Goście "Barki" - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyGoście "Barki"23 marca, na zaproszenie członków Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka" do Chojnowa przybył dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej Krzysztof Kaczmarek.

Spotkanie otworzył przewodniczący chojnowskiej "Barki" Janusz Fiebich, prowadził je natomiast jego zastępca Zbigniew Kuczyński.
Dla Chojnowian, zwłaszcza osób zajmujących się sprawami socjalnymi i polityką pracy była to wizyta znacząca. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej z okolicznych miejscowości oraz władze Chojnowa i sąsiadujących gmin, a także, co wielce pocieszające, młodzież PZSz.

Jedno z pierwszych wystąpień miała Barbara Sadowska - założycielka poznańskiej "Barki", która opowiadała o trudnych początkach, rozwoju i codziennych kłopotach fundacji. Wszyscy zgromadzeni w sali z zainteresowaniem słuchali p. Barbary, która dzięki swojemu osobistemu urokowi i łatwości nawiązywania kontaktów, wspólnie z mężem stworzyła "machinę" dającą ludziom pracę i ogromne wsparcie. Wielki dar przekonywania, optymizm i wrażliwość udzielające się każdemu kto z nią rozmawia, doprowadziły do dynamicznego rozwoju wzajemnej pomocy i dziś państwo Sadowscy mogą pochwalić się kilkoma prężnie działającymi ośrodkami w kraju.

Problematyka rynku pracy i spraw społecznych, to temat trudny, budzący wśród społeczeństwa wiele emocji. Bezrobocie, to jeden z największych problemów naszego kraju, którego rozwiązania nikt z nas nie spodziewa się w najbliższym czasie. Dyrektor Kaczmarek mówił o tym w jaki sposób rząd stara się rozwiązywać tego typu problemy.
Według departamentu, na polskim rynku pracy nie brakuje ofert zatrudnienia. Główny powód bezrobocia, to niskie lub nieodpowiednie kwalifikacje potencjalnych pracowników. Ponad 70 % bezrobotnych, to osoby o bardzo niskich kwalifikacjach, od lat przebywające na liście poszukujących pracy. 30% to osoby, które potrafią same aktywnie poszukiwać pracy i prędzej czy później znajdą zatrudnienie.
Jednym z rządowych projektów wyjścia z impasu jest szkolenie kadr, po sondażu rynku i zapełnianiu nisz zawodowych wyspecjalizowanymi pracownikami. Pierwszą próbą ma być współpraca z holenderską firmą Maatwerk, która zajmuje się właśnie szkoleniem ludzi w poszukiwanych profesjach. Holendrzy nie tylko badają rynek, przygotowują kadry, ale także zapewniają miejsca pracy swoim "absolwentom". Projekt ma objąć około 200 osób, na razie z okolic Rzeszowa - jeśli się powiedzie, obejmie więcej terenów.
- Praca dla ludzi, ludzie pracujący, to podstawa rozwoju państwa - mówił dyrektor K. Kaczmarek. - Myślenie o rozwoju poprzez pryzmat zasiłków czy kolejnych ulg jest myśleniem zabijającym nas jako społeczeństwo. Musimy znaleźć inną drogę i na tym staramy się skupiać.
Z wypowiedzi dyrektora wnioskować można, że cały system zarządzania rynkiem pracy w naszym kraju dotychczas nie szedł w odpowiednim kierunku. W wielu dziedzinach mamy przerost zatrudnienia, jeszcze większa ilość stanowisk nie jest obsadzona w odpowiedniej ilości. Finansowe zasoby funduszu pracy można przeznaczyć jako środki własne na uzyskanie funduszy strukturalnych, albo przekazać je na aktywizację czyli zatrudnienie np. przy pracach publicznych. Gdzie byłoby najrozsądniej je skierować - nad tym obecnie pracują rządowe służby.

- Zmiany w polityce pracy ma wnieść nowa ustawa o zatrudnieniu ukierunkowana na elastyczność rynku i elastyczność usługi. Z badań wynika, że jako państwo wspólnej Europy w kwestii zatrudnienia jesteśmy daleko w tyle za innymi. To trzeba zmienić i to jak najszybciej.

Wielu nadzieję na poprawę sytuacji wiąże z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Coraz częściej jednak pojawiają się głosy zwątpienia. Podobno gorzej być już nie może, a więc pozostaje nam żyć nadzieją na lepsze...

W imieniu Zarządu i członków Chojnowskiego Stowarzyszenia "Barka" serdecznie dziękuję pracownikom "Domu Chemika", pracownikom restauracji "Pod Lwami", p. Stanisławowi Kryszczukowi, funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Chojnowie oraz pracownikom Urzędu Miejskiego za aktywną współpracę i pomoc przy organizacji spotkania z panem Krzysztofem Kaczmarkiem - dyrektorem Departamentu Rynku Pracy.

Janusz Fiebich


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
fiebich2019-07-05policjant

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama