Sprawozdanie c.d. - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie c.d.Oszczędności i pozyskiwanie środków
      Ubiegając się o Państwa mandat zaufania deklarowałem, że doprowadzę do ograniczenia zatrudnienia w Urzędzie Miejskim. Zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym UM zatrudnienie zostało zmniejszone o 15 etatów. Reorganizacja i związane z nią zwolnienia z przyczyn ekonomicznych były bolesne zarówno dla odchodzących pracowników, jak i dla mnie osobiście. Naprawdę nie jest miłe ani łatwe zwalnianie ludzi. Uważałem i uważam jednak nadal, że chcąc szukać oszczędności, chcąc mówić o wyrzeczeniach, należy zaczynać od własnego podwórka. Podobne przekonanie podzieliły zarówno Sąd Rejonowy w Złotoryi, jak i Sąd Apelacyjny w Legnicy, które oddaliły powództwa zwolnionych pracowników, uznając, że reorganizacja została przeprowadzona z przyczyn ekonomicznych i zgodnie z obowiązującym prawem. Aktualnie toczy się jeszcze tylko jedna sprawa przed sądem rejonowym.
Oszczędności to również systematyczne wymienianie oświetlenia na energooszczędne i przejmowanie na rzecz miasta (za zaległości podatkowe) nieruchomości. Dzięki tym ostatnim działaniom firmy funkcjonujące na naszym terenie uregulowały część zaległych wobec budżetu zobowiązań, my natomiast zyskaliśmy tereny i obiekty, które możemy zaoferować nowym inwestorom. W ten sposób rozliczył się z nami DZWP "Dolpakart", SPWMSM "Hosmet", PPU "Narzędziowiec".
Sprzedaliśmy, z zastosowaniem bonifikaty, 44 lokale mieszkalne, uzyskując prawie 79 tys. zł. Sprzedaliśmy też
3 lokale użytkowe (166 tys. zł), nieruchomości przy ul. Okrzei, Kościuszki, Drzymały i K. Jadwigi (łączna kwota 204,5 tys.).
Wspominałem też o środkach zewnętrznych, o które zabiegamy. Największą kwotą było w mijającym roku niewątpliwie 500 tys. zł na wymianę okien w SP 4, ale skutecznie występowaliśmy też o mniejsze środki.
Taka polityka finansowa doprowadziła do sytuacji, że po raz pierwszy od wielu lat miasto nie musi zaciągać kredytów na bieżące funkcjonowanie!

       W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji na Targowisku Miejskim, prowadzone są odwierty pod budowę budynku komunalnego o charakterze socjalnym, trwają prace nad zabezpieczeniem ścian szczytowych
w Gimnazjum nr 2.

       Co przed nami? Realizowane są projekty na przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic: Spacerowej, Złotoryjskiej, Cichej. Pracujemy nad, termomodernizacją SP 4 i ulicami: Nową, Kazimierza Wielkiego i Rzemieślniczą, remontem stołówki w Gimnazjum nr 1, rozbudową cmentarza komunalnego. Sądzę, że w przyszłym roku będziemy mogli przejść od fazy projektów do ich realizacji.

       W nieco dalszej przyszłości jest m.in wykona-nie uzbrojenia terenów inwestycyjnych, budowa i modernizacja oświetlenia ulic, rozbudowa kanalizacji w mieście. Cóż - tak krawiec kraje, jak mu materii staje...
       Działania, o których tu mówię, nie byłyby możliwe, gdyby nie wysiłek wielu osób. Chciałbym im w tym miejscu serdecznie podziękować, bo przecież nie jest tak, że poprawa wizerunku miasta dokonuje się dzięki zabiegom jednej osoby. To trud zespołowy, a w zespole tym dziękuję przede wszystkim:
radnym, przedsiębiorcom, pracownikom jednostek miejskich, pracownikom urzędu, instytucjom samorządowym oraz wszystkim mieszkańcom, którzy w rozmowach zwracają uwagę na to, co jeszcze jest do zrobienia.


Jan Serkies
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
VQKl6ltFAs2014-03-05ZQqVBCjFJdN
BbJsWVSDxf2014-02-11FNBvi7XKrX9
rHc6o162XgMi2013-09-11QvAGMBJ3m

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama