Na XXXII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXII sesji      Tuż przed rozpoczęciem XXXII sesji rady miejskiej, władze Chojnowa oficjalnie pożegnały komisarza Tomasza Gołaskiego, dotychczasowego komendanta chojnowskiego komisariatu, który objął funkcję z-cy komendanta w Komendzie Miejskiej w Legnicy.
- Zmiana stanowiska nie oznacza, że kończy się moja współpraca z Chojnowem - powiedział komisarz Gołaski. - Wręcz przeciwnie, deklaruję daleko idącą współpracę z grodem nad Skorą, zwłaszcza, że z racji becnie sprawowanego stanowiska będę pełnił nadzór nad Chojnowem.
Jednocześnie burmistrz miasta w imieniu samorządu powitał nowego komendanta komisariatu Policji w Chojnowie komisarza Adama Grabasa, który wcześniej pracował w Komendzie Miejskiej w Legnicy jako naczelnik sekcji do spraw nieletnich i patologii. Komisarz mgr Adam Grabas jest funkcjonariuszem od 20 lat. Przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej zdobywał wiedzę i doświadczenie zawodowe w różnych dziedzinach.
- Gros mojego zawodowego czasu spędziłem na ulicy wśród ludzi. To najlepsza szkoła życia i zachowań. Nauczyłem się tam, że baczną uwagę i profilaktykę należy kierować w stronę młodzieży. Tak więc mieszkańcy Chojnowa mogą liczyć na duże zmiany i poprawę sytuacji w tej kwestii. Poza tym będę kontynuował pracę dotychczasowego komendanta licząc na współpracę zarówno ze strony władz jak i lokalnej społeczności.

Jednym z pierwszych punktów październikowej sesji była informacja dyrektorów placówek oświatowych o aktualnej sytuacji szkół i przedszkoli. Dyrektorzy chojnowskich placówek przedstawili radnym stan zatrudnienia, warunki dydaktyczne, informacje o zajęciach dodatkowych i sytuacji wychowawczo-pedagogicznej. Z wypowiedzi przedstawicieli szkół i przedszkoli wynika, że miejskie placówki mają się dobrze - podczas wakacji wykonano szereg niezbędnych prac remontowych, doposażono gabinety. W chojnowskich placówkach, jak twierdzą dyrektorzy, nie ma także problemu narkomanii i chuligaństwa, co jest wynikiem prowadzonych od kilku lat programów profilaktycznych. Generalizując kondycja szkół i przedszkoli jest zadowalająca. Każda z tych placówek może się pochwalić szerokim wachlarzem organizowanych imprez kulturalno-sportowych, każda z nich oferuje naszym dzieciom wiele zajęć pozalekcyjnych.
Radni zapoznali się także z informacją o przebiegu przetargów na inwestycje i remonty przeprowadzonych przez Urząd Miejski w okresie trzech kwartałów bieżącego roku. Z informacji wynika, że na przestrzeni 9 miesięcy odbyło się 20 przetargów, efektem których są zakończone bądź prowadzone obecnie prace inwestycyjno-remontowe.

W dalszej części sesji podjęto siedem uchwał, przedstawiono także analizę oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.


Emilia Grześkowiak
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama