowali dla dzieci nieobowiązkowe zajęcia:

- w Przedszkolu Miejskim Nr 1 na lekcję religii uczęszczało 50 dzieci, z nauki języka angielskiego korzystały wszystkie dzieci, natomiast opieką logopedyczną objętych było 19 dzieci.

- w Przedszkolu Miejskim Nr 3 języka angielskiego uczyło się 193 dzieci, religii 101 dzieci.

 

Dzieci z przedszkoli aktywnie uczestniczyły w różnych imprezach przedszkolnych i miejskich - Korowód z okazji Dni Chojnowa, Przegląd Piosenki Przedszkolnej Bambiniada, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Olimpiada Lekkoatletyczna w PZS, w warsztatach plastycznych w Muzeum i w zajęciach bibliotecznych w MBP. Z udziałem maluchów odbyły się "Eko Walentynki", "Kasztanobranie", "Sprzątanie Świata", "Góra grosza" i "Pasowanie na przedszkolaka".

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chojnowie

Liczba uczniów ogółem: 329, w tym:

- uczęszczających do świetlicy szkolnej: 97

- korzystających ze stołówki: średnio 152

- korzystających z nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych: 310.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne to: gry i zabawy sportowe, koło ekologiczne, zajęcia wyrównawcze, koło małego historyka, zajęcia taneczne, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego dla uzdolnionych, czirliderki, zespół wokalny, koło recytatorskie, gimnastyka korekcyjna, koło akrobatyczne, historyczne, czytelnicze i teatralne, matematyczne dla uzdolnionych oraz koło redakcyjne.

Osiągnięcia i sukcesy uczniów:

- Dolnośląski Konkurs Recytatorski Pegazik - 1 miejsce w finale wojewódzkim,

- Konkurs Plastyczny ,,Miasta Partnerskie" - 11 laureatów,

- Konkurs Plastyczny zorganizowany przez TPD ,,Bocian wspaniały ptak" - 3 nagrody,

- Konkurs Plastyczny zorganizowany przez TPD ,,Moje małe ojczyzny" - 1 nagroda,

- Międzyszkolna Olimpiada Języka Angielskiego i Niemieckiego - laureaci,

- Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej - laureaci,

- Dyktando Chojnowskie - I, II i III miejsce,

- Mini koszykówka dziewcząt i chłopców - 2 miejsce,

- Sztafety pływackie i pływanie indywidualne dziewcząt i chłopców - 1 miejsce,

- Mini piłka ręczna dziewcząt i chłopców - 2 miejsce,

- Mini siatkówka dziewcząt i chłopców - 2 miejsce.

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Chojnowie

Liczba uczniów ogółem: 500

- uczęszczających do świetlicy szkolnej: 147

- korzystających ze stołówki szkolnej: 200

- korzystających z nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych: 527.

Uczniowie brali udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych: nauka języków obcych, zajęcia taneczne, teatralne i muzyczno-ruchowe, koło matematyczne, dziennikarskie, warcabowe, plastyczne, chór "Allegro", tenis stołowy, piłka nożna, piłka ręczna oraz zajęcia z pływania.

Osiągnięcia i sukcesy uczniów:

5 laureatów w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia, laureaci w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" i Ogólnopolskim "Pionier".

II miejsce w konkursie na projekt koszulki młodego dziennikarza "Juniormedia". II miejsce w kategorii praca literacka i III w kategorii praca plastyczna w XIV Dolnośląskich Spotkaniach Pisarzy z Młodymi Czytelnikami. Członkowie koła warcabowego zdobyli I, II i III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Legnickiego w warcabach 100-polowych. W zawodach sportowych uczniowie szkoły osiągnęli: IX miejsce w Finale Wojewódzkim - kolarstwo górskie MTB, VI miejsce w Finale Wojewódzkim - drużynowe strzelectwo sportowe, IV miejsce w finale strefy piłka koszykowa chłopców i dziewcząt, III miejsce w Finale Strefy - sztafety pływackie dziewcząt i VII chłopców, IV miejsce w Finale Strefy - piłka ręczna dziewcząt i chłopców, VIII miejsce w Finale Strefy - szachy drużynowe, II miejsce w Finale Dolnośląskim w strzelectwie sportowym.

W szkole organizowano imprezy i uroczystości, które angażowały całą społeczność szkolną, m.in.: Dolnośląskie Zawody w Kolarstwie Górskim MTB, obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości, Dzień Patrona, Dzień Ziemi, Akcja "Jak nie czytam, jak czytam", "Popołudnie z czwórką" urozmaicone o grę dydaktyczną dla wszystkich uczniów. Szkoła wzięła udział w projektach edukacyjnych: Mały Mistrz, Szkoła z klasą, Szkoła dbająca o bezpieczeństwo, Książki naszych marzeń, Od bajki do bajki oraz MegaMisja czyli edukacja cyfrowa dzieci.

 

W szkołach podstawowych, w związku z wdrożoną reformą nie przeprowadzono egzaminów, które odbywać się będą na zakończenie VIII klasy.

 

Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie

1. Liczba uczniów ogółem: 280

2. Średnia liczba uczniów w oddziale - 27

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (z podaniem wyniku szkoły i wyników średnich powiatu legnickiego):


 (szerokość: 640 / wysokość: 170)

 

W minionym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 100 uczniów. W części językowej 71 uczniów zdawało egzamin z j. angielskiego, a 29 - z j. niemieckiego. Jedna uczennica została zwolniona z części humanistycznej egzaminu jako laureatka konkursu "zDolny Ślązak Gimnazjalista z języka polskiego. 8 zdających uczniów miało warunki dostosowane zgodnie z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Osiągnięcia i sukcesy uczniów:

- laureat w XVI Dolnośląskim Konkursie Polonistycznym zDolny Ślązak Gimnazjalista, IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia, V miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ALBUS, VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym OLIMPUS, X miejsca w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym i Tytuł ,,Mistrza Ortografii", III miejsce w XXII Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim "Pegazik", I miejsca dziewcząt oraz chłopców - powiat w piłce siatkowej i awans do podstrefy, II miejsce dziewcząt - powiat w tenisie stołowym, I miejsce chłopców - powiat w tenisie stołowym

i awans do podstrefy, I miejsca dziewcząt i chłopców - powiat w piłce plażowej i awans do podstrefy, I miejsca dziewcząt i chłopców - powiat w piłce nożnej i awans do podstrefy.

Szkoła w minionym roku szkolnym oferowała uczniom zajęcia pozalekcyjne: sks-y (piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka), koło teatralne, polonistyczne, historyczne, chór szkolny, zespół taneczny, koła języków obcych i przedmiotów ścisłych, koło informatyczne, gitarowe i pływackie.

W gimnazjum prowadzone były zajęcia SKS: piłka nożna dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, siatkówka i koszykówka.

W szkole w kwietniu br. odbyła się otwarta "Gimnazjada wioślarska" z udziałem uczniów z miasta i zaprzyjaźnionych gmin, a w czerwcu zorganizowano spływ kajakowy pod nazwą "Spływaj z nami kajakami". Odbył się również Dzień Prymusa i Piknik TheBeściaków. Uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam" oraz "Z książką na walizkach".

 

Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie

1. Liczba uczniów ogółem: 256

W szkole dla uczniów prowadzono nieobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w których udział brało ogółem około 305 uczniów. Były to m.in. dwa koła zainteresowań, 7 kół przedmiotowych, dwa zespoły nauki języka obcego (j. francuski) i trzy artystyczne. Uczniowie korzystali również z zajęć rekreacyjno-sportowych i dydaktyczno-wyrównawczych.

2. Średnia liczba uczniów w oddziale - 26

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (z podaniem wyniku szkoły i wyników średnich powiatu legnickiego):

 

 (szerokość: 640 / wysokość: 150)

 

W egzaminie gimnazjalnym wzięło udział 72 uczniów klas trzecich. Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie. Średni wynik szkoły to 50,82 co stanowi wynik wyższy niż średnia szkół gimnazjalnych w mieście i powiecie. Jest to jednak wynik słabszy w porównaniu z poprzednim rokiem na co wpływ miał słabszy wynik z części językowej i przyrodniczej (choć tu nastąpiła minimalna poprawa w stosunku do ubiegłego roku). Poprawiły się również wyniki z matematyki, gdzie zanotowano największy po-stęp w porównaniu z ubiegłym rokiem.

4. Osiągnięcia i sukcesy uczniów:

Podczas tegorocznej gali laureatów konkursu o Puchar Recyklingu, Gimnazjum nr 2 jako jedyne w Polsce, zostało na-grodzone w kategorii skutecznej edukacji ekologicznej. Miejscem gali były Międzynarodowe Targ Poznańskie. W konkursie TPD Legnica jeden uczeń otrzymał wyróżnienie w Regionalnym Konkursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2016. W konkursie plastycznym "Zrozumieć Niepełnosprawność" uczennica zajęła I miejsce. Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej to ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy dla gimnazjalistów z wiedzy o społeczeństwie. Konkurs organizowany był w roku szkolnym 2016/2017 przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na zlecenie Kuratorów Oświaty w województwach kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim oraz wielkopolskim. Tytuł laureata konkursu uzyskało jedynie 7 osób, a wśród nich 2 uczniów Gimnazjum nr 2.

W marcu w Lubinie odbył się Finał Strefy Legnickiej w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Dziewczęta z chojnowskiej "Dwójki" wywalczyły brązowy medal.

W marcu w Krotoszycach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Legnickiego LZS

w tenisie stołowym. W kategorii gimnazjów szkoła zajęła pierwsze, trzecie, czwarte i piąte miejsce. 25 kwietnia br. w Legnicy odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie Gimnazjum nr 2 okazali się najlepsi wśród reprezentantów gimnazjów.

W maju br. we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa - finał konkursu  "Uczę się bezpiecznie żyć" i VI miejsce dla uczennicy gimnazjum. 1 czerwca 2017 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP odbyła się XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród posłów znalazła się dwójka uczniów z Gimnazjum nr 2.

 

Uczniowie wszystkich chojnowskich szkół w roku szkolnym 2016/2017 osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, na egzaminach końcowych, zdobywając sukcesy sportowe oraz biorąc udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych czy artystycznych liczyć mogli na stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Chojnowa.

Stypendia naukowe za wyniki w nauce otrzymało 31 uczniów, za osiągnięcia

w nauce 12 uczniów, stypendia artystyczne 2 uczniów i nagrody sportowe 12 uczniów.

 

W dwóch chojnowskich szkołach w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. realizowany był projekt unijny "Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie". Wartość projektu to ponad 400 tys. zł. Uczniowie brali udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z przedmiotów ścisłych, języków obcych, informatyki i doradztwa zawodowego.

 

Sprawozdanie 6/2017 z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa

w okresie od dnia 29 sierpnia  2017 r. do dnia 25 września 2017 r. (wyciąg)

 

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Zakończono i odebrano od Wykonawcy prace przy budowie i przebudowie zatok postojowych przy ul. Sikorskiego oraz wymianie nawierzchni asfaltowej ulicy.

* Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z budową parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR.

* Podpisano umowę z Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim, dofinansowany w wysokości 201.000 zł. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

* Zakończono i odebrano od Wykonawcy budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej.

* Trwają prace przy wymianie nawierzchni wraz z krawężnikami dojazdów do parkingu przy ul. Grunwaldzkiej. Przy dojeździe od ul. Paderewskiego rozbudowano o 2 miejsca parkingowe zatokę postojową i wymieniono jej nawierzchnię z asfaltowej na polbruk.

* Unieważniono szósty przetarg nieograniczony na budowę kładki dla pie-szych nad rzeką Skorą w ciągu ulicy Matejki ze względu na ceny ofert znacznie przewyższające wartość kosztorysu inwestorskiego. W celu wyłonienia Wykonawcy zastosowano tryb negocjacji z ogłoszeniem. Wpłynęły 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach.

* Kontynuowana jest przebudowa kotłowni gazowej dla budynków Urzędu Miejskiego, Biblioteki i Muzeum.

* Trwają prace przy ociepleniu budynku MOPS.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia Parku Śródmiejskiego w ramach zadania pn. prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego. W przetargu wpłynęło 6 ofert.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulic: Słowiańska oraz Drzymały-Chopina. Otwarcie ofert odbędzie się 27.09.2017r.

* Zamontowano wiatę przystankową przy pl. Dworcowym w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. Wybrano projektanta na wykonanie projektu reorganizacji przestrzeni pl. Dworcowego, aby wyznaczyć 4 stanowiska dla busów i autobusów, a pozostały teren przeznaczyć pod budowę parkingu.

* Przy ulicach: Kilińskiego, Paderewskiego, Brzozowej, Racławickiej i Sikorskiego ustawiono 5 koszy na psie odchody oraz 2 kosze na odpady zmieszane przy ul. Paderewskiego.

* Przeprowadzono pielęgnację koron drzew przy ul. Kościuszki i Dąbrowskiego nr 12.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama