Chojnowski Hyde Park - Czekamy na „śmieciową” uchwałę - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyChojnowski Hyde Park - Czekamy na „śmieciową” uchwałę      Na ostatniej sesji Rady Miejskiej została przyjęta uchwała zatwierdzająca Plan Gospodarki Odpadami dla Chojnowa. Zatwierdzenie tego planu nastąpiło z wielomiesięcznym opóźnieniem, które wynikło nie z winy Rady. Sprawcą przeszło rocznego opóźnienia było "województwo". Z przykrością stwierdzam, że nasze województwo jako ostatnie zatwierdziło plan gospodarki odpadami.
Czy coś zmieni się w Chojnowie?
Nie od razu, ale musi się zmienić, gdyż od 2001 roku wdrażane są przepisy prawa, które bazują na dyrektywach unijnych. Od przyszłego roku powinna rozpocząć się w Chojnowie selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych. Już dzisiaj na terenie miasta pozyskiwane są butelki plastikowe. Ocenia się, że ta forma odzysku opakowań wydłuży o pół roku funkcjonowanie naszego składowiska odpadów w Białej.
Samo zatwierdzenie Planu Gospodarki Odpadami jest pierwszym etapem uporządkowania spraw związanych z tym co potocznie nazywamy śmieciami. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie uchwały, którą najogólniej określa się uchwałą "śmieciową". Uchwała nakreśli główne kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami. Nowością jest składanie co dwa lata sprawozdań z wykonania planów i zadań przewidzianych do realizacji. Dokumenty te nie będą mogły zalegać na półkach i obrastać kurzem.
Wzrastają szanse bardziej skuteczniejszej walki z tymi, którzy zanieczyszczają środowisko, tworzą dzikie wysypiska i podrzucają śmieci. Ten proceder przestanie się opłacać, gdyż będzie drogo kosztować sprawcę.
Z podobnych przyczyn osetnicki PROFET rozpoczął budowę biofiltra. Dzisiaj jeszcze "czuć" ten zakład, gdyż został zakończony dopiero pierwszy etap budowy biofiltra. Wybudowana została niecka, w której będzie znajdować się system perforowanych rur. Tymi rurami będzie tłoczone zanieczyszczone powietrze z hal produkcyjnych pod pryzmę biofiltra. Na terenie zakładu znajduje się już płuczka, w której będzie oczyszczane powietrze z drobin tłuszczu czy pyłów..Płuczka pełni dodatkową rolę. To tu następuje zwiększenie wilgotności zanieczyszczonego powietrza, które dzięki temu lepiej będzie konsumowane przez bakterie biofiltra.
Czy należy obawiać się nadchodzących zmian?
Nie, gdyż wbrew obawom przyczynią się one jedynie do poprawy naszego środowiska.


Jerzy Kucharski
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama