Osiem projektów w kilka miesięcy - uroczyste podsumowanie - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyOsiem projektów w kilka miesięcy - uroczyste podsumowanie
8 projektów w kilka miesięcy, to ogromne wyzwanie. Ich realizacji podjęło się ukonstytuowane dokładnie rok temu Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełno-sprawnym "W Stronę Słońca", działające przy Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w Chojnowie. Powołane z myślą o uczestnikach placówki przy ul. M. Reja, za cel obrało sobie m.in. wsparcie merytoryczne i rzeczowe działalności statutowej ŚDS Nr 2, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.


(szerokość: 640 / wysokość: 426)


Hołdując tym przesłaniom, członkowie Stowarzyszenia niemal "z marszu" przystąpili do realizacji założeń. Od marca tego roku wprowadzili w życie osiem ciekawych projektów, angażując w nie nie tylko podopiecznych z Chojnowa, ale także niepełnosprawnych z innych powiatów.

30 października w Ceglanym Dworku wspólnie z beneficjentami i zaproszonymi gośćmi ceremonialnie podsumowano wszystkie dotychczasowe działania. Ich przebieg zobrazowała prezentacja multimedialna.

- Mimo tak krótkiego okresu działalności, udało nam się już zrealizować kilka atrakcyjnych projektów - mówił na wstępie prezes Stowarzyszenia Waldemar Halikowski. - Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Legnicy i Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz osób bezpośrednio zaangażowanych w powstawanie i przebieg programów, nasi podopieczni mieli możliwość skorzystać z różnorodnej formy edukacyjno-rozwojowej.


(szerokość: 640 / wysokość: 426)


Twórcy projektów krótko omówili swoje działania ilustrując wypowiedzi zmontowanymi fotorelacjami:

* Projekt z zakresu pomocy i rehabilitacji społecznej pt. "Świat rękodzieła - krok po kroku z wikliną papierową". (autorka projektu - Anna Marciniszyn)

* Projekt z zakresu promocji i ochrony zdrowia pt. "Zdrowie na talerzu zasady właściwego i zbilansowanego żywienia u dorosłych". (autorka projektu - Monika Chaczko)

* Projekt z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt. "W kontakcie z naturą - Dolina Czarnej Wody". (autorka projektu - Pa-trycja Hinczewska)

* Projekt z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Śladami historii. Wspomnienie bitwy pod Legnicą". (autorki projektu - Anna Kindel i Bogumiła Cieślik)

* Projekt z zakresu kultury fizycznej pt. "Zajęcia rekreacyjno - sportowe. Kosztowanie uroków życia w Kunicach i Zamienicach".(autor projektu - Waldemar Halikowski)

* Warsztaty promocji zdrowia "Żyję zdrowo na sportowo". (autorzy projektu - zespół terapeutek ŚDS 2)

* Z wizytą w stolicy. Warszawa wczoraj i dziś. Poznajemy historię regionu mazowieckiego. (autorzy projektu - zespół terapeutek ŚDS 2)

* Poznajemy Małopolskę - Kraków i okolice. (autorzy projektu - zespół terapeutek ŚDS 2)


(szerokość: 375 / wysokość: 249)(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

Bogata oferta pozwoliła niepełnosprawnym w przyjemny i przystępny sposób poszerzyć zainteresowania, uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, krajoznawczych, rozwojowych, integracyjnych. To niezwykle cenne doświadczenia zarówno dla pomysłodawców jak i odbiorców.

Puentą spotkania były artystyczne popisy podopiecznych ośrodka, a od zaproszonych gości wiele szczerych gratulacji z życzeniami kolejnych tak znaczących inicjatyw.


(szerokość: 375 / wysokość: 249)(szerokość: 375 / wysokość: 249)


eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama