"Z DZIEĆMI O PRAWACH DZIECKA" - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.pl



artykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzy



"Z DZIEĆMI O PRAWACH DZIECKA"



      W roku szkolnym 2004/2005 głównym zadaniem pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej w Przedszkolu nr 1 jest "Tworzenie sytuacji edukacyjnych promujących prawa dziecka".
"Dziecko jest człowiekiem" - hasło to przejawia się jak nić przewodnia poprzez wszystkie dzieła i życie Janusza Korczaka - lekarza, pisarza, wielkiego pedagoga. Miał on niezwykłą umiejętność wczuwania się w mentalności dzieci, trwania z nimi w nieustannym dialogu. Był wspaniałym obserwatorem dziecka oraz nieugiętym obrońcą jego praw jako człowieka.
Czy zatem w aktualnej dobie przestrzega się praw człowieka uważając, że dziecko to człowiek?
Odpowiedź zabrzmi tak i nie.
Nie, gdyż los wielu dzieci żyjących nawet wokół nas, jest tragiczny pod względem materialnym jak i emocjonalnym. Nieprawidłowe funkcjonowanie dzieci w naszym społeczeństwie to dla nas "dzwon alarmowy", iż wielka część najmłodszych obywateli nie otrzymała podstawowych praw obywateli do prawidłowego rozwoju. Ponadto zauważa się ogólny brak świadomości w dziedzinie praw człowieka.
Wiedza o prawach jest niewystarczająca zarówno wśród dorosłych jak i dzieci.
Odpowiedź na wcześniej postawione pytanie, czy aktualnie przestrzega się praw dziecka, może być też twierdząca.
Troska o najmłodszych wywołuje konieczności porozumiewania się i konkretnego działania tych, którzy proponują kształt edukacji, w której trzeba znaleźć miejsce dla praw dziecka - człowieka.
W tej dziedzinie dokonano już dużo dobrego, ale to jeszcze "kropla w morzu potrzeb", dlatego też już w przedszkolu należy uświadamiać dzieciom ich prawa, ale także obowiązki.
W naszym przedszkolu pracujemy, by wypełnić realizacją praw człowieka. Przedstawiamy najważniejsze prawa człowieka, które są zapisane i zilustrowane w kącikach umów z dziećmi. Staramy się, by dziecko odczuło, że jego prawa są przestrzegane. Upewniamy je w tym nie tylko poprzez deklaracje słowne, ale także przez organizację pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, pozwalającej na wyposażenie dzieci w wiele umiejętności, umożliwienie im wszechstronnej aktywności, otoczenie szacunkiem i traktowanie z godnością.
Dobre przygotowanie, nowatorskie metody i formy pracy oraz ciekawe pomoce i rekwizyty pozwolą nam osiągnąć zamierzone cele, wprowadzić dzieci w tajemnicę uczuć i emocji, w świat praw.
Współczesnym dzieciom, często zaburzonym emocjonalnie, należy stwarzać sytuacje do wyrażania siebie, swoich uczuć, myśli. Warto dołożyć starań, aby dzieci mogły przeżywać każdy dzień w radości. Radosna atmosfera jest konieczna do prawidłowego rozwoju każdego dziecka.

PRAWA DZIECI

1. Nikt mnie nie ma prawa zmuszać do niczego. A szczególnie do czegoś niedobrego.
2. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. I mam prawo wybierać w co się bawić.
3. Nikt mnie nie może poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać. I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
4. Jeśli mama lub tata już nie mieszka z nami. Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
5. Nikt nie może moich listów czytać bez pytania. Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
6. Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa. A gdy różnię się od innych to jest moja sprawa.


Grażyna Babiarz
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

Komentarze
TytułdataAutor
mFbHsmkNw2015-11-21YkamXc31GWwd

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama