Walne Zebranie Niepełnosprawnych - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyWalne Zebranie Niepełnosprawnych
      Dolnośląski Związek Inwalidów Narządu Ruchu - Koło w Chojnowie - w tych dniach obchodził swoje 12.lecie. Od momentu gdy, pod kierownictwem Jerzego Herbuta, zainicjowało ono w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej swoją działalność, tyle właśnie lat upłynęło.
      12 bm. w sali narad mieszczącej się w budynku przy pl. Zamkowym 2 (b. Szkole Podstawowej Nr 2) 31 członków obecnego koła wzięło udział w zebraniu, w trakcie którego dokonano wyboru nowego Zarządu.
      W sprawozdaniu z działalności w okresie ostatnich 4 lat, ustępujący przewodniczący Jerzy Herbut omówił wytyczne, jakimi kierował się w swych pracach dotychczasowy Zarząd. Podstawowym założeniem - według referenta - była pomoc ludziom pokrzywdzonym przez los, realizowana poprzez organizowanie wyjazdów i pielgrzymek do miejsc świętych, które w swych założeniach miało moralne podbudowanie niepełnosprawnych, uprzyjemnianie i tak ciężkiego losu, a także wspólne spotkania integracyjne, z reguły, dawały widoczne efekty, które, w swej większości, potrafiły zainteresować ludzi sprawnych inaczej. Ostatni, na przykład, okres wypełniały wyjazdy członków koła na spotkania w gronie innych niepełnosprawnych, m.in. do Miłogostowic, Leśnej czy Krzeszowa.
      Zebrani w krótkiej dyskusji udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Wyrazili swoją wdzięczność Jerzemu Herbutowi za 12.letnią działalność, skierowaną głównie na pomoc niepełnosprawnym.
      Z kolei przystąpiono do wyboru nowych władz koła. Ponieważ Jerzy Herbut zrezygnował z dalszego przewodniczenia kołu, zebrani dokonali wyboru 6.osobowego Zarządu, który wyłonił jego prezydium. Przewodniczącą wybrano Teresę Kamińską, wieloletniego skarbnika i sekretarza koła, jej zastępcą został Zdzisław Jarosz, skarbnikiem - Danuta Wdowińska a sekretarzem - Franciszek Grześkowiak. Członkami Zarządu zostali Henryk Hojdycz i Krystyna Pierzchlewicz. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Katarzynę Lisowską.
      Zebrani wybrali także 3 osoby reprezentujące koło na Zjeździe Związku w Polkowicach, który odbędzie się 10 grudnia. Zostali nimi: Teresa Kamińska, Zdzisław Jarosz i Danuta Wdowińska.


Jerzy Józefowicz
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama