Sprawozdanie - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanieSzanowni Państwo!

       Przed rokiem, w pierwszych bezpośrednich wyborach do samorządu, obdarzyli mnie Państwo mandatem zaufania i desygnowali na stanowisko burmistrza miasta. Ze sprawowania tego zaszczytnego i odpowiedzialnego urzędu pragnę zdać Państwu sprawozdanie po roku pracy i przedstawić zamierzenia na przyszłość.
       Pozwólcie, że sprawozdanie z działalności podzielę na kilka działów. Sądzę, że dzięki temu wyrazistsze staną się podejmowane przez kierowany przeze mnie Urząd prace nad poprawą wizerunku Chojnowa.

Inwestycje zrealizowane
W minionym roku wymieniono stolarkę okienną w Szkole Podstawowej nr 4. Niebagatelną kwotę 500.000 zł pozyskaliśmy na ten cel z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nowe okna to nie tylko lepszy komfort pracy dla dzieci i nauczycieli, to również spore środki, jakie dzięki temu w przyszłych latach będziemy mogli zaoszczędzić
w miejskim budżecie na ogrzewaniu budynku SP 4. Udało się również (za blisko 50 tys. zł) doprowadzić do oświetlenia ul. Asnyka. Tu także część środków pochodziła z zewnątrz - pozyskałem je w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Wykonane remonty
To, co Państwo chyba najłatwiej dostrzegacie, to wymiana nawierzchni chodników. Przy ulicach: Bohaterów Getta Warszawskiego, Mickiewicza, Wolności, Grodzkiej, Grottgera, Ściegiennego, Placu Wogezów - w sumie położyliśmy 3000 m2 chodnika. Staraliśmy się o systematyczne poprawianie stanu naszych placówek oświatowych. W Przedszkolu nr 3 wyremontowaliśmy łazienkę, w Szkole Podstawowej nr 3 taras, w Szkole Podstawowej nr 4 szatnię, a w Gimnazjum nr 2 pomalowane zostały sale lekcyjne i hol. W Muzeum Regionalnym wyremontowano renesansowy portal, w MDK kawiarenkę dla młodzieży. Wymalowano do niedawna niechlubną wizytówkę miasta - hol dworca kolejowego oraz pomieszczenia w MOPS-ie. Urząd Stanu Cywilnego uzyskał nową elewację. Większość tych zadań wykonano w ramach prac interwencyjnych i publicznych. W związku z tym, możliwe było zatrudnienie 93 osób, mieszkańców miasta Chojnowa. Dzięki pojawieniu się na cmentarzu nowego zarządcy mieszkańcy i przyjezdni mogli w dniu 1 listopada dostrzec już wyremontowany parking, barierkę, wykonaną alejkę. A to dopiero początek zmian w naszej nekropolii.
Wykonane projekty
Szereg prac rozpocząć się może dopiero z momentem wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej. W minionym roku sporządziliśmy: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ulic: Samorządowej i Parkowej, projekt budowy garaży wraz z drogami dojazdowymi i oświetleniem (przy ul. Sikorskiego), przyłącze kanalizacyjne dla targowiska, wreszcie - projekt remontu elewacji wraz z ogrzewaniem Muzeum Regionalnego.
Wnioski o dotację
Skala i zakres prac często przekracza możliwości miejskiego budżetu. Stąd czynione przeze mnie zabiegi o po-zyskiwanie środków zewnętrznych. W Urzędzie przygotowano tzw. kartę inwestycyjną na pozyskanie od Urzędu Marszałkowskiego środków z Unii Europejskiej, które chcemy przeznaczyć na remont biblioteki przy ul. Dąbrowskiego 10. W tym samym celu wystąpiliśmy też do Ministerstwa Kultury. Liczę, że uda się tam pozyskać środki pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa. W Ministerstwie Kultury za-biegamy też o fundusze na dofinansowanie zadania zleconego pt. "W poszukiwaniu źródeł Skory". Wreszcie oczyszczalnia ścieków. Zabiegamy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska o umorzenie reszty pożyczki zaciągniętej jeszcze w pierwszej kadencji samorządu na budowę oczyszczalni ścieków.
Wizerunek (promocja) miasta
Sporo w tej mierze jest do nadrobienia. Przez ponad 10 lat odrodzonego samorządu w Chojnowie nie powstała impreza, która kojarzyłaby się z naszym miastem równie czytelnie, jak np. płuczki złota ze Złotoryją. Chcąc zmienić ten niekorzystny wizerunek zorganizowaliśmy w tym roku po raz pierwszy, przy okazji Dni Chojnowa, "Festiwal Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego". Sądzę, że głęboko zakorzeniona w historii miasta działalność tkacka stanowi szansę na stworzenie naszego lokalnego wyróżnika, a impreza z roku na rok nabierać będzie większego znaczenia. Niewątpliwie wizytówką każdego miasta jest jego Rynek. Mam nadzieję, że dostrzegliście Państwo czynione na rzecz poprawy jego estetyki prace. Pomalowano elewacje budynków nr 3 i 6, wymieniono pokrycie dachowe na budynku 6 i 7, ustawiono 19 nowych gazonów i 30 koszy na śmieci. Sądzę, że rok następny pozwoli nam już w pełni dostrzec krasę zabudowy tej części Chojnowa.
Wznowiliśmy też współpracę z holenderskim Boxtel. Po czterech latach nieobecności, Holendrzy pojawili się
u nas znowu, a pierwszym efektem ich wizyty była kwota 500 EURO przekazana MOPS na zakup artykułów dla dzieci wymagających wsparcia. Goście wyrazili też chęć wsparcia modernizacji stadionu "Chojnowianki", stąd opracowaliśmy koncepcję zagospodarowania tego obiektu, aby skorzystać z szansy pozyskania zewnętrznych środków.


Jan Serkies
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
zrtvxHgjhGWL2014-03-05UPe74mf9Ke
tAZ6ACUEwX2014-02-11o47BeEe1M4mh
kBUoxXy12013-09-10xjXdrbUba

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama