Dotacje dla przedsiębiorców - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyDotacje dla przedsiębiorców      O Unii Europejskiej mówi się dużo i często. Większość z nas ma jednak
nikłe pojęcie w tej kwestii. Część społeczeństwa nie jest zainteresowana tematem, inni po prostu nie do końca potrafią ogarnąć ogrom informacji.
W każdej dziedzinie życia serwują nam nowe unijne przepisy, podają europejskie normy, mówią jak wiele musi zmienić się w naszym kraju, aby Polska mogła dostąpić zaszczytu wstąpienia w szeregi państw członkowskich Unii Europejskiej.
Na szczęście jest też druga strona medalu - finansowe wsparcie z środków programu Unii Europejskiej.

      W ramach programu PHARE 2000 można skorzystać z kilkudziesięciu milionów euro dotacji na działania doradcze, szkoleniowe, oraz inwestycje (w wybranych województwach).

Kto może starać się o dotacje?
Aby uzyskać bezpowrotną pomoc finansową trzeba spełnić jednak kilka warunków. Przede wszystkim program ten dotyczy małych lub średnich przedsiębiorstw czyli takich, które zatrudniają maksymalnie 249 osób i osiągają przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartość w złotych 40 milionów EURO lub suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyła równowartości 27 milionów EURO.

Ogólne zasady udzielania dotacji.
Pomoc finansowa w ramach programów PHARE 2000 jest refundacją kosztów, które zostaną poniesione w trakcie realizacji powiązanych z programem działań.
Przyznanie dotacji następuje po zaaprobowaniu przez Komisję wniosku złożonego w jednej z 16 Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF) właściwych dla przedsiębiorcy. Przed złożeniem wniosku o dotację musi zostać podpisana umowa o wykonanie działań, które mogą być dofinansowane z jednym z akredytowanych przez PARP wykonawców.
Akredytacja wykonawców do programów krajowych już się zakończyła, ale do programów regionalnych można jeszcze zgłosić stałych partnerów przedsiębiorców lub takich, których wybiorą, a nie są oni na liście PARP.
Minimalna kwota dotacji wynosi 1500 euro i nie może przekroczyć 60% kosztów netto. Maksymalnie można uzyskać 10000 euro, a pozostała część kosztów musi być finansowana ze środków wnioskodawcy.
Jeden z takich programów nosi nazwę "Przygotowanie do działania na rynku europejskim". To program wspierający małe i średnie przedsiębiorstwa prywatyzowane drogą leasingu pracowniczego i znajdujące się na liście sporządzonej i aktualizowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa (dostępnej na stronach internetowych PARP pod adresem: http://www.parp.gov.pl). Firma ubiegająca się o dotacje z tego programu musi mieć siedzibę na terenie Polski i posiadać odpowiednie środki finansowe, zapewniające płynną i terminową realizację działań. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie części kosztów indywidualnego projektu szkoleniowo-doradczego, który powinien obejmować sesje szkoleniowe z zakresu zarządzania, marketingu, zasobów ludzkich, produkcji, finansów i księgowości, jakości lub innowacji transferu technologii oraz sesje konsultacyjne.
Kolejne programy proponowane małym i średnim przedsiębiorcom to "Wstęp do jakości" oraz "Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw".
Pierwszy z nich dofinansowuje m.in. przygotowanie kadry małych i średnich przedsiębiorstw do zarządzania jakością, a także uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń , aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu.
"Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw" obejmuje dotacje przeznaczone na finansowanie części kosztów usług związanych z realizacją następujących działań:
- ocena technologii stosowanych przez przedsiębiorcę
- przygotowanie do wdrożenia nowych technologii
- wdrażanie pozyskanych technologii
- wdrożenie własnych rozwiązań technologicznych.

      Osoby zainteresowane dotacjami udzielanymi ze środków programu Unii Europejskiej więcej szczegółów otrzymają w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy ul. Rataja 26; tel. (076) 862-35-22.


opr. Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
tVv6NQugyg2014-03-01esOYLew0C
9zZESN4KDT2014-01-201vXrSMx4

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama