Defibrylator - impuls życia - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyDefibrylator - impuls życiaOd kilku lat w naszym kraju wdrażany jest Program powszechnego dostępu do defibrylacji z użyciem defibrylatorów typu AED w miejscach dużych skupisk ludzkich. Na mapie miast posiadających ogólnie dostępne urządzenia służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca jest także Chojnów. Mamy trzy takie medyczne aparaty - w Urzędzie Miejskim, Domu Schrama i Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji. Lokalizację wybrano nieprzypadkowo - w tych placówkach przewija się wiele osób, obiekty są dostępne długoterminowo, ich położenie znajduje się w centrum życia społecznego. Pracownicy tych jednostek przeszli kurs obsługi defibrylatora AED, urządzenie jednak dostosowane jest do obsługi także przez przypadkowych świadków. Zestaw po-zwala na pełne przeprowadzenie resuscytacji informując automatycznie o kolejności czynności i stanie pacjenta.

Szacuje się, że użycie defibrylatora

zwiększa szanse na uratowanie ludzkiego życia aż o 70%.

Nie należy się zatem wahać.

Jeżeli będziemy świadkami omdlenia musimy reagować.

W pierwszej kolejności sprawdzamy czy osoba poszkodowana oddycha. Używamy trzech zmysłów: wzroku, słuchu i czucia. Pochylamy się nad głową chorego i kierując wzrok na jego klatkę piersiową. Słuchamy oddechu, obserwujemy czy unosi się klatka piersiowa, dłonią sprawdzamy ruchy klatki piersiowej. Zasada brzmi: nie widzę, nie słyszę, nie czuję = reanimuję i informuję pogotowie.

Brak oddechu jest najpewniejszym objawem wskazującym na nagłe zatrzymanie krążenia. Jeżeli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to, że nastąpiło zatrzymanie krążenia. Wtedy należy działać tak szybko, jak to możliwe: rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, przynieść lub poprosić innych o przyniesienie defibrylatora AED.

AED jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na każdej z elektrod (piktogramy wskazują dokładne miejsce przyklejenia elektrod). W momencie włączenia AED zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować. W ten sposób AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji. Po przyklejeniu elektrod odbywa się analiza rytmu pracy serca pacjenta i na jej podstawie AED podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia defibrylacji lub jej braku.

W każdej z sytuacji AED wyda komendę głosową informującą użytkownika o ko-lejnych, koniecznych do przeprowadzenia czynnościach.

Użycie AED jest w 100% bezpieczne.

Wstrząs defibrylacyjny nie zostanie załadowany,

jeżeli u pacjenta nie wystąpi rytm do defibrylacji.

Reanimujemy do czasu pojawienia się profesjonalnego personelu medycznego.

Zasady używania defibrylatora typu AED

1. Do czasu dostarczenia defibrylatora AED wykonujesz resuscytację krąże-niowo-oddechową.

2. Jeżeli dostarczono defibrylator AED, włączasz go.

3. Podłącz kabel do defibrylatora i naklej elektrody na klatkę piersiową poszko-dowanego.

4. Następnie postępuj zgodnie z podpowie-dziami udzielanymi przez defibrylator.

                                                                                                        

Pamiętaj, że zanim defibrylator zacznie działać, musisz:

* odsłonić klatkę piersiową poszkodowanego;

* osuszyć skórę klatki piersiowej (wy-trzeć ją) poszkodowanego, aby elektrody prawidłowo przewodziły prąd elektryczny;

* ewentualnie ogolić skórę klatki piersiowej, gdyż nadmierne owłosienie za-burza kontakt elektrod ze skórą, zmniejsza skuteczność defibrylacji, stwarza możliwość powstania łuku elektrycznego między elektrodami a skórą i poparzenia klatki piersiowej ofiary. Maszynka do golenia jest zawsze w zestawie z defibrylatorem.

* Przykleić elektrody do klatki piersiowej tak, aby jedna znajdowała się po prawej stronie mostka poniżej obojczyka, a druga po lewej stronie klatki piersiowej w linii środkowopachowej.E. G.
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama