Ostatnie pożegnanie Księdza Prałata Władysława Bystrka - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyOstatnie pożegnanie Księdza Prałata Władysława Bystrka
8 listopada pożegnaliśmy Księdza Prałata Władysława Bystrka - kapłana, który swą posługę pełnił pół wieku. (szerokość: 190 / wysokość: 239)

Święcenia prezbiteriatu przyjął 26 marca 1961 roku we Wrocławiu. Jako wikariusz pracował w parafiach: Ziębice, Wrocław-Leśnica, Gromadka, Krzepielów, Kunice Żarskie, Słupiec, Jugów, Bogatynia, Krzydlina Mała, Walim i w Chojnowie, gdzie służył najdłużej - 25 lat.

Uroczystości pogrzebowe, zgodnie z wolą zmarłego, odbyły się w naszym mieście w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W Eucharystii, której przewodniczył bp Marek Mendyk, uczestniczyli liczni kapłani, siostry zakonne, władze powiatu, miasta, gminy, bliscy zmarłego, Jego przyjaciele i dziesiątki wiernych.

- Świętej Pamięci Ks. Prałat Władysław Bystrek - Obywatel Chojnowa, którego powołaniem było kapłaństwo, służba drugiemu człowiekowi, służba mieszkańcom naszego miasta, najdłuższy okres swojego kapłaństwa spędził w Chojnowie - z przejęciem mówił burmistrz Jan Serkies. - Pracował w naszym mieście od 1986 r. W 1995 objął funkcję proboszcza parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Pozostanie w naszych sercach jako Ksiądz, który swą charyzmą, oddaniem i ofiarnością był przykładem pięknej, silnej wiary.

W posłudze kapłańskiej szczególnie troszczył się o ludzi chorych i cierpiących. Jako Kapelan szpitala poświęcił wiele czasu i sił na spotkania z osobami dotkniętymi cierpieniem. Dzięki jego zaangażowaniu w każdą sobotę i święto w szpitalu sprawowana była msza św.

Świętej pamięci Ksiądz Prałat Władysław przykładał wielką wagę do tradycji, do wartości najcenniejszych w naszym życiu, jak miłość do Ojczyzny. Organizował msze święte i spotkania modlitewne w trudnych momentach historii naszego kraju. W pamięci pozostanie jego mocny głos i serdeczny ton homilii, których setki wygłosił w naszych świątyniach.

Wspierając i opiekując się Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, Akcją Katolicką czy innymi stowarzyszeniami zachęcał nas do angażowania się w sprawy społeczne.

Z miłości i troski potrafił głośno napomnieć podczas kazania, wzruszał wiernych, docierając do sumień i dusz, ale sam nierzadko schodził z ambony wzruszony do łez.

Był księdzem lubianym, szanowanym i często podziwianym. Momentami surowy, ale jednym uśmiechem potrafił pocie-szyć, rozweselić, zwyczajnie pomóc.

Ksiądz Prałat Władysław przez 25 lat był wychowawcą kilku pokoleń młodzieży.

W pracy duszpasterskiej, opieką otaczał Duszpasterstwo Nauczycieli. Organizował wiele spotkań, których celem była integracja nauczycielskiego grona. W pamięci wielu pozostaną przygotowane z wielkim zaangażowaniem Spotkania Opłatkowe i Dni Nauczyciela.

Z inicjatywy Księdza Prałata Władysława Gimnazjum Nr 1 nosi dziś zaszczytne imię Świętego Jana Pawła II.

Szczególnie podkreślić należy, jak bardzo dobrym i pracowitym gospodarzem był Ksiądz prałat Władysław - dzięki Jego wysiłkom wykonana renowacja przywróciła Kościołowi Niepokalanego Poczęcia NMP dawną świetność.

Jako Ksiądz Prałat emeryt przebywając w Legnicy w Domu Księży nadal był związany z Chojnowem, przyjmował zaproszenia i przyjeżdżał na uroczystości miejskie, żył sprawami Miasta i chojnowian.

W tym roku, 12 października, na zaproszenie samorządu, uczestniczył w uroczystościach w Domu Schrama zorganizowanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej - to było ostatnie spotkanie z mieszkańcami i nauczycielami z Chojnowa, których tak bardzo kochał.

Nasza tak liczna dzisiaj obecność jest najlepszym świadectwem wdzięczności

i podziękowania - od mieszkańców, władz samorządowych, jednostek organizacyjnych miasta, za to wszystko co z woli Bożej, za przyczyną posługi Św. Pamięci Księdza Prałata Władysława Bystrka otrzymaliśmy.

Dziękujemy Ci czcigodny Księże Władysławie za gesty zwyczajnej kapłańskiej życzliwości, za Twą obecność w naszej codzienności, za serdeczność, którą nas obdarzałeś, za każdy dzień Twej posługi w Chojnowie.

Drogi Księże Prałacie Władysławie! Twoje odejście wszystkich nas napawa wielkim smutkiem. Byłeś wzorem dla wielu z nas. Twoja troska o sprawy społeczne była wyrazem wielkiego zaangażowania i służby każdemu człowiekowi. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Mocno wierzymy, że dobry Bóg, za wstawiennictwem Patronki tej Świątyni Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia przyjmie Cię do Siebie.

 

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 249)


Słów w podobnym tonie było tego dnia wiele. Wspominali Go duszpasterze i świeccy, z którymi przez wiele lat, na różnych płaszczyznach współpracował. Między innymi Krzysztof Sowiński - wicestarosta powiatu legnickiego, Stanisława Repa - prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, ks. proboszcz Mirosław Makowski, ks. dziekan Marek Osmulski, ks. profesor Józef Mandziuk oraz wieloletni przyjaciel ks. Władysława, ks. Tadeusz Jurek.

Każda z tych wypowiedzi rysowała postać niezwykłą - oddaną wierze, odpowiedzialną, gorliwą i wymagającą, a przy tym ciepłą, pomocną, zaangażowaną i empatyczną.


(szerokość: 640 / wysokość: 426)

 

Wiele zawdzięczamy śp. ks. Władysławowi. Tłumy towarzyszące Mu w ostatniej drodze i oprawa ceremonii były niezwykle przejmujące. Na miejsce wiecznego spoczynku zmarłego odprowadził kondukt prowadzony przez orkiestrę. Chór Skoranta, wspólnie z innymi odśpiewał "Barkę", a pogrążeni w smutku żałobnicy pożegnali kapłana modlitwą, symbolicznymi wieńcami i naręczami kwiatów.


(szerokość: 640 / wysokość: 427)

 

Śp. ksiądz prałat Władysław Bystrek został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie w kwaterze parafialnej.

Niech spoczywa w pokoju.

 
eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama