Na XLII sesji - m.in. o inwestycjach - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XLII sesji - m.in. o inwestycjach
Czterdziesta druga sesja Rady Miejskiej Chojnowa odbyła się 28 listopada. Tematem obrad były m.in. uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi czy przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Wysłuchano sprawozdania z funkcjonowania Przychodni Rejonowej i z prac burmistrza w ostatnim okresie.

Sprawozdanie 7/2017 z pracy Burmistrza  w okresie od dnia 26 września 2017 r.

do dnia 27 listopada 2017 r.

Z zakresu Wydziału Rozwoju Gospodarczego m.in.:

* Wykonawca zakończył i zgłosił do odbioru prace związane z budową parkingu wraz z odwodnieniem przy budynku MOKSiR;


(szerokość: 375 / wysokość: 250) (szerokość: 375 / wysokość: 250)


* Trwa modernizacja pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 1 oraz remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)


* Zakończono i odebrano prace przy wymianie nawierzchni wraz z krawężnikami dojazdów do parkingu przy ul. Grunwaldzkiej. Przy dojeździe od ul. Paderewskiego rozbudowano o 2 miejsca parkingowe zatokę postojową i wymieniono jej nawierzchnię z asfaltowej na polbruk.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)


* Trwa procedura w celu wyłonienia Wykonawcy na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ciągu ul. Matejki w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

* Zakończono i odebrano prace przy ociepleniu budynku MOPS.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)

(szerokość: 375 / wysokość: 250)


* Trwają prace przy budowie oświetlenia Parku Śródmiejskiego w ramach zadania pn. prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)


* Rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia drogowego w ulicy Słowiańskiej


(szerokość: 375 / wysokość: 250)

.

* Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w ulicach Drzymały i Chopina z podłączeniem ul. Kościuszki. Z Wykonawcą podpisano umowę o roboty budowlane.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Reymonta i Ogrodowa wraz z budową ul. Reymonta (etap I) oraz na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową chodnika przy ul. Kraszewskiego.

* Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont grobowca rodziny Pospiszil, dachów budynku obsługi cmentarza komunalnego oraz budynku Urzędu Miejskiego.

* Trwa przebudowa chodnika przy ul. Sikorskiego na wysokości budynków nr 2 i 4

.

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)


* Wykonano wiatę przystankową na Placu Dworcowym oraz ogród zabaw dla dzieci przy ul. Gen. St. Maczka w ramach budżetu obywatelskiego.


(szerokość: 375 / wysokość: 281)


* Sporządzono projekt listy przydziału lokali na rok 2018. Zaplanowano przydział 19 lokali zamiennych, 11 lokali mieszkalnych, 6 lokali socjalnych oraz 10 lokali w związku z remontem budynku przy ul. Legnickiej 41A/B.

* Rozpoczęto dekorację miasta na okres świąteczny, ustawiono 2 choinki, częściowo zamontowano światełka na drzewkach w Rynku.

* Prowadzone są prace na terenach zieleni miejskiej w celu przygotowania rabat do sezonu zimowego.

* Wybrano, w wyniku zapytań ofertowych, firmę do zarządzania, zamykania i rekultywacji Składowiska Odpadów w Białej.

* Rozpoczęto budowę monitoringu miasta.

* Przeprowadzono naprawy punktowe nawierzchni jezdni ul. Fabrycznej.

* Wykonano równanie dróg gruntowych na terenie miasta.

* Zakupiono kruszywa bazaltowe w celu utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych

i ciągów pieszych na terenie cmentarza komunalnego.

* Zakupiono 2 t. masy asfaltowej w workach przeznaczonej do uzupełniania ubytków w jezdniach.

* Rozpoczęto prace porządkowe na terenie stawu przy ul. Okrzei.

 

Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska m.in.:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców 5 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat.

- garaż na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Drzymały.

* Przygotowano i ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

- dziesięciu działek pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej,

- dwunastu działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej,

- lokalu użytkowego przy ul. Samorządowej.

* Przygotowano i ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej przy ul. M. Kopernika, zakończony wynikiem negatywnym.

* Wydano 4 zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych z tytułu bonifikat udzielonych przy wykupie lokali, w związku z upływem 5 lat od dnia ich nabycia od miasta.

* Wydano 13 wypisów i wyrysów oraz 21 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

 * Wydano postanowienie pozytywnie opiniujące podział działki położonej przy ul. Paderewskiego, pod względem zgodności

z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Wydano trzy decyzje dla osób fizycznych w celu wydzielenia działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Dąbrowskiego i Ogrodowej, oraz z urzędu przy ul. Paderewskiego, w celu wydzielenia działki do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.:

* Wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 520.306,50 zł. dla 1.041 dzieci.

* Wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 26.987,46 zł. oraz  zryczałtowane dodatki energetyczne w wysokości 1.793,10 zł.

 

Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego m.in.:

* Przyjęto 294 wnioski o wydanie aktów stanu cywilnego.

* Wydano 462 odpisy aktów stanu cywilnego oraz sprostowano i uzupełniono 15 aktów stanu cywilnego.

* Sporządzono 195 przypisków, 44 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 7 aktów urodzeń, 21 aktów małżeństwa i 27 aktów zgonu.

* Przeprowadzono 228 migracji aktów.

* Sporządzono 12 zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego, w tym 9 zapewnień do ślubu cywilnego i 3 zapewnienia do ślubu konkordatowego.

* Wpisano 10 zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do polskiego rejestru w drodze transkrypcji.

* Sporządzono 2 wnioski o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 GCh
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama