Budżet Obywatelski 2018 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyBudżet Obywatelski 2018
Miasto Chojnów po raz drugi przystępuje do realizacji budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski, nazywany też budżetem partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez głosowanie. W ten sposób zwiększa się bezpośredni wpływ mieszkańców na rozwój i wygląd ich miasta.

Z budżetu Miasta Chojnowa do dyspozycji mieszkańców oddano 200 tysięcy zł - 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po północnej stronie rzeki Skora i 100 tysięcy złotych na projekty zlokalizowane na terenie miasta po południowej stronie rzeki Skora.

Zrealizowane będą projekty inwestycyjne, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców, a następnie pozytywnie ocenione przez Zespół ds. weryfikacji projektów zgłoszonych do Bu-dżetu Obywatelskiego, a ostatecznie wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania.

Propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa na rok 2018 mogą być zgłaszane przez mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia projektu dokonuje się poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie Formularza zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. stanowiącego Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/215/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 listopada 2017 r.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15.02.2018 r. Każdy złożony projekt musi spełnić następujące wymagania:

- data wpływu do Urzędu Miejskiego w Chojnowie do dnia 15.02.2018 r.,

- osoba składająca projekt jest stałym mieszańcem Chojnowa (zameldowanym) i ukończyła 18 lat,

- projekt jest poparty przez co najmniej 30 pełnoletnich mieszkańców stale zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa (listę z podpisami należy załączyć do formularza),

- zgłoszona propozycja dotyczy projektów inwestycyjnych

i należy do zakresu zadań własnych Miasta,

- proponowany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- teren, na którym ma być zlokalizowana realizacja projektu stanowi mienie Gminy Miejskiej Chojnów z wyłączeniem terenów zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne,

- szacunkowy koszt realizacji projektu nie przekracza 100 tysięcy złotych,

- projekt jest możliwy do zrealizowania.

Pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. weryfikacji projekty zostaną umieszczone na liście projektów podlegających konsultacjom. Lista opublikowana zostanie do 9 marca 2018 roku. Projekty umieszczone na liście zostaną przedstawione mieszkańcom na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie.

 

Od 9 kwietnia do 7 maja 2018 roku (w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Chojnowie) odbędzie się głosowanie nad projektami. Karty do głosowania z umieszczonymi pozytywnie zaopiniowanymi projektami będą wydawane w trakcie głosowania w sekretariacie w UM w Chojnowie. Każdy głosujący może oddać jeden głos.

Głosować można wyłącznie osobiście. Trwają prace nad oprogramowaniem do głosowania Internetowego.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 14 maja 2018 roku.Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama