Na XXI sesji cz.1 - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXI sesji cz.129 września, tuż przed rozpoczęciem XXXI sesji Rady Miejskiej, na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego i władze miasta uroczyście pożegnały ustępującą ze stanowiska dyrektora Miejskiego Domu Kultury Panią Ewę Lijewską.
W imieniu własnym, radnych, pracowników samorządowych i mieszkańców naszego miasta podziękowania za kilkunastoletnią pracę w chojnowskiej kulturze złożył burmistrz, wręczając kwiaty i drobny upominek.
- Jako dyrektor zorganizowała Pani niezliczoną ilość festynów, imprez sportowych, muzycznych, plastycznych i recytatorskich, w których uczestniczyło wielu mieszkańców Chojnowa i okolic znajdując w nich rozrywkę i relaks, a także okazję do integracj - powiedział burmistrz. - Wierzę, że dzięki podobnej współpracy z nową kadrą i oddaniu sprawom kultury, wyniki Pani działalności będą równie doceniane w nowym miejscu pracy.
Od pierwszego października Ewa Lijewska obejmuje stanowisko dyrektora w podobnej placówce w Bolesławcu.
- Długo jeszcze sercem i myślami będę w Chojnowie - powiedziała E. Lijewska. - Tu przecież zaczynałam i zdobywałam doświadczenie, które teraz wykorzystam w sąsiedniej placówce. Dziękuję moim współpracownikom i wszystkim, którzy wspierali działalność chojnowskiego Domu Kultury.


Po tym niecodziennym wydarzeniu przewodniczący Rady otworzył XXXI sesję Rady Miejskiej Chojnowa.
Zanim rajcy przyjęli porządek obrad, grupa sześciu radnych złożyła wniosek o zmianę w porządku obrad i wpisanie do niego punktu dotyczącego odwołania przewodniczącego Rady. Wniosek odrzucono większością głosów.
(W tej sytuacji wnioskująca grupa radnych przekazała redakcji „G.Ch." oświadczenie, które drukujemy poniżej):

„Wnioskujemy o odwołanie z funkcji przewodniczągo Rady Miejskiej Chojnowskiej Pana Tadeusza Bobyka. Od 17 marca 2004 roku Pan przewodniczący łamie ustawę o samorządzie gminnym i Statut Miasta Chojnowa.
Ponadto:
-zaniedbuje swoje obowiązki
-zataja rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego
-lekceważy skargi radnych i mieszkańców Chojnowa
-działa wbrew przepisom prawa
-przekracza swoje uprawnienia i kompetencje
-nadwyręża budżet miasta
-ignoruje uroczystości miejskie
Uważamy, że osoba, która działa przeciwko radnym i mieszkańcom Chojnowa, nie może pełnić tak poważnej funkcji".

Iwona Foremny
Jolanta Wrotna
Joanna Dziedzic
Zygmunt Miłuch
Wojciech Urbaniak
Tadeusz Stasiewicz

Jednym z kolejnych punktów sesji była informacja burmistrza o współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Współpraca ta od początku kadencji układa się bardzo dobrze. Zarówno pracodawcy, jak i władze Urzędu traktują sprawę poważnie.
Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami przejawia się w wielu formach.
Utworzono np. "Lokalne Okienko Przedsiębiorczości" ukierunkowane w szczególności na udzielanie informacji i porad dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. W "okienku przedsiębiorczości" dostępnym na miejskich stronach internetowych interesanci będą mogli takżę uzyskać informację w zakresie dostępnej pomocy oraz możliwych źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej.
Kilkakrotnie, dzięki współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego „Arleg" w Legnicy i Regionalną Izbą Obrachunkową zorganizowano dla lokalnych przedsiębiorców szkolenia dotyczące m.in. pozyskiwania środków unijnych czy wymogów prawnych dotyczących wniosków składanych przez przedsiębiorców o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Podjęte zostały także działania mające na celu pobudzenie długookresowego rozwoju miasta poprzez inicjatywę uchwałodawczą w zakresie zwolnień od podatków od nieruchomości dla przedsiębiorców. Przygotowany projekt uchwały przewidywał pomoc publiczną dla przedsiębiorców w ramach pomocy regionalnej i horyzontalnej pozytywnie zaopiniowanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Projekt uchwały nie został przyjęty na sesji Rady Miejskiej co spowodowało brak podstaw prawnych do jej uchwalenia po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Obecnie trwają prace nad nowym projektem uchwały w sprawie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w oparciu o przepisy unijne i prawodawstwo polskie w zakresie procedur postępowania.

W ramach współpracy na wniosek dwóch przedsiębiorców - firmy RMA przy ul. Łużyckiej i firmy „DANY" przy ul. Grodzkiej., Urząd Miejski w Chojnowie prowadzi obecnie procedurę przetargową w zakresie zmiany ustaleń studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w jednostkach. Zmiany, które będą wprowadzone do planów zagospodarowania przestrzennego umożliwią istniejącym zakładom ich rozbudowę co będzie skutkowało wzrostem zatrudnienia.
W okresie lipca i sierpnia przeprowadzono rozmowy z właścicielami firm z terenu miasta, którzy wyrażają chęć współpracy z KGHM w Lublinie. Efektem tych rozmów jest opracowany katalog, w którym przedstawiona jest działalność tych przedsiębiorstw.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
POZEGNANIE2004-10-17zola
Nasunęłoby się kilka komentarzy, ale...2004-10-12Japończyk
Zgdzam się z przedmówcą2004-10-12Chojnowianin

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama