Wybory do Parlamentu Europejskiego już 13 czerwca - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyWybory do Parlamentu Europejskiego już 13 czerwcaSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych w Chojnowie

1. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 w Chojnowie z siedzibą w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie, ul. Małachowskiego 5
 
1. Wiesława Korol - Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej
2. Adam Wójcik - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
3. Zbigniew Trawka - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
4. Bogusława Kowalczyk - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Danuta Miller - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Łukasz Ratajczak - Komitet Wyborczy Unii Wolności
7. Kazimierz Zatwarnicki - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Zofia Kaczorowska - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
9. Piotr Perchaluk - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
10. Adam Naborczyk - Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
11. Barbara Kuta - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza


2. Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 w Chojnowie z siedzibą w Świetlicy
SP Nr 3 w Chojnowie, ul. Witosa 32


1. Wiesław Pniewski	- Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Bożena Michałkiewicz - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
3. Patryk Walasek - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
4. Halina Grzywacz - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
5. Grzegorz Denisiak - Komitet Wyborczy Unii Wolności
6. Andrzej Piwowarczyk - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
7. Dorota Sienkiewicz - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
8. Małgorzata Karpiak - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
9. Agnieszka Grzech - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
10. Adam Ciołczyk - Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"
11. Jadwiga Malik - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza


3. Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 w Chojnowie z siedzibą
w Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie, ul. Konarskiego 4


1. Magdalena Lewandowska- Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 
2. Zofia Czajkowska - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
3. Iwona Kłosek - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
4. Agata Mohyluk - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Teresa Miller - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Kornel Pawlak - Komitet Wyborczy Unii Wolności
7. Kryspin Sankiewicz - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
8. Helena Malak-Fotiadis - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. Marta Karpiak - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
10. Tomasz Wychryst - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
11. Jerzy Machel - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza


4. Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 w Chojnowie z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16

1. Damian Węgierski	- Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 
2. Łukasz Adamowicz - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
3. Wiesława Ziółkowska - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
4. Czesław Skorupa - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Józef Chudzik - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Justyna Kwapisz - Komitet Wyborczy Unii Wolności
7. Łucja Iwanicka - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
8. Tomasz Jan Chiliński - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. Barbara Sobczak - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
10. Agnieszka Rogowska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
11. Teresa Marciniszyn - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza


5. Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 w Chojnowie z siedzibą
w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Chojnowie, ul. Krasickiego 1


1. Bartłomiej Kopczyński	- Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 
2. Andrzej Siniak - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
3. Zdzisława Lekka - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
4. Henryk Czarnecki - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Krystyna Koziar - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Kinga Horodecka - Komitet Wyborczy Unii Wolności
7. Józef Kulas - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
8. Magdalena Szarawańska - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. Artur Wróbel - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
10. Urszula Pachocka - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
11. Margareta Krześniowska - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza


6. Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 w Chojnowie z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie, ul. Kilińskiego 23

1. Katarzyna Lupińska	- Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 
2. Czesław Demiańczuk - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
3. Wiesław Lekki - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
4. Regina Halikowska - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Krzysztof Froniewski - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Danuta Pawlak - Komitet Wyborczy Unii Wolności
7. Izabela Marciniszyn - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
8. Violetta Światłowska - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. Piotr Kaczorowski - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
10. Anna Palińska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
11. Małgorzata Nowakowska - pracownik samorządowy wskazany przez Burmistrza


7. Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 w Chojnowie z siedzibą w Dolnośląskim Ośrodku Pielęgnacyjnym "Niebieski Parasol" w Chojnowie, ul. Szpitalna 20

1. Krzysztof Krakowski	- Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 
2. Janusz Szczepański - Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
3. Lidia Trawka - Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
4. Regina Drzyzga - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
5. Helena Kosiorowska - Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
6. Józef Rosiński - Komitet Wyborczy Unii Wolności
7. Stefania Kilkus - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
8. Łukasz Wierzbicki - Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
9. Marcin Jakubiec - Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
10. Elżbieta Kupczyńska - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
11. Jadwiga Hrynkiewicz - pracownik wskazany przez Dolnośląski Ośrodek
Pielęgnacyjny "Niebieski Parasol" w Chojnowie


***

Ważne!

W związku z wygaśnięciem w okręgu wyborczym nr 1 mandatu senatora, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na dzień 11 lipca 2004 r. w woj. dolnośląskim wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Ponadto informuję, że nastąpi zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 4 z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, ul. Wojska Polskiego 16 na Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Wojska Polskiego 18.
11 czerwca 2004 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych. W skład komisji powołuje się od 6 do 10 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez burmistrza. W skład obwodowych komisji wchodzą tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców miasta.
W wypadku zgłoszenia do jednej komisji więcej niż 10 kandydatów, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania, które przeprowadza burmistrz. Natomiast jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 6, uzupełnienia składu komisji do jej minimalnego składu dokonuje burmistrz spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców miasta.

Pełnomocnik d/s Wyborów


Marta Wiszniewska
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama