Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzySprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowaw okresie od dnia 29 września 2004r. do 27 października 2004r.

Z zakresu wydziału Rozwoju Gospodarczego Miasta:
1. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia w ciągu ul. Łużyckiej.
2. Przeprowadzono przetarg nieograniczony oraz wyłoniono wykonawcę na wykonanie kotłowni gazowej w Miejskim Domu Kultury.
3. Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. w Muzeum.
4. Trwają prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4.
5. Złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie budowy wielorodzinnego budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Złotoryjskiej.
6. Przeprowadzono przetarg nieograniczony oraz wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji budynku administracji szkół przy pl. Zamkowym 2 na bibliotekę miejską.
7. Trwa naprawa elewacji w Rynku, wykonano renowację tynków, na ukończeniu są prace malarskie.
8. Pomalowano słupy oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności, Kolejowej, Lipowej oraz na osiedlu Wyspiańskiego.
9. Prowadzone są prace przy naprawie elewacji w Rynku.
10. Pomalowano oraz zakonserwowano ogród zabaw i ławki w Parku Śródmiejskim.
11. Zakończono budowę chodnika wraz z parkingiem przy ul. Parkowej przy cmentarzu komunalnym.
12. Zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy Filia w Chojnowie na organizację prac interwencyjnych dla 6. robotników gospodarczych na okres 3 miesięcy oraz 4. sprzątaczek w obiektach komunalnych na okres 6 miesięcy.
13. Rozpoczęto wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Drzymały – prace w toku.
14. Przekazano kostkę betonową „polbruk" do wykonania nawierzchni chodnika przy ul. Drzymały na odcinku od ul. Kościuszki do budynku komunalnego 6-16 (chodnik wykonała firma doprowadzająca gaz do tego budynku).
15. Przeprowadzono odłów bezpańskich psów przy ul. Złotoryjskiej – wywieziono 5 psów do schroniska dla zwierząt.


Z zakresu Wydziału Gospodarki Gruntami:
1. Sprzedano nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę garażem przy ul.Parkowej za kwotę 2.150 zł (przetarg nieograniczony)
2. Sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym przy ul. Kościuszki (teren byłego Hosmetu) za kwotę 22 100 zł,.
3. Sprzedano lokal użytkowy na rzecz najemcy przy ul. W.Polskiego Nr 11 za kwotę 23. 946 zł.
4. Przygotowano i podano do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu na sprzedaż:
- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 337/2 położonej przy ul. Chmielnej,
- lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 18,
- nieruchomości niezabudowanej nr 377/1 położonej przy ul. Parkowej (pod zabudowę stacją paliw),
- nieruchomości niezabudowanych nr 135/1 i 135/2 położonych przy ul. Broniewskiego (pod zabudowę jednorodzinną).
oraz ogłoszenia o pierwszym przetargu na sprzedaż:
- lokalu użytkowego przy ul. Legnickiej 69 a.
5. Wydano 3 postanowienia w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami dla:
- Firmy M.M Kowalczykowie ,
- Firmy RMA- Polska Sp.z o.o,
- Firmy APIS Sp. z o.o,
6. Wydano 2 decyzje na usunięcie zagrażających drzew :
- dla D.O.P.R "Niebieski Parasol" - 1 lipa,
- dla Zarządu Dróg Powiatowych w Legnicy - 2 lipy.

Z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich m.in.
dodatki mieszkaniowe

Przyjęto i rozpatrzono 124 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
- rozpatrzono 124 wnioski ( z tego wydano 119 decyzji pozytywnych i 5 decyzji odmownych),
- przyznano dodatki mieszkaniowe na kwotę 12.748 zł
Za miesiąc październik wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 91.952 zł.
Przyjęto 82 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 104 dowody osobiste.
Wszczęto 3 postępowania o wymeldowanie z lokalu mieszkalnego.
W dniach 19- 22 października przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika podstawowego, która stanowi podstawę sporządzenia wykazu poborowych.

Wydano zarządzenia w sprawie:
1. zmiany w budżecie Miasta Chojnowa z tytułu zmiany dotacji celowej na rok 2004, częściowego rozdysponowania rezerw budżetowych oraz dokonania przeniesień między rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu miasta Chojnowa na rok 2004.
2. powierzenia pełnienia obowiązków i ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie Panu Jerzemu Krakowskiemu do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
3. udzielenia pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Chojnowie.
4. przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu użytkowego, będącego własnością Gminy Miejskiej Chojnów, znajdującego się w domu wielolokalowym przy ul. Kolejowej 27.
5. zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Chojnowa w sprawie planu finansowego doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004.
6. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych przy ul. Kolejowej, ul. Grunwaldzkiej, pl. Dworcowym, ul. Dąbrowskiego, Rynku, ul. Legnickiej, ul. Rajtana, ul. Małachowskiego będących własnością Gminy Miejskiej Chojnów.


Redakcja
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama