DEN - dzień radości, podziękowań, życzeń i wyróżnień - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyDEN - dzień radości, podziękowań, życzeń i wyróżnień
231 lat temu, z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego powołano Komisję Edukacji Narodowej - pierwsze w Polsce ministerstwo oświaty mające zająć się reformowaniem szkolnictwa. Działalność tej komisji miała przełomowe znaczenie w historii polskiej oświaty.

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli i pracowników oświaty składa się życzenia i podziękowania za ich trud i poświęcenie.
W naszym mieście to święto, podobnie jak w całej Polsce, obchodzimy bardzo uroczyście.
13 października w Miejskim Domu Kultury władze miasta, gminy i powiatu zorganizowały uroczystość dla wszystkich związanych z chojnowską oświatą.
W imieniu organizatorów - wójt Barbary Jasińskiej i starosty Mieczysława Kasprzaka oraz swoim własnym, wszystkich przybyłych przywitał burmistrz Jan Serkies.
Na chojnowskie obchody Dnia Edukacji Narodowej przybyli także goście spoza naszego miasta: wicewojewoda Ryszard Lacher, wicestarosta powiatu legnickiego Jarosława Humenny, Celina Samborska - dyrektor Delegatury w Legnicy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Mirosława Chodubska - członek prezydium zarządu głównego ZNP, prezes okręgu dolnośląskiego. Imprezę uświetnili także swoją obecnością proboszczowie chojnowskich parafii - ks. prałat Tadeusz Jurek i ks. kanonik Władysław Bystrek.

Część oficjalną wypełniły odznaczenia zasłużonych dla polskiego szkolnictwa.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały Maria Adamczyk- nauczycielka SP w Krzywej i Ewa Kamińska - wicedyrektor PZS w Chojnowie.
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Carlotte Irena Berezowska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej.
Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano Jolantę Bekaluk-Pyrz - dyrektora SP w Krzywej, Halinę Sowińską - dyrektora SP w Starym Łomie i Stanisława Gruszeckiego - przedstawiciela lokalnej społeczności działającego na rzecz oświaty
Za zasługi dla oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nadało Medale Komisji Edukacji Narodowej, które otrzymali: Maria Krzyżanowska - emerytowana nauczycielka SP3 w Chojnowie, Urszula Chmielewska - nauczycielka SP3 w Chojnowie, Halina Salastowicz - nauczycielka, kierownik świetlicy przy SP 3 w Chojnowie, Janina Błaszczak - wicedyrektor SP 4 w Chojnowie i Krystyna Kupczyńska - nauczycielka SP 4 w Chojnowie.
Uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Złotą Odznaką ZNP zostali odznaczeni: Iwona Kindel - sekretarz w SP w Krzywej, członek Zarządu Oddziału ZNP, kronikarz związkowy, Jolanta Klima - dyrektor SP w Okmianach, wieloletni działacz związkowy i Bożena Konarska - sekretarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rokitach, prezes Ogniska, członek Zarządu Oddziału ZNP.


Z obfitości odznaczeń wynika, że oświata Ziemi Chojnowskiej ma czym i kim się pochwalić. Mamy profesjonalną kadrę, oddaną sprawom edukacji i wrażliwą na potrzeby najmłodszych, a efektem jej pracy są liczne puchary, medale, nagrody i wyróżnienia, które zapełniają szkolne gabloty i kroniki. To nie tylko trofea, ale dowody wspaniałych osiągnięć pedagogicznych, dydaktycznych, artystycznych i sportowych.

Dziękując emerytowanym pracownikom oświaty, dyrektom szkół i przedszkoli Ziemi Chojnowskiej, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi wszystkich placówek oświatowych, uczniowie szkół podstawowych przygotowali dla nich wszystkich wspaniałe barwne widowisko artystyczne. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rokitkach dały rewelacyjny koncert wokalny w wykonaniu kilkudziesięcioosobowego chóru. Dynamiczne utwory, czyste dziecięce głosy i spontaniczne wykonanie wywołały aplauz. Humoru tego muzycznego widowiska dodawały zabawne rymowane skecze wplatane między kolejne piosenki.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 dały z kolei pokaz kilku form artystycznych. Był chór, zespół muzyki dawnej, grupy taneczne i instrumentalne. Wszystko profesjonalnie przygotowane i podane.
Oba barwne przedstawienia nagrodzono gromkimi brawami, a słowa podziwu i gratulacji dla dzieci i ich opiekunów słychać było jeszcze długo w kuluarach. Tam bowiem zakończono tegoroczne miejsko-gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Lampka szampana i słodki poczęstunek były dopełnieniem tego pełnego wrażeń dnia.Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama